Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas hus fyldes med „kostbare skatte“

Jehovas hus fyldes med „kostbare skatte“

 Jehovas hus fyldes med „kostbare skatte“

„Jeg [Jehova] vil ryste alle nationerne, og alle nationernes kostbare skatte skal komme; og jeg vil fylde dette hus med herlighed.“ — HAGGAJ 2:7.

1. Hvorfor ville vi i en nødsituation først og fremmest tænke på dem vi holder af?

HVILKE kostbare skatte fylder dit hus? Har du dejlige møbler, den sidste ny computer, en splinterny bil? Selv hvis du har alt det, vil du sikkert mene at det mest dyrebare i dit hjem er menneskene — din familie. Forestil dig at du en nat vågner og kan lugte røg. Dit hus brænder, og du har kun få minutter til at komme ud! Hvad tænker du først på at redde? Dine møbler? Din computer? Din bil? Nej, mon ikke du ville tænke på din familie? Jo, selvfølgelig, for mennesker er meget mere værd end ting.

2. Hvor omfattende er Jehovas skaberværk, og hvilken del af det holdt Jesus mest af?

2 Tænk så på Jehova Gud og hans søn, Jesus Kristus. Jehova er „den der frembragte himmelen og jorden og havet og alt hvad der er i dem“. (Apostelgerninger 4:24) Det var gennem sin søn, ’værkmesteren’, at Jehova skabte alt andet. (Ordsprogene 8:30, 31; Johannes 1:3; Kolossenserne 1:15-17) Både Jehova og Jesus sætter stor pris på alt hvad der er blevet skabt. (Jævnfør Første Mosebog 1:31.) Men hvilken del af skaberværket tror du betyder mest for dem — ting eller mennesker? Som den personificerede visdom siger Jesus: „Menneskenes sønner holdt jeg af,“ eller, som der står i den danske autoriserede oversættelse af 1992: „[Jeg] glædede mig over menneskene.“

3. Hvilken profeti udtalte Jehova gennem Haggaj?

3 Der er ingen tvivl om at Jehova tillægger menneskene stor værdi. Det fremgår for eksempel af de profetiske ord som han i år 520 f.v.t. lod sin profet Haggaj udtale. Jehova sagde: „Jeg vil ryste alle nationerne, og alle nationernes kostbare skatte skal komme; og jeg vil fylde dette hus med herlighed. . . . Dette sidste hus’ herlighed vil blive større end det førstes.“ — Haggaj 2:7, 9.

4, 5. (a) Hvorfor er det ikke rimeligt at mene at udtrykket „kostbare skatte“ sigter til materiel rigdom? (b) Hvad mener du at de „kostbare skatte“ er, og hvorfor?

 4 Hvad var det for „kostbare skatte“ der skulle fylde Jehovas hus og give det en herlighed der var uden fortilfælde? En overdådig udsmykning og prægtige dekorationer? Guld, sølv og ædelsten? Det lyder ikke logisk. Husk på at det første tempel, som var blevet indviet cirka 500 år tidligere, havde en værdi af mange milliarder kroner! * Man kan ikke forestille sig at Jehova forventede at det tempel som de relativt få hjemvendte jøder byggede, ville overgå Salomons tempel hvad materiel rigdom angår.

5 Hvad er da de „kostbare skatte“ der skulle fylde Jehovas hus? Det må være mennesker. Det er jo ikke sølv og guld der får Jehovas hjerte til at fryde sig, men mennesker som tjener ham af kærlighed. (Ordsprogene 27:11; 1 Korinther 10:26) Ja, Jehova sætter pris på alle de mænd, kvinder og børn som yder ham en antagelig tilbedelse. (Johannes 4:23, 24) Det er dem der er de „kostbare skatte“, og de har langt større værdi i Jehovas øjne end selv den kostbare udsmykning i Salomons tempel.

