Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad os juble over vor frelses Gud

Lad os juble over vor frelses Gud

 Lad os juble over vor frelses Gud

’Jeg vil juble af glæde over Jehova; jeg vil juble over min frelses Gud.’ — HABAKKUK 3:18.

1. Hvad forudskildrede det syn som Daniel fik før Babylons fald i 539 f.v.t.?

OVER ti år før Babylons fald i 539 f.v.t. fik den aldrende profet Daniel et spændende syn. I dette syn blev der forudskildret nogle verdensbegivenheder som førte helt frem til krigen mellem Jehovas fjender og hans udnævnte konge, Jesus Kristus. Hvordan reagerede Daniel på dette? Han sagde: ’Jeg følte mig udmattet og slået af forfærdelse over det jeg havde set.’ — Daniel 8:27.

2. Hvilken konflikt handlede Daniels syn om, og hvordan berører det os at tænke på at opfyldelsen er nær?

2 Hvordan forholder det sig med os der lever så meget længere fremme på tidens strøm? Hvordan reagerer vi når vi forstår at den konflikt som Daniel så i et syn, Guds krig ved Harmagedon, er meget nær? Hvordan reagerer vi når vi indser at den ugudelighed der blotlægges i Habakkuks profeti, er så udbredt at tilintetgørelsen af Guds fjender er uundgåelig? Mon ikke vi har det omtrent som Habakkuk, hvis følelser er beskrevet i det tredje kapitel i hans profetiske bog?

Habakkuk bønfalder Gud om barmhjertighed

3. På hvis vegne beder Habakkuk, og hvad betyder hans ord for os?

3 Det tredje kapitel i Habakkuks Bog er en bøn. I vers 1 kaldes det en bøn i form af klagesange. Profetens bøn er formuleret som om den gælder ham selv, men faktisk taler Habakkuk på Guds udvalgte folks vegne. I dag har denne bøn stor betydning for Guds folk,  der er optaget af at forkynde Riget. Når vi læser kapitel 3 med dette i tanke, fyldes vi med forudanelser, men også med glæde. Habakkuks bøn i form af klagesange giver os stor grund til at juble over Jehova, vor frelses Gud.

4. Hvad gjorde Habakkuk bange, og hvad kan vi være sikre på at Gud vil bruge sin magt til?

4 Som det fremgår af de to foregående artikler, stod det meget dårligt til i Juda på Habakkuks tid. Men Jehova ville ikke lade denne situation fortsætte. Han ville gribe ind, ganske som han før havde gjort. Det er ikke så mærkeligt at profeten udbrød: „Jehova, jeg har hørt om dit ry. Jeg er kommet til at frygte dit virke, Jehova“! Hvad mente han? Det profeten havde hørt, var den nedskrevne beretning om Guds vældige gerninger, for eksempel ved Det Røde Hav, under ørkenvandringen og ved Jeriko. Disse gerninger var velkendte for Habakkuk, og de gjorde ham frygtsom fordi han vidste at Jehova igen ville bruge sin store magt mod sine fjender. Når vi ser hvor ugudelige folk er i dag, ved vi også at Jehova vil gribe ind, ligesom han har gjort i fortiden. Skræmmer tanken os? Ja, naturligvis! Ikke desto mindre beder vi ligesom Habakkuk: „Bring det til live i årenes midte! Måtte du gøre det kendt i årenes midte! Måtte du huske at vise barmhjertighed under opbragt vrede!“ (Habakkuk 3:2) Ja, måtte Jehova, når hans tid er inde, „i årenes midte“, igen benytte sig af sin mirakuløse kraft. Og måtte han også huske at vise barmhjertighed mod dem der elsker ham!

Jehova drager frem

5. I hvilken forstand ’kom Gud fra Teman’, og hvad viser det angående Harmagedon?

5 Hvad vil der ske når Jehova hører vor bøn om barmhjertighed? Vi finder svaret i Habakkuk 3:3, 4. Først siger profeten: „Gud kom fra Teman, ja, den Hellige fra Parans bjerge.“ Teman og Paran lå på den rute israelitterne fulgte da de på profeten Moses’ tid drog gennem ørkenen på vej til Kana’an. Mens dette store folk var på vandring, var det som om Jehova selv var i bevægelse, og intet kunne standse ham. Kort før sin død sagde Moses: „Jehova — fra Sinaj kom han, og fra Se’ir steg han op over dem. Han trådte strålende frem fra Parans bjerge, og med ham var hellige titusinder [af engle].“ (5 Mosebog 33:2) Når Jehova drager frem mod sine fjender i Harmagedon, vil det ske med en tilsvarende manifestation af hans altbesejrende kraft.

