Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan Jehova leder os

Hvordan Jehova leder os

 Hvordan Jehova leder os

„Før mig ad retskaffenhedens sti.“ — SALME 27:11.

1, 2. (a) Hvordan leder Jehova sit folk i dag? (b) Hvad indebærer det at få fuldt udbytte af møderne?

SOM vi lærte i den foregående artikel, er Jehova kilden til lys og sandhed. Hans ord oplyser vejen for os når vi vandrer ad retskaffenhedens sti. Jehova leder os ved at lære os sine veje. (Salme 119:105) Ligesom salmisten fra fortiden lader vi os taknemmeligt lede af Gud og beder: „Lær mig, Jehova, din vej, og før mig ad retskaffenhedens sti.“ — Salme 27:11.

2 I dag underviser Jehova os blandt andet gennem de kristne møder. Sørger vi for at få fuldt udbytte af møderne ved (1) at komme hver gang, (2) at lytte opmærksomt til programmet og (3) at svare frimodigt når et punkt kræver deltagelse fra salen? Tager vi desuden taknemmeligt imod forslag der kan hjælpe os til at forblive på „retskaffenhedens sti“?

Hvordan er din mødedeltagelse?

3. Hvordan fik en heltidstjener den gode vane at komme til alle møderne?

3 Nogle forkyndere har været vant til at komme til møderne lige siden de var børn. „Da mine søstre og jeg voksede op i 1930’erne, behøvede vi ikke at spørge far og mor om vi skulle til møde,“ fortæller en af Jehovas Vidners heltidstjenere. „Vi vidste at vi skulle af sted medmindre vi var syge. I vores familie svigtede vi simpelt hen ikke møderne.“ Ligesom profetinden Anna er denne søster ’aldrig borte’ fra Jehovas tilbedelsessted. — Lukas 2:36, 37.

4-6. (a) Hvorfor svigter nogle forkyndere møderne? (b) Hvorfor er det så vigtigt at komme til møderne?

 4 Er du en af dem der kommer til alle møderne, eller kommer du kun en gang imellem? Nogle kristne der mente at det stod ganske godt til med deres mødedeltagelse, besluttede at kontrollere det. Gennem nogle uger skrev de op hvilke møder de overværede. Da de senere så på resultatet, var de overraskede over hvor mange møder de havde svigtet.

5 ’Det er da ikke så mærkeligt,’ vil nogle måske sige. ’Vi er udsat for så stærkt et pres i dag at det ikke er let at komme til alle møderne.’ Det er sandt at vi lever i vanskelige tider, og der er ingen tvivl om at presset vil vokse. (2 Timoteus 3:13) Men betyder det ikke bare at det er så meget vigtigere at vi trofast overværer møderne? Hvis vi ikke regelmæssigt får en nærende, åndelig kost der kan holde os oppe, kan vi ikke gøre os håb om at modstå det pres som denne verden udsætter os for. Hvis ikke vi regelmæssigt kommer sammen, vil vi måske føle os fristet til at forlade „retskaffenhedens sti“. (Ordsprogene 4:18) Når vi kommer hjem efter en hård dag, har vi måske ikke altid lyst til at tage til møde. Men når vi alligevel trodser trætheden og tager af sted, er det til gavn for os selv og til opmuntring for vore trosfæller i menigheden.

6 I Hebræerbrevet 10:25 nævnes endnu en vigtig grund til at vi trofast bør overvære møderne. Her tilskyndede apostelen Paulus sine trosfæller til at komme sammen ’så meget mere som de så dagen nærme sig’. Ja, vi må ikke glemme at ’Jehovas dag’ nærmer sig. (2 Peter 3:12) Hvis vi fik den tanke at afslutningen  på denne tingenes ordning ligger langt ude i fremtiden, kunne vi begynde at lade personlige interesser træde i stedet for de nødvendige åndelige aktiviteter, som for eksempel mødedeltagelse. Resultatet kunne blive at ’den dag pludselig kom over os’, sådan som Jesus advarede om. — Lukas 21:34.

