Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Gud besvarer bønner

Gud besvarer bønner

 Gud besvarer bønner

Kornelius viste at han søgte Guds gunst ved at bede hyppigt og inderligt. Han benyttede desuden sin stilling som centurion til at gøre godt. Vi læser i Bibelen at han „gav mange barmhjertighedsgaver“ til nødlidende. — Apostelgerninger 10:1, 2.

DEN kristne menighed på den tid bestod af troende jøder, jødiske proselytter og samaritanere. Kornelius var en uomskåret ikkejøde og tilhørte ikke den kristne menighed. Var hans bønner så forgæves? Nej. Jehova Gud lagde mærke til Kornelius’ bønner og det han gjorde. — Apostelgerninger 10:4.

Ved at følge en engels anvisning kom Kornelius i kontakt med den kristne menighed. (Apostelgerninger 10:30-33) Det førte til at han og hans husstand fik det privilegium at blive de første uomskårne ikkejøder der blev en del af den kristne menighed. Jehova Gud tillagde beretningen om Kornelius så stor værdi at den kom med i de bibelske skrifter. Kornelius måtte uden tvivl gøre mange forandringer i sit liv for at bringe det i harmoni med Guds normer. (Esajas 2:2-4; Johannes 17:16) Eksemplet med Kornelius kan i dag opmuntre folk fra alle nationer som søger at opnå Guds gunst. Lad os betragte nogle eksempler.

Nutidige eksempler

En ung kvinde fra Indien havde hårdt brug for trøst. Hun var blevet gift da hun var 21 år gammel og havde nu to børn. Men kort efter det andet barns fødsel døde hendes mand. Dermed var hun pludselig blevet enke i en alder af 24 år og alene med en tomåneders baby og en knap toårig søn. Der er ikke noget at sige til at hun havde brug for trøst. Hvor skulle hun få den? En nat hvor hun var dybt bedrøvet, bad hun: „Himmelske Fader, giv mig dog trøst gennem dit ord.“

Den næste formiddag kom der en besøgende. Det var et af Jehovas vidner. Netop den dag havde det været svært for ham at forkynde fra hus til hus fordi der var mange som ikke ville tale med ham. Træt og temmelig modløs var han parat til at tage hjem, men en indskydelse fik ham til at besøge bare ét hus mere. Det var netop hos den unge enke. Hun inviterede ham indenfor og modtog en bibelsk publikation. Kvinden følte sig meget trøstet af det hun læste, og af samtalen  med forkynderen. Hun lærte at Gud har givet løfte om at oprejse de døde, og at hans rige vil komme og snart vil gøre jorden til et paradis. Og vigtigst af alt: hun kom til at kende og elske den eneste sande Gud, Jehova, som havde besvaret hendes bøn.

Nora, som bor i byen George i Sydafrika, havde besluttet at bruge en måned i heltidsforkyndelsen. Inden hun begyndte, bad hun inderligt Jehova om at hjælpe hende med at finde en som var oprigtigt interesseret i at studere Bibelen. I det distrikt hun havde fået tildelt, var der et hus hvor beboeren havde været meget uhøflig over for Nora da hun sidst havde været der. Modigt aflagde hun endnu et besøg. Til hendes store overraskelse var det en ny lejer ved navn Noleen som nu boede der. Tilmed havde Noleen og hendes mor bedt Gud om hjælp til at forstå Bibelen. „Da jeg tilbød dem et bibelstudium, blev de henrykte,“ fortæller Nora. Noleen og hendes mor gjorde hurtigt fremskridt. Med tiden begyndte de begge to sammen med Nora at deltage i arbejdet med at udbrede åndelig lægedom.