6. Hvilket formål tjente Guds tempel i fortiden?

6 Trods hård modstand blev templet fuldført i 515 f.v.t. Indtil Jesus bragte sit liv som et offer, var templet i Jerusalem center for den rene tilbedelse, idet mange „kostbare skatte“ bestående af kødelige jøder og proselytter søgte dertil. Men templet var et billede på noget langt større.

En opfyldelse i det første århundrede

7. (a) Hvad var Guds tempel i Jerusalem et billede på? (b) Hvad foretog ypperstepræsten sig på forsoningsdagen?

7 Templet i Jerusalem var et billede på en større tilbedelsesordning, nemlig Guds åndelige tempel, som blev til i år 29 da Jehova salvede Jesus som ypperstepræst. (Hebræerne 5:4-10; 9:11, 12) Lad os se på en parallel mellem de pligter der påhvilede Israels ypperstepræst, og det Jesus gjorde. Hvert år på forsoningsdagen gik ypperstepræsten frem til alteret i templets forgård og ofrede en tyr til soning af præsternes synder. Senere tog han tyrens blod og gik gennem dørene ind i templet, ind i Det Hellige, og derefter gennem forhænget mellem Det Hellige og Det Allerhelligste. Inde i Det Allerhelligste stænkede ypperstepræsten blodet foran pagtens ark. Derpå ofrede han på samme måde en buk til soning af Israels 12 ikkepræstelige stammers synder. (3 Mosebog 16:5-15) Hvad svarer dette til i Guds åndelige tempel?

8. (a) I hvilken forstand blev Jesus bragt som et offer fra og med år 29 e.v.t.? (b) Hvilket særligt forhold havde Jesus til Jehova under hele sin jordiske tjeneste?

8 Jesus blev så at sige bragt som et offer på Guds viljes alter da han i år 29 blev døbt og salvet med Guds hellige ånd. (Lukas 3:21, 22) Denne begivenhed markerede begyndelsen til Jesu liv i selvopofrelse som varede tre og et halvt år. (Hebræerne 10:5-10) I denne periode var Jesus Guds åndsavlede søn på jorden. Dette enestående forhold som Jesus havde til sin Fader, kunne ikke fuldt ud forstås af andre mennesker. Det var som om en forhindring blokerede deres evne til at se og forstå, ligesom Det Hellige var afskærmet fra folkets blikke så de der befandt sig i tabernaklets forgård, ikke kunne se ind i Det Hellige. — 2 Mosebog 40:28.

9. Hvorfor kunne Jesus ikke opnå liv i himmelen som menneske, men hvad skete der?

9 Til trods for at Jesus var en åndsavlet søn af Gud, kunne han ikke opnå liv i himmelen som menneske. Hvorfor ikke? Fordi kød og blod ikke kan arve Guds himmelske rige. (1 Korinther 15:44, 50) Eftersom  Jesu kødelige legeme var en hindring, blev dette udmærket skildret ved det forhæng der i fortidens tempel adskilte Det Hellige fra Det Allerhelligste. (Hebræerne 10:20) Men tre dage efter sin død blev Jesus oprejst af Gud som en ånd. (1 Peter 3:18) Derefter kunne han gå ind i Det Allerhelligste i Guds åndelige tempel — selve himmelen. Og det var præcis hvad der skete. Paulus skriver: „Kristus gik ikke ind på et helligt sted [åbenbart Det Allerhelligste] som er gjort med hænder og som er en kopi af virkeligheden, men ind i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person til bedste for os.“ — Hebræerne 9:24.