Lyt opmærksomt

7. Hvorfor er det vigtigt at børn hører efter under møderne?

7 Det er ikke nok blot at være til stede ved møderne. Vi må følge med i hvad der foregår, og lytte opmærksomt til det der bliver sagt. (Ordsprogene 7:24) Det gælder også børnene. Når børn har nået skolealderen, forventer man at de hører efter hvad læreren siger, også selv om nogle emner ikke interesserer dem eller måske overstiger deres fatteevne. Læreren ved at hvis børnene forsøger at følge med, vil de i det mindste få noget ud af undervisningen. Er det så ikke rimeligt at børn i skolealderen også hører efter det der bliver sagt ved menighedens møder, i stedet for at de får lov til at falde i søvn så snart møderne begynder? Nogle af de dyrebare sandheder i Bibelen er ganske vist „vanskelige at forstå“. (2 Peter 3:16) Men vi bør ikke undervurdere børns evne til at lære. Det gør Gud ikke. På Bibelens tid befalede han sine unge tjenere at ’høre og lære og frygte Jehova og tage vare på at følge alle lovens ord’, hvoraf nogle uden tvivl var svære at forstå for børn. (5 Mosebog 31:12; jævnfør Tredje Mosebog 18:1-30.) Forventer Jehova mindre af børn i dag?

8. Hvad gør nogle forældre for at hjælpe deres børn til at høre efter under møderne?

Kristne forældre er klar over at det deres børn lærer ved møderne, er med til at dække deres åndelige behov. Derfor sørger nogle forældre for at deres børn får en lille lur før møderne, så de er vågne og indstillet på at lære når de ankommer til rigssalen. Nogle forældre har meget klogt besluttet at deres børn ikke må se fjernsyn de dage hvor der er møde, eller har sat klare grænser for hvor meget de må se. (Efeserne 5:15, 16) De sørger også for at børnene ikke distraheres under møderne, og tilskynder dem til at lytte og lære, deres alder og evner taget i betragtning. — Ordsprogene 8:32.

9. Hvordan kan vi blive bedre til at høre efter?

9 Jesus talte til voksne da han sagde: „Vær . . . opmærksomme på hvordan I hører efter.“ (Lukas 8:18) Det er ofte lettere sagt end gjort. Det er faktisk meget krævende at lytte opmærksomt, men det er en evne man kan opdyrke. Når man lytter til et bibelsk foredrag eller et indlæg på et møde, kan man forsøge at isolere hovedtankerne. Man kan tænke over hvad taleren vil nævne som det næste punkt. Man kan være opmærksom på tanker som man kan bruge i forkyndelsen eller i sit eget liv. Det er også en god idé at man i tankerne  repeterer hovedpunkterne efterhånden som de behandles, og at tage korte notater.

10, 11. Hvordan har nogle forældre hjulpet deres børn til at blive bedre til at høre efter, og hvilke metoder vil du anbefale?

10 Det er lettest at tillægge sig gode lyttevaner som barn. Nogle forældre har tilskyndet deres børn til at „tage notater“ under møderne — selv om de endnu ikke går i skole og hverken kan læse eller skrive. Børnene sætter en streg på et stykke papir hver gang kendte ord som „Jehova“, „Jesus“ eller „Guds rige“ nævnes. Det hjælper børnene til at lære at koncentrere sig om det der bliver sagt fra podiet.

11 Større børn har også somme tider brug for tilskyndelser til at høre efter. Da en far lagde mærke til at hans 11-årige søn sad og dagdrømte under et kristent stævne, gav han drengen en bibel og bad ham om at slå de skriftsteder op som talerne henviste til. Faderen tog notater og læste skriftstederne i den bibel som sønnen holdt. Det fik sønnen til at følge mere opmærksomt med i stævneprogrammet.

Lad din stemme lyde

12, 13. Hvorfor er det vigtigt at synge med ved menighedens møder?

12 Kong David sang: „Jeg [vil] gå rundt om dit alter, Jehova, for at lade taksigelse lyde med høj røst.“ (Salme 26:6, 7) Jehovas Vidners møder giver os en virkelig god lejlighed til med høj røst at give udtryk for vores tro. En måde vi kan gøre det på, er ved at synge med. Det er en vigtig del af vores tilbedelse, men den bliver ofte forsømt.

