Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En moders kloge vejledning

En moders kloge vejledning

 En moders kloge vejledning

„Hør, min søn, på din faders tugt, og forlad ikke din moders lov.“ — Ordsprogene 1:8.

VORE forældre kan give os megen værdifuld opmuntring, støtte og vejledning. Det gælder både faderen og moderen. I Ordsprogenes Bog, kapitel 31, berettes der om en ung konge ved navn Lemuel der fik ’en vægtig belæring som hans moder tugtede ham med’. Vi kan også få gavn af denne moders kloge vejledning. — Ordsprogene 31:1.

Vejledning der sømmer sig for en konge

Lemuels moder begynder med at stille nogle interessevækkende spørgsmål: „Hvad skal jeg sige, min søn, ja, hvad, mit moderlivs søn, ja, hvad, mine løfters søn?“ At hun fremsætter sin indtrængende appel tre gange, viser hvor interesseret hun er i at sønnen giver agt på hendes råd. (Ordsprogene 31:2) Denne moders bekymring for sine børns åndelige velfærd er et godt eksempel for kristne forældre i dag.

Er der noget som bekymrer en moder, er det at hendes søn tager del i sviregilder og udsvævelser, der ofte er forbundet med ’vin, kvinder og sang’. Lemuels moder går direkte til sagen: „Giv ikke kvinder din kraft.“ Hun betegner en promiskuøs adfærd som „det der udsletter konger“. — Ordsprogene 31:3.

Overdrevent drikkeri er også en fare man må være opmærksom på. „Det sømmer sig ikke for konger, Lemuel, det sømmer sig ikke for konger at drikke vin,“ advarer hun. Hvordan skulle en konge kunne afsige gode og velgennemtænkte domme og ikke „glemme hvad der er forordnet, og fordreje retten for alle de nødstedte“ hvis han altid er beruset? — Ordsprogene 31:4-7.

Hvis kongen derimod holder sig fri af sådanne laster, vil han være i stand til at ’dømme retfærdigt og føre den nødstedtes og den fattiges sag’. — Ordsprogene 31:8, 9.

Kristne unge i dag er ikke „konger“, men Lemuels moders kloge vejledning er lige så betimelig i dag som den var dengang — om ikke mere. Alkoholmisbrug, tobaksmisbrug og umoralitet er meget udbredt blandt unge i dag, og det er vigtigt at kristne unge hører efter når deres forældre giver dem ’vægtige belæringer’.

En dygtig hustru

Mødre er naturligt nok interesserede i deres halvvoksne sønners udsigter til at blive gift. Lemuels moder vender nu sin opmærksomhed mod de egenskaber der kendetegner den ideelle hustru. Der er ingen tvivl om at en ung mand kan få stor gavn af at lytte til en kvindes syn på dette vigtige spørgsmål.

 I vers 10 bliver ’den dygtige hustru’ sammenlignet med sjældne og værdifulde koraller. Ligesom det på Bibelens tid krævede store anstrengelser at finde koraller, kræver det også en indsats at finde en dygtig hustru. Frem for at indgå et forhastet ægteskab bør en ung mand give sig tid til at være selektiv. Gør han det, vil han være mere tilbøjelig til at værdsætte hende.

Henvendt til Lemuel siges der om den dygtige hustru: „Hendes ægtemands hjerte stoler på hende.“ (Vers 11) En ægtemand bør med andre ord ikke insistere på at hans kone indhenter hans tilladelse til alt hvad hun foretager sig. Ægtepar bør selvfølgelig rådføre sig med hinanden i vigtige anliggender, som for eksempel større indkøb eller opdragelsen af deres børn. God kommunikation på disse områder bidrager til at styrke båndene imellem dem.

En dygtig hustru har travlt med mange gøremål. I versene 13 til 27 omtales nogle tidløse råd og principper som gifte kvinder kan anvende til gavn for deres familier. For at holde trit med de stigende leveomkostninger lærer den dygtige hustru for eksempel at være praktisk og sparsommelig så hendes familie kan gå ordentligt klædt og se præsentabel ud. (Vers 13, 19, 21, 22) Hun dyrker hvad hun kan, af afgrøder og foretager fornuftige indkøb for at spare på familiens udgifter til mad. — Vers 14, 16.

En sådan kvinde spiser tydeligvis ikke „ladheds brød“. Hun arbejder flittigt og er god til at passe de huslige gøremål. (Vers 27) Hun „binder styrke om sine hofter“, hvilket betyder at hun forbereder sig på at udføre fysisk anstrengende opgaver. (Vers 17) Hun arbejder flittigt fra før solopgang til sent ud på aftenen. Det er som om at den lampe hun arbejder ved, aldrig går ud. — Vers 15, 18.

Frem for alt er den dygtige hustru et åndeligt menneske. Hun frygter Gud og tilbeder ham med dyb respekt og ærefrygt. (Vers 30) Hun hjælper også sin mand med at opdrage deres børn til at gøre det samme. Vers 26 siger at hun underviser sine børn „med visdom“, og at „den loyale hengivenheds lov er på hendes tunge“.

En dygtig ægtemand

For at få en dygtig hustru må Lemuel selv opfylde de forpligtelser der påhviler en dygtig ægtemand. Lemuels moder minder ham om nogle af dem.

En dygtig ægtemand har et godt omdømme hos „landets ældste“. (Ordsprogene 31:23) Det betyder at han må være ærlig, pålidelig og gudfrygtig. (2 Mosebog 18:21; 5 Mosebog 16:18-20) En sådan mand ville være „kendt i portene“, hvor fremtrædende mænd samledes for at tage sig af byens anliggender. For at være „kendt“ som en gudfrygtig mand skal han være rimelig og arbejde enigt sammen med de ældste i „landet“, hvilket muligvis betyder distriktet eller området.

Lemuels moder taler uden tvivl af egen erfaring når hun minder sin søn om vigtigheden af at sætte pris på sin kommende hustru. Ingen på jorden vil være ham mere dyrebar. Man kan forestille sig hvordan Lemuel med sindsbevægelse i stemmen og i alles påhør siger: „Mange døtre har vist at de er dygtige, men du overgår dem alle.“ — Ordsprogene 31:29.

Det er tydeligt at Lemuel værdsatte sin moders kloge vejledning. Vi bemærker for eksempel at han i vers 1 omtaler sin moders ord som om de var hans egne. Han tog hendes ’tugt’ til sig og nød gavn af hendes råd. Vi kan også få gavn af denne „vægtige belæring“ ved at anvende dens principper i vort liv.

[Illustrationer på side 31]

En dygtig hustru spiser ikke „ladheds brød“