Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vind kampen om dit sind

Vind kampen om dit sind

DU ER under angreb! Og din værste fjende, Satan, bruger et meget magtfuldt våben mod dig. Hvad er det? Propaganda! Et våben der specielt er beregnet på at angribe dit sind, ikke din krop.

Apostlen Paulus var klar over at Satans propaganda var meget farlig, men det var ikke tilfældet med alle hans trosfæller. For eksempel var nogle i Korinth åbenbart blevet for selvsikre – de mente at de var så stærke i sandheden at de aldrig ville bukke under for Satans angreb. (1 Kor. 10:12) Det er grunden til at Paulus gav dem denne advarsel: “Men jeg er bange for at som slangen forførte Eva med sin underfundighed, vil jeres sind også på en eller anden måde fordærves og vendes bort fra den oprigtighed og renhed som Messias har krav på.” – 2 Kor. 11:3.

Paulus’ bekymring viser hvor vigtigt det er ikke at blive for selvsikker. Hvis du skal vinde kampen om dit sind, må du anerkende den fare som propaganda udgør, og beskytte dig mod den.

HVOR FARLIG ER PROPAGANDA?

Hvad er propaganda? I denne sammenhæng er propaganda unøjagtig eller vildledende information der bruges til at manipulere med folk og styre den måde de tænker og handler på. Nogle sidestiller propaganda med “løgne, fordrejelser, manipulation, hjernevask [og] psykologisk krigsførelse” og forbinder den med “uetisk, skadelig og unfair taktik”. – Propaganda and Persuasion.

Hvor farlig er propaganda? Den er snigende – ligesom en usynlig, lugtfri og giftig luftart – og den siver ind i vores bevidsthed uden at vi mærker det. Som Vance Packard,  en ekspert i menneskelig adfærd, siger: “Mange af os bliver påvirket og manipuleret – meget mere end vi er klar over.” En anden forsker siger at mænd og kvinder under påvirkning af propaganda “er blevet forledt til at opføre sig på en yderst farlig og vanvittig måde”, og at det har ført til ‘folkedrab, krig, racehysteri, religiøs intolerance og mange andre former for forrykt adfærd’. – Easily Led – A History of Propaganda.

Hvis mennesker kan overliste os med deres propaganda, hvor langt mere er Satan så ikke i stand til det? Han har studeret menneskers adfærd lige siden mennesket blev skabt. “Hele verden” ligger nu i hans magt, så han kan bruge en hvilken som helst del af den til at sprede sine løgne. (1 Joh. 5:19; Joh. 8:44) Satan har så effektivt ‘forblindet menneskers forstand’ at han nu “vildleder hele den beboede jord”. (2 Kor. 4:4; Åb. 12:9) Hvordan kan du modstå hans propaganda?

OPBYG DIT FORSVAR

Jesus gav denne enkle regel for hvordan man skal kæmpe mod propaganda: “I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.” (Joh. 8:31, 32) Men sandheden er ofte det første offer i krig, og derfor har du – ligesom enhver anden soldat i kampens hede – brug for pålidelig, autentisk information for at hindre fjenden i at forvolde dit sind skade. Det har Jehova sørget for at give os. På Bibelens sider kan man finde alt hvad der er nødvendigt for at modstå Satans propaganda. – 2 Tim. 3:16, 17.

Det ved den store propagandist, Satan, naturligvis. Så han bruger sin verden til at modvirke læsning og studium af Bibelen. Giv ikke efter for hans listige anslag! (Ef. 6:11) Bliv ‘fuldt ud i stand til at fatte’ hele sandheden. (Ef. 3:18) Det vil kræve en stor indsats fra din side. Forfatteren Noam Chomsky har interessant nok sagt: “Ingen vil fylde din hjerne med sandhed. Det er noget du selv må finde ud af.” Så ‘find selv ud af det’ ved flittigt at ‘undersøge Skrifterne dagligt’. – Apg. 17:11.