10. Hvad gjorde Jesus da han vendte tilbage til himmelen?

10 I himmelen ’stænkede’ Jesus så at sige sit offerblod ved at frembære sit blods genløsende værdi for Jehova. Men han gjorde mere end det. Kort tid før sin død havde han sagt til sine disciple: „Jeg går hen for at berede jer en plads. Og når jeg er gået hen og har beredt jer en plads, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I også kan være hvor jeg er.“ (Johannes 14:2, 3) Ved at få adgang til Det Allerhelligste, det vil sige himmelen, banede Jesus vejen for andre. (Hebræerne 6:19, 20) Disse, der udgør 144.000, skulle tjene som underpræster i Guds åndelige tempelordning. (Åbenbaringen 7:4; 14:1; 20:6) Ligesom Israels ypperstepræst først tog tyrens blod med ind i Det Allerhelligste for at sone præsternes synder, blev værdien af Jesu udgydte blod først anvendt til gavn for disse 144.000 underpræster. *

„Kostbare skatte“ i vor tid

11. Til gavn for hvem ofrede Israels ypperstepræst en buk, og hvad var det et billede på?

11 Alt tyder på at indsamlingen af de salvede i det store og hele var fuldført i 1935. * Men Jehova var ikke færdig med at herliggøre sit hus. Det skulle fyldes med „kostbare skatte“. Husk på at Israels ypperstepræst ofrede to dyr — en tyr for præsternes synder og en buk for de ikkepræstelige stammers synder. Præsterne var et billede på de salvede der skulle være sammen med Jesus i det himmelske rige, men hvem var de ikkepræstelige stammer et billede på? Svaret fremgår af Jesu ord i Johannes 10:16: „Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold; dem bør jeg også føre, og de vil høre min stemme, og de  vil blive én hjord, én hyrde.“ Jesu udgydte blod er altså til gavn for to grupper af mennesker — for det første de kristne der har håb om at komme til at regere sammen med Jesus i himmelen, og for det andet dem der ser frem til at leve evigt i et paradis på jorden. Det er åbenbart denne anden gruppe der skildres ved de „kostbare skatte“ som omtales i Haggajs profeti. — Mika 4:1, 2; 1 Johannes 2:1, 2.

12. Hvordan føres mange „kostbare skatte“ i dag ind i Guds hus?

12 Der indsamles stadig flere „kostbare skatte“ til Jehovas hus. I de senere år er vort arbejde blevet frit i Østeuropa, dele af Afrika og i andre lande. Det har medført at den gode nyhed om Guds oprettede rige nu kan forkyndes i hidtil urørte distrikter. Når de „kostbare skatte“ kommer ind i Guds tempelordning, bestræber de sig for, i lydighed mod Jesu befaling, at gøre endnu flere disciple. (Mattæus 28:19, 20) I forkyndelsen træffer de mange, både unge og gamle, som har mulighed for at blive „kostbare skatte“ der vil herliggøre Jehovas hus. Lad os se et par eksempler på dette.

13. Hvordan har en lille pige i Bolivia vist at hun er ivrig efter at forkynde den gode nyhed om Riget?

13 I Bolivia spurgte en femårig pige hvis forældre er Jehovas vidner, sin lærer om hun kunne få fri fra skole i den uge kredstilsynsmanden besøgte menigheden. Hun ville gerne være med i forkyndelsen i hele denne særlige uge. Det overraskede hendes forældre, men de var glade for at hun havde sådan en god indstilling. Den lille pige leder nu fem bibelstudier, og nogle af dem hun studerer med, overværer møderne. Hun har endda haft sin skolelærer med hen i rigssalen. Måske vil nogle af dem hun studerer med, efterhånden  vise sig at være „kostbare skatte“ der kan herliggøre Jehovas hus.

14. Hvad blev resultatet da en søster i Korea ikke opgav at forkynde for en tilsyneladende uinteresseret mand?

14 Mens en kristen kvinde i Korea ventede på et tog, henvendte hun sig til en ung mand der lyttede til musik i sine hovedtelefoner. „Har du en tro?“ spurgte hun. „Jeg er ikke interesseret i religion,“ svarede han. Søsteren lod sig ikke feje af. „På et tidspunkt i ens liv får man måske lyst til at vælge en religion,“ fortsatte hun. „Men hvis man ikke ved noget om religion, vælger man måske den forkerte.“ Den unge mand studsede og begyndte at lytte interesseret til søsteren. Hun tilbød ham bogen Findes der en Skaber som interesserer sig for os? og sagde at bogen ville være en stor hjælp for ham når han på et tidspunkt fik lyst til at vælge en religion. Ugen efter begyndte han at læse Bibelen sammen med Jehovas vidner, og nu overværer han alle menighedens møder.