At bøn har stor kraft, viser også et eksempel med et par som bor i Johannesburg i Sydafrika. En lørdag aften i 1996 havde Dennis og Carols ægteskab nået bristepunktet. Som et sidste forsøg på at redde det besluttede de dog at bede til Gud om hjælp, hvilket de blev ved med indtil sent om natten. Den næste dag, klokken 11 om formiddagen, bankede to Jehovas vidner på deres dør. Dennis lukkede op og bad dem vente så han lige kunne kalde på sin kone. Dennis advarede Carol om at hvis først de lukkede Jehovas vidner ind, var de ikke til at komme af med igen. Carol mindede imidlertid Dennis om at de selv havde bedt om hjælp, og sagde at det kunne være Guds svar på deres bønner. Så blev forkynderne lukket ind, og et bibelstudium blev påbegyndt ud fra bogen Kundskab der fører til evigt liv. Dennis og Carol var begejstrede for det de lærte. Samme aften overværede de deres første møde i Jehovas Vidners lokale rigssal. Ved at anvende det de lærte fra Bibelen, fik Dennis og Carol løst deres ægteskabelige problemer. De er nu glade, døbte lovprisere af Jehova og taler regelmæssigt med andre om den tro de har fået gennem Bibelen.

Føler du dig uværdig til at bede?

Nogle føler sig måske uværdige til at bede fordi de har dårlig samvittighed over deres livsform. Jesus Kristus fortalte en lignelse om en sådan mand, en foragtet skatteopkræver. Da denne mand kom ind i tempelforgården, følte han sig ikke værdig til at stå på det sted hvor man sædvanligvis bad. „Skatteopkræveren, som stod et stykke borte, . . . blev ved med at slå sig for brystet og sige: ’Gud, vær nådig mod en synder som mig.’“ (Lukas 18:13) Ifølge Jesus blev denne mands bøn hørt af Gud. Det viser at Jehova Gud er imødekommende og ønsker at hjælpe oprigtige, angrende syndere.

Dette fremgår også af tilfældet med en ung mand fra Sydafrika som hedder Paul. Da han var barn, overværede han de kristne møder sammen med sin mor. Men i de år han gik i gymnasiet, begyndte han at komme sammen med unge som ikke fulgte Guds vejledning. Efter at være gået ud af skolen  gjorde han tjeneste i hæren under det tidligere sydafrikanske apartheidstyre. På et tidspunkt slog hans pige helt uventet op med ham. Den utilfredsstillende livsform han havde, gjorde ham meget nedtrykt. Han fortæller: „En aften bad jeg til Jehova og anmodede om hans hjælp selv om jeg ikke havde bedt til ham i årevis.“

Ikke længe efter at han havde bedt bønnen, kom hans mor og inviterede ham med til den årlige højtid til minde om Kristi død. (Lukas 22:19) Det forbavsede Paul, eftersom han havde været oprørsk og kun havde vist meget lidt interesse for Bibelen. „Jeg betragtede denne invitation som Jehovas svar på min bøn og følte at jeg måtte gøre gengæld.“ Fra dette tidspunkt overværede Paul alle menighedens møder. Efter fire måneders bibelstudium fremstillede han sig til dåb. Han afbrød desuden sit ingeniørstudium og valgte i stedet at bruge al sin tid på at forkynde. I dag er Paul glad og ikke længere nedtrykt over sit tidligere liv. I de sidste 11 år har han tjent på Vagttårnets afdelingskontor i Sydafrika.

Ja, Jehova Gud besvarer bønner, og „han belønner dem som ivrigt søger ham“. (Hebræerne 11:6) Snart vil Jehovas store dag indtræffe og gøre ende på alt det onde. I mellemtiden besvarer Jehova sit folks bønner om styrke og ledelse når de deltager i det livsvigtige forkyndelsesarbejde. Derved har millioner af mennesker fra alle nationer ud over hele jorden fået kontakt med den kristne menighed og er blevet velsignet med kundskaben fra Bibelen, der fører til evigt liv. — Johannes 17:3.

[Illustration på side 5]

Kornelius’ inderlige bønner medførte at han fik besøg af apostelen Peter

[Illustrationer på side 6]

Bønnen har været en hjælp for mange i svære tider

[Illustrationer på side 7]

Det er godt at bede Gud om hjælp til at forstå Bibelen

Ægtepar kan bede om hjælp til at styrke deres ægteskab