13 Nogle børn der endnu ikke kan læse, lærer teksten udenad til de sange der skal synges ved møderne. De synes at det er dejligt at de kan synge sammen med de voksne. Når børnene bliver lidt større, har de måske ikke så meget lyst til at synge med på Rigets sange. Nogle voksne er også lidt generte ved at synge  med ved møderne. Men sang er — ligesom forkyndelsen — en del af vores tilbedelse. (Efeserne 5:19) Vi gør vores bedste for at prise Jehova når vi er ude i forkyndelsen. Kan vi så ikke også herliggøre ham ved at bruge stemmen — uanset hvordan den lyder — til at prise ham i sang? — Hebræerne 13:15.

14. Hvorfor fortjener det stof vi studerer ved menighedens møder, at vi forbereder os omhyggeligt?

14 Vi priser også Gud når vi giver opbyggende kommentarer under de punkter på møderne som kræver deltagelse fra salen. Det betyder at vi må forberede os. Det tager tid at grunde over de dybere sandheder i Guds ord. Det var apostelen Paulus klar over. Han studerede ivrigt Skrifterne og skrev: „O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab!“ (Romerne 11:33) Det er vigtigt at familiens overhoved hjælper alle i familien til at granske Guds visdom som den åbenbares i Bibelen. Brug nogen tid ved familiestudiet til at forklare vanskelige punkter og til at hjælpe familien til at forberede sig til møderne.

15. Hvilke forslag kan hjælpe os til at svare ved møderne?

15 Hvis du gerne vil svare noget mere ved møderne, kan du på forhånd udarbejde nogle svar. De må gerne være korte og enkle. Et passende skriftsted der læses med overbevisning, eller et par velvalgte ord som kommer fra hjertet, vil være nok. Nogle forkyndere beder vagttårnsstudielederen om at måtte svare først på en bestemt paragraf, så de ikke går glip af lejligheden til at give udtryk for deres tro.

Den uerfarne bliver vís

16, 17. Hvilken vejledning gav en ældste en menighedstjener, og hvorfor tog denne imod vejledningen?

16 Ved Jehovas Vidners møder mindes vi ofte om at vi bør læse i Guds ord hver dag. Det styrker os at læse i Bibelen. Det hjælper os også til at træffe kloge afgørelser, rette svagheder ved vores personlighed, modstå fristelser og genvinde den åndelige balance hvis vi har taget et skridt i den forkerte retning. — Salme 19:7.

17 Erfarne ældste er parate til at give bibelsk vejledning der er tilpasset de enkelte forkynderes behov. Det eneste vi skal gøre, er at ’trække den op’ ved at bede dem om bibelske råd. (Ordsprogene 20:5) En nidkær ung menighedstjener bad en dag en ældste om nogle forslag til hvordan han kunne blive mere brugbar i menigheden. Ældstebroderen, der kendte den unge mand godt, slog op på Første Timoteusbrev 3:3, hvor der står at udnævnte tjenere skal være ’rimelige’. Han påpegede venligt hvordan den unge mand kunne være mere rimelig i sit forhold til andre. Blev den unge broder fornærmet over den direkte vejledning han fik? Nej, slet ikke. „Ældstebroderen brugte Bibelen,“ forklarede han, „så jeg forstod at vejledningen kom fra Jehova.“ Menighedstjeneren tog taknemmeligt imod vejledningen og gør gode fremskridt.

18. (a) Hvad hjalp en ung kristen til at modstå fristelser i skolen? (b) Hvilke skriftsteder tænker du på når du udsættes for fristelser?

18 Guds ord kan også hjælpe unge til at ’flygte fra de ønsker der hører ungdommen til’. (2 Timoteus 2:22) En ung forkynder der for nylig er gået ud af skolen, har kunnet modstå fristelserne i alle skoleårene ved at tænke over og leve efter nogle bestemte skriftsteder. Hun har tit tænkt på det råd der gives i Ordsprogene 13:20: „Den der vandrer med de vise bliver vís.“ Dette skriftsted fik hende til at vælge sine venner blandt dem der havde dyb respekt for Bibelens principper. Hun tænkte: „Jeg er ikke spor bedre end alle andre. Hvis jeg kommer sammen med de forkerte mennesker, får jeg lyst til at gøre det de synes om, og det kan give problemer.“ Paulus’ vejledning i Andet Timoteusbrev 1:8 hjalp hende også. Her står der: „Du skal . . . ikke skamme dig over vidnesbyrdet om vor Herre, . . . men vær med til at lide ondt for den gode nyheds skyld.“ I overensstemmelse med denne vejledning fortalte hun ved enhver  passende lejlighed frimodigt sine klassekammerater om sin bibelske overbevisning. Hver gang hun skulle holde et foredrag for klassen, valgte hun et emne der gav hende mulighed for at aflægge et taktfuldt vidnesbyrd om Guds rige.