15. Hvordan opretter en ung japansk pige bibelstudier, og hvad har hun fået ud af sine anstrengelser?

15 I Japan betragter den 12-årige Megumi skolen som et godt distrikt at forkynde og undervise i. Hun har oven i købet oprettet mange bibelstudier. Hvordan gør hun? Hun læser i Bibelen eller forbereder sig til møderne i spisefrikvarteret, og så spørger hendes klassekammerater hende ofte om hvad hun laver. Nogle spørger hende også hvorfor hun ikke deltager i visse aktiviteter i skolen. Hun besvarer deres spørgsmål og fortæller dem at Gud har et navn, og det vækker ofte deres interesse. Derefter tilbyder hun dem et bibelstudium. Megumi leder nu 20 studier — de 18 med sine klassekammerater.

16. Hvordan gik det til at en broder i Cameroun oprettede studier med nogle mænd der ville gøre grin med ham?

16 I Cameroun var der en gruppe på otte mænd på en arbejdsplads som kaldte på en broder der tilbød bibelsk læsestof på gaden. De ville gøre grin med ham og spurgte ham hvorfor han ikke troede på læren om treenigheden, helvede og den udødelige sjæl. Broderen besvarede spørgsmålene ud fra Bibelen. Det resulterede i at tre af mændene tog imod et bibelstudium. En af dem, Daniel, begyndte at overvære møderne og tilintetgjorde endda alle sine spiritistiske genstande. (Åbenbaringen 21:8) Efter mindre end et år blev han døbt.

17. Hvordan viste nogle brødre i El Salvador opfindsomhed for at komme til at forkynde for en mand som i begyndelsen ikke ønskede at høre budskabet om Riget?

17 I El Salvador satte en mand altid sin arrige hund i snor foran døren når han så Jehovas vidner nærme sig. Manden ventede indtil forkynderne var gået forbi, hvorefter han tog hunden ind i huset igen. Brødrene kunne aldrig komme til at tale med ham. En dag besluttede de derfor at prøve noget nyt. De vidste at manden kunne høre hvad de sagde, og derfor besluttede de at forkynde for hunden. De gik op til huset, sagde goddag til hunden og fortalte at de var glade for at få lejlighed til at tale til den. De fortalte at jorden  vil blive omdannet til et paradis hvor ingen vil være vrede — selv dyrene vil være fredelige. Derefter sagde de høfligt farvel til hunden og begyndte at gå ned ad havegangen. Til deres store overraskelse kom manden ud og undskyldte at han aldrig havde givet forkynderne lejlighed til at tale med ham. Han modtog bladene, og der blev oprettet et bibelstudium. Denne mand er nu en broder — en af de „kostbare skatte“!

„Frygt ikke“

18. Hvilke problemer har mange kristne, men hvordan betragter Jehova sine tjenere?

18 Er du med i det livsvigtige arbejde med at forkynde Riget og gøre disciple? I så fald er du virkelig privilegeret, for det er gennem dette arbejde at Jehova drager de „kostbare skatte“ ind i sit hus. (Johannes 6:44) Der kan ganske vist være tider hvor man føler sig lidt træt eller modløs. Det sker også at nogle — selv trofaste tjenere for Jehova — må kæmpe med en følelse af utilstrækkelighed. Men giv ikke op! Jehova betragter hver eneste af sine tjenere som en kostbar skat, og han ønsker oprigtigt at vi må blive frelst. — 2 Peter 3:9.