6. Hvad kan kristne se foruden Guds herlighed?

6 Habakkuk fortsætter: „[Jehovas] værdighed dækkede himmelen; og jorden var fuld af hans pris. Lysskæret om ham var som dagslyset.“ Hvilket storslået syn! Mennesker kan ganske vist ikke se Jehova Gud og leve. (2 Mosebog 33:20) Men når Guds trofaste tjenere grunder over hans storhed, blændes deres hjertes øjne. (Efeserne 1:18) Og de kristne ser ikke bare Jehovas herlighed. Habakkuk 3:4 slutter: „To lysstråler brød frem fra hans hånd, og dér var hans styrke skjult.“ Ja, vi ser at Jehova er klar til at handle, idet han bruger sin højre hånd, der skildrer styrke og kraft.

7. Hvad betyder Guds sejrstog for dem der gør oprør mod ham?

7 Guds sejrstog er katastrofalt for dem der gør oprør mod ham. I Habakkuk 3:5 står der: „Foran ham vandrede pest, og feberbrand udgik ved hans fødder.“ Da israelitterne i 1473 f.v.t. befandt sig tæt ved det forjættede lands grænser, gjorde mange oprør ved at begå utugt og dyrke afguder. Det resulterede i at langt over 20.000 døde af en plage fra Gud.  (4 Mosebog 25:1-9) Når Jehova i den nærmeste fremtid drager ud til „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“, vil de der gør oprør mod ham, også komme til at lide for deres synder. Nogle vil måske dø af bogstavelige pestsygdomme. — Åbenbaringen 16:14, 16.

8. Hvad kan Jehova Guds fjender ifølge Habakkuk 3:6 vente?

8 Lyt nu til profetens malende beskrivelse af hærstyrkers Jehova i aktion. I Habakkuk 3:6 læser vi: „Han [Jehova Gud] stod stille og fik jorden til at ryste. Han så og fik nationerne til at springe. Og de evige bjerge knustes; de evigvarende høje sank. De ældgamle stier tilhører ham.“ Jehova står først stille, som en general der tager overblik over slagmarken. Hans fjender ryster af angst. De ser hvem deres modstander er, og chokeres; de springer af nervøsitet. Jesus har forudsagt en tid hvor ’alle jordens stammer skal slå sig selv af sorg’. (Mattæus 24:30) For sent vil de indse at ingen kan sætte sig op imod Jehova. De jordiske organisationer — selv de der forekommer så stabile som „de evige bjerge“ og „de evigvarende høje“ — vil smuldre. Det vil være som Guds „ældgamle stier“, som den måde han greb ind på i fortiden.

9, 10. Hvad bliver vi mindet om i Habakkuk 3:7-11?

9 Jehovas vrede er „blusset op imod“ hans fjender. Hvilke krigsvåben vil han benytte sig af i sin store krig? Lyt til profetens beskrivelse af dem: „Nøgen bliver din bue blottet. Stammernes svorne eder er dét der siges. Med floder kløvede du jorden. Bjerge så dig; de vred sig i veer. Et tordenvejr der gav vand, fejede forbi. Havdybet lod sin røst lyde. Højt løftede det sine hænder. Sol — måne — stod stille i deres ophøjede bolig. Som lys fløj dine pile. Som klart lys var dit lynende spyd.“ — Habakkuk 3:7-11.

10 På Josuas tid fik Jehova solen og månen til at stå stille i en forbløffende magtdemonstration. (Josua 10:12-14) Habakkuks profeti minder os om at Jehova vil anvende den samme magt i Harmagedon. I 1513 f.v.t. viste Jehova sit herredømme over „havdybet“ da han udslettede Faraos hær i Det Røde Hav. Fyrre år senere kunne den rivende Jordanflod der løb over sine bredder, ikke hindre israelitterne i at drage sejrende ind i det forjættede land. (Josua 3:15-17) På profetinden Deboras tid skyllede en regnflod Israels fjendes, Siseras, stridsvogne bort. (Dommerne 5:21) De samme kræfter i form  af oversvømmelse, regnfloder og brusende vande vil stå til Jehovas rådighed i Harmagedon. Også torden og lyn er i hans hånd, som et spyd eller et pilekogger fyldt med pile.