19. Hvorfor var en ung mand ikke i stand til at modstå det pres denne verden udsatte ham for, men hvad gav ham åndelig styrke?

19 Hvis vi nogen sinde skulle komme bort fra „de retfærdiges sti“, kan Guds ord hjælpe os til at vende tilbage til den rette vej. (Ordsprogene 4:18) Det erfarede en ung mand der bor i Afrika. Da et af Jehovas vidner besøgte ham, tog han imod et bibelstudium. Han syntes godt om det han lærte, men inden længe kom han i dårligt selskab i skolen. Med tiden tillagde han sig en umoralsk livsstil. „Min samvittighed blev ved med at plage mig, og jeg var nødt til at holde op med at komme til møderne,“ indrømmer han. Senere begyndte han dog at overvære møderne igen. Den unge mand kom med denne afslørende kommentar: „Det gik op for mig at hovedårsagen til alt dette var at jeg var åndeligt udsultet. Jeg studerede ikke personligt. Det var derfor jeg ikke kunne modstå fristelserne. Så begyndte jeg at læse Vagttårnet og Vågn op! Efterhånden genvandt jeg min åndelige styrke og begyndte igen at leve et rent liv. Det var et godt vidnesbyrd for dem der lagde mærke til de forandringer jeg havde foretaget. Jeg lod mig døbe, og nu er jeg glad.“ Hvad var det der gav denne unge mand styrke til at overvinde sine kødelige svagheder? Han genvandt sin åndelige styrke ved regelmæssigt at foretage et personligt studium af Bibelen.

20. Hvordan kan unge modstå Satans angreb?

20 Kristne unge må gøre sig klart at de er udsat for angreb i dag. Hvis de skal kunne modstå Satans angreb, må de sørge for regelmæssigt at få åndelig føde. Det forstod salmisten, som øjensynlig selv var en ung mand. Han takkede Jehova for at han har givet os sit ord der indeholder vejledning som hjælper ’en ung mand til at holde sin sti ren’. — Salme 119:9.

Vi vil altid følge Guds ledelse

21, 22. Hvorfor skal vi ikke tro at sandhedens vej er for vanskelig for os?

21 Jehova førte Israels folk ud af Ægypten og ind i det forjættede land. Den rute han valgte, forekom måske unødigt anstrengende set med menneskers øjne. I stedet for at lade sit folk følge den tilsyneladende lettere og mere direkte rute langs Middelhavet ledede Jehova folket ad en vanskelig vej gennem ørkenen. Men i virkeligheden var det et udtryk for Guds godhed. Ruten langs havet var ganske vist kortere, men den ville have ført israelitterne gennem de fjendtligsindede filistres område. Ved at vælge en anden rute skånede Jehova sit folk for en tidlig konfrontation med filistrene.

22 På samme måde kan den vej Jehova i dag leder os ad, måske til tider forekomme os vanskelig. Hver uge har vi travlt med kristne aktiviteter, blandt andet menighedens møder, personligt studium og forkyndelse. Andre veje ser måske lettere ud. Men vi vil kun nå frem til det mål vi arbejder så hårdt på at nå, hvis vi følger Guds ledelse. Lad os derfor fortsætte med at tage imod den livsvigtige undervisning fra Jehova og altid blive på „retskaffenhedens sti“! — Salme 27:11.

Kan du forklare dette?

● Hvorfor er det særlig vigtigt at komme regelmæssigt til møderne?

● Hvad kan forældre gøre for at hjælpe børnene til at høre efter under møderne?

● Hvad indebærer det at lytte opmærksomt?

● Hvad kan hjælpe os til at svare ved møderne?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 16, 17]

De kristne møder hjælper os til at have Jehovas dag i tanke

[Illustrationer på side 18]

Ved de kristne møder kan vi prise Jehova på flere forskellige måder