19. Hvilken opmuntring gav Jehova gennem Haggaj, og hvordan kan disse ord styrke os?

19 Når vi føler os modløse på grund af modstand eller andre problemer, kan vi hente styrke i Jehovas ord til de hjemvendte jøder. I Haggaj 2:4-6 står der: „’Men vær nu stærk, Zerubbabel,’ lyder Jehovas udsagn, ’og vær stærk, Josua, Jozadaks søn, du som er ypperstepræst.’ ’Og vær stærkt, hele folket i landet,’ lyder Jehovas udsagn, ’og arbejd.’ ’For jeg er med jer,’ lyder Hærstyrkers Jehovas udsagn. ’Husk det som jeg sluttede pagt med jer om da I drog ud af Ægypten, mens min ånd stod midt iblandt jer. Frygt ikke.’ For således har Hærstyrkers Jehova sagt: ’Endnu en gang — inden længe — og jeg vil ryste himmelen og jorden og havet og den tørre grund.’“ Læg mærke til at Jehova ikke blot opfordrer os til at være stærke, men også viser os hvordan vi kan finde styrke. Han forsikrer os jo: „Jeg er med jer.“ Det er meget trosstyrkende at vide at uanset hvilke hindringer vi møder, vil Jehova være med os. — Romerne 8:31.

20. I hvilken forstand fyldes Jehovas hus nu af en enestående herlighed?

20 Jehova har til fulde bevist at han er med sit folk. Det er gået nøjagtig som han sagde gennem profeten Haggaj: „Dette sidste hus’ herlighed vil blive større end det førstes . . . Og på dette sted vil jeg skænke fred.“ (Haggaj 2:9) Ja, den største herlighed i dag er at finde i Jehovas åndelige tempel. Hvert år strømmer hundredtusinder til den sande tilbedelse. De får en nærende, åndelig kost, og selv i denne urolige verden kan de glæde sig over en fred der kun vil blive overgået af den menneskene vil opleve i Guds nye verden. — Esajas 9:6, 7; Lukas 12:42.

21. Hvad bør vi være besluttede på?

21 Inden længe vil Jehova ryste nationerne i Harmagedon. (Åbenbaringen 16:14, 16) Lad os derfor bruge den tid der er tilbage, til at hjælpe andre så de kan redde livet. Lad os være stærke og stole helt på Jehova. Lad os være besluttede på fortsat at tilbede ham i hans store åndelige tempel og fylde det med endnu flere „kostbare skatte“ indtil Jehova siger at arbejdet er fuldført.

[Fodnoter]

^ par. 4 Det beløb der blev indsamlet til opførelsen af Salomons tempel, ville i dag svare til godt 290 milliarder kroner. Det der ikke blev brugt til byggearbejdet, blev lagt i templets skatkammer. — 1 Kongebog 7:51.

^ par. 10 I modsætning til Israels ypperstepræst havde Jesus ingen synder som krævede soning. Det havde hans medpræster imidlertid, for de var købt ud af den syndige menneskehed. — Åbenbaringen 5:9, 10.

^ par. 11 Se Vagttårnet for 15. februar 1998, side 17-22.

Husker du dette?

Hvad har større værdi i Jehovas øjne end materielle ting?

Hvilke to grupper er Jesu udgydte blod til gavn for?

Hvem er de „kostbare skatte“ der skulle fylde Jehovas hus med herlighed?

Hvad viser at Haggajs profeti opfyldes i dag?

[Studiespørgsmål]

[Diagram på side 16]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Kender du den symbolske betydning af Jehovas tempel i fortiden?

Forhal

Det Hellige

Forhæng

Det Allerhelligste

Alter

Forgård

[Illustration på side 17]

Ypperstepræsten ofrede en tyr til soning af præsternes synder og en buk til soning af Israels ikkepræstelige stammers synder

[Illustration på side 18]

Den verdensomspændende forkyndelse får mange til at strømme til Jehovas hus