11. Hvad sker der når Jehova slipper sin store magt løs?

11 Det vil helt sikkert virke ærefrygtindgydende når Jehova slipper sin store magt løs. Habakkuks ord tyder på at nat vil blive til dag, og at dagen vil blive klarere end selv det skarpeste sollys. Uanset om denne inspirerede, profetiske beskrivelse af Harmagedon skal forstås bogstaveligt eller symbolsk, er én ting sikker — Jehova vil sejre, og han vil ikke tillade nogen af sine fjender at undslippe.

Guds folks frelse er sikker!

12. Hvad vil Gud gøre ved sine fjender, men hvem vil blive frelst?

12 Profeten beskriver derefter hvordan Jehova udsletter sine fjender. Vi læser i Habakkuk 3:12: „Med fordømmelse skred du frem over jorden. I vrede tærskede du nationerne.“ Jehova udsletter dog ikke nogen på må og få. Nogle vil blive frelst. „Du drog ud for at frelse dit folk, for at frelse din salvede,“ står der i Habakkuk 3:13. Ja, Jehova vil frelse sine trofaste salvede tjenere. Til den tid vil udslettelsen af Babylon den Store, den falske religions verdensimperium, være fuldført. I dag forsøger nationerne imidlertid at udslette den rene tilbedelse. Inden længe vil Jehovas tjenere blive angrebet af Gog fra Magogs styrker. (Ezekiel 38:1–39:13; Åbenbaringen 17:1-5, 16-18) Vil Satans angreb lykkes? Nej! Når det sker, vil Jehova vredt ’tærske’ sine fjender og træde dem under fode som korn på en tærskeplads. Men han vil frelse dem der tilbeder ham i ånd og sandhed. — Johannes 4:24.

13. Hvordan vil Habakkuk 3:13 blive opfyldt?

13 Den fuldstændige tilintetgørelse af de ugudelige forudsiges med disse ord: „Du [Jehova] sønderslog overhovedet for den ugudeliges hus. Grundvolden blev blotlagt, helt op til halsen.“ (Habakkuk 3:13) Dette „hus“ er den onde ordning der er opstået under Satan Djævelens indflydelse. Den vil blive knust. „Overhovedet“, de der fører an i modstanden mod tilbedelsen af Gud, vil blive tilintetgjort. Hele bygningen vil blive revet ned, helt ned til grundvolden. Den vil ikke længere eksistere. Det vil føles som en kolossal lettelse!

14-16. Hvordan vil det ifølge Habakkuk 3:14, 15 gå Jehovas folk og dets fjender?

14 Ved Harmagedon vil de der forsøger at udslette Jehovas „salvede“, blive grebet af forvirring. Ifølge Habakkuk 3:14, 15 siger profeten til Gud: „Med hans egne stave gennemborede du hans krigeres hoved da de stormede frem for at sprede mig. Deres glædeshyl lød som ville de fortære den nødstedte på skjulestedet. Du trådte ud i havet med dine heste, ud i de vældige vandmasser.“

15 Når Habakkuk siger ’krigere stormede frem for at sprede mig’, taler han på Jehovas salvede tjeneres vegne. Som landevejsrøvere der ligger i baghold, vil nationerne kaste sig over dem der tilbeder Jehova, for at udslette dem. Disse fjender af Gud og af hans folk vil udstøde „glædeshyl“ i forvisning om at deres forehavende vil lykkes. De trofaste kristne vil forekomme svage, som „nødstedte“. Men når Guds modstandere sætter deres angreb ind, vil Jehova få dem til at vende deres våben mod sig selv. De vil bruge deres våben, deres „stave“, mod deres egne krigere.

 16 Der vil ske mere. Jehova vil gøre brug af overmenneskelige åndemagter for at fuldføre tilintetgørelsen af sine fjender. Med de himmelske hærstyrkers symbolske heste under kommando af Jesus Kristus vil han forfølge sejren gennem „havet“ og „de vældige vandmasser“, det vil sige det gudfjendske, urolige menneskehav. (Åbenbaringen 19:11-21) Derefter vil de ugudelige blive fjernet fra jorden. Hvilken magtfuld manifestation af Guds magt og retfærdighed!

Jehovas dag kommer!

17. (a) Hvorfor kan vi have tillid til at Habakkuks ord vil blive opfyldt? (b) Hvordan kan vi efterligne Habakkuk mens vi venter på Jehovas store dag?

17 Vi kan være sikre på at Habakkuks ord snart vil blive opfyldt. Det vil ikke være forsinket. Hvordan reagerer vi på denne forudviden? Husk at Habakkuk skrev sit budskab under guddommelig inspiration. Jehova vil gribe ind, og der vil ske store ødelæggelser på jorden når det sker. Det er derfor ikke overraskende at profeten skrev: „Jeg hørte det, og mit indre bævede; ved lyden skælvede mine læber; der kom råddenskab i mine knogler; og dér hvor jeg stod bævede jeg, fordi jeg skulle vente roligt på trængselens dag, på at han drager op mod folket og trænger ind på det.“ (Habakkuk 3:16)  Habakkuk var forståeligt nok meget bange. Men vaklede han i troen? Nej, på ingen måde! Han var villig til at vente roligt på Jehovas store dag. (2 Peter 3:11, 12) Er det ikke også den holdning vi har? Jo, afgjort! Vi nærer fuld tillid til at Habakkuks profeti vil blive opfyldt. Og vi vil vente tålmodigt indtil det sker.

18. Hvilken indstilling havde Habakkuk til trods for at han ventede trængsler?

18 Krig medfører altid trængsler, også for dem der til sidst sejrer. Der kan opstå fødevaremangel. Man kan miste sine ejendele. Levestandarden vil måske falde. Hvordan vil vi reagere hvis det sker for os? Vi kan tage ved lære af Habakkuks indstilling, som kom til udtryk i hans ord: „Selv om figentræet ikke blomstrer, og der ingen afgrøde er på vinstokkene; selv om arbejdet med oliventræet slår fejl, og terrasserne ikke frembringer nogen føde; selv om småkvæget rives bort fra folden, og der intet hornkvæg er i indhegningerne — vil jeg dog juble af glæde over Jehova; jeg vil juble over min frelses Gud.“ (Habakkuk 3:17, 18) Habakkuk var realistisk — han vidste at der kunne komme trængsler, måske hungersnød. Alligevel mistede han aldrig sin glæde over Jehova, fra hvem hans frelse kom.

19. Hvilke trængsler rammer mange kristne, men hvad kan vi være sikre på hvis vi i vor livsførelse viser at vi sætter Jehova først?

19 I dag, endnu før Jehova har indledt sin krig mod de ugudelige, er mange ramt af store trængsler. Jesus forudsagde at krige, hungersnød, jordskælv og pestsygdomme ville være en del af ’tegnet på hans nærværelse’ som konge. (Mattæus 24:3-14; Lukas 21:10, 11) Mange af vore trosfæller lever i lande der er stærkt berørt af opfyldelsen af Jesu ord, og de er som følge heraf udsat for store trængsler. I fremtiden vil andre af Guds tjenere måske komme ud for det samme. Før afslutningen kommer, vil mange flere af os måske opleve at „figentræet ikke blomstrer“. Men vi ved hvorfor disse ting sker, og det giver os styrke. Desuden står vi ikke alene. Jesus gav os dette løfte: „Bliv da ved med først at søge riget og [Guds] retfærdighed, og alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift.“ (Mattæus 6:33) Disse ord er ikke en garanti for at vi vil få en problemfri tilværelse. Men det er en forsikring om at Jehova vil våge over os hvis vi i vor livsførelse viser at vi søger ham først. — Salme 37:25.

20. Hvad bør vi være besluttede på, uanset hvilke vanskeligheder vi midlertidigt må komme ud for?

20 Vi har derfor aldrig grund til at miste troen på Jehovas magt til at frelse, uanset hvilke vanskeligheder vi midlertidigt må komme ud for. Mange af vore brødre og søstre i Afrika, Østeuropa og andre steder må udholde store trængsler, men de bliver ved med at „juble af glæde over Jehova“. Lad os gøre det samme. Husk at den suveræne Herre Jehova er vores „livskraft“. (Habakkuk 3:19) Han vil aldrig svigte os. Der er ingen tvivl om at Harmagedon vil komme, og derefter følger den nye verden som Gud har lovet. (2 Peter 3:13) Til den tid skal jorden „fyldes med kundskab om Jehovas herlighed, som vandene dækker havets bund“. (Habakkuk 2:14) Lad os i mellemtiden følge Habakkuks gode eksempel. Lad os altid ’juble af glæde over Jehova og juble over vor frelses Gud’.

Husker du dette?

● Hvilken betydning kan Habakkuks bøn have for os?

● Hvorfor drager Jehova frem?

● Hvad viser Habakkuks profeti os om frelsen?

● Med hvilken indstilling bør vi vente på Jehovas store dag?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 23]

Ved du hvilke kræfter Gud vil bruge mod de ugudelige i Harmagedon?