For at vinde kampen om dit sind må du anerkende den fare som propaganda udgør, og beskytte dig mod den

Satan ønsker ikke at du skal tænke klart og forstå om det du hører, er sandt. Hvorfor ikke? Fordi propaganda “efter al sandsynlighed  virker mest effektivt”, siger en kilde, “hvis folk ... undlader at tænke kritisk”. (Media and Society in the Twentieth Century) Tag aldrig alt for gode varer, og acceptér ikke blindt hvad du hører. (Ordsp. 14:15) Brug din gudgivne tænkeevne og din dømmekraft for at forvisse dig om hvad der er sandhed. – Ordsp. 2:10-15; Rom. 12:1, 2.

VÆR PÅ VAGT OVER FOR SPLITTELSE

Militærstrateger kan bruge propaganda for at undergrave moralen og svække kampånden. De kan få fjendens soldater til at kæmpe indbyrdes eller narre dem til at isolere sig fra hovedkampstyrken. Ifølge en tysk general var en af grundene til at Tyskland tabte den første verdenskrig, at folk “blev hypnotiseret af fjendens propaganda som en kanin bliver det af en slange”. Satan bruger lignende metoder for at ødelægge enheden blandt kristne i dag. Han forsøger for eksempel at skabe splittelse blandt brødre og søstre eller få dem til at forlade Jehovas organisation fordi de mener at den har gjort noget forkert, eller at de er blevet uretfærdigt behandlet.

Lad dig ikke bedrage! Lad dig lede af Guds ord. Når det gælder om at bevare enheden i menigheden, opfordrer Bibelen os for eksempel til “frit at tilgive hinanden” og være hurtige til at bringe uoverensstemmelser ud af verden. (Kol. 3:13, 14; Matt. 5:23, 24) Og den advarer os kraftigt imod at isolere os fra menigheden. (Ordsp. 18:1) Vær klar til at forsvare dig over for Satans propaganda. Spørg dig selv: ‘Hvordan reagerede jeg sidste gang jeg stod i en sådan situation? Var det i overensstemmelse med verdens ånd eller Guds ånd?’ – Gal. 5:16-26; Ef. 2:2, 3.

MIST IKKE TILLIDEN

En soldat der ikke er fuldt loyal mod sin overordnede, kæmper ikke godt. Fjender gør derfor brug af propaganda for at forsøge at ødelægge det tillidsforhold der er mellem en soldat og hans øverstbefalende. Deres propaganda kunne komme til udtryk på denne måde: “Du kan ikke stole på dem der leder dig!” og “Lad dem ikke føre dig i ulykke!” For at forstærke disse angreb kan de underfundigt pege på de fejl som disse  ledere måske har begået. Satan gør det samme. Han opgiver aldrig sine forsøg på at undergrave din tillid til dem Jehova bruger til at lede sit folk.

Hvordan vil du beskytte dig? Vær besluttet på at holde dig til Jehovas organisation og loyalt støtte dem der leder Guds folk, selvom de er ufuldkomne. (1 Thess. 5:12, 13) Vær ikke hurtig til “at blive bragt fra besindelsen” når du oplever noget der virker som ødelæggende angreb fra frafaldne eller andre der bedrager sindet – uanset hvor troværdige deres anklager ser ud til at være. (2 Thess. 2:2; Tit. 1:10) Følg det råd der blev givet den unge Timoteus. Hold fast ved den sandhed du har lært, og husk hvor du lærte den. (2 Tim. 3:14, 15) Tænk på alle de vidnesbyrd der viser at du kan have tillid til den kanal som Jehova nu har benyttet i næsten hundrede år for at lede os på sandhedens vej. – Matt. 24:45-47; Hebr. 13:7, 17.

GIV IKKE EFTER FOR SKRÆKPROPAGANDA

Husk dog at Satan ikke altid gør brug af underfundig propaganda. Undertiden består hans taktik i skrækpropaganda – “en af de ældste af alle former for propaganda”. (Easily Led – A History of Propaganda) En britisk professor ved navn Philip M. Taylor har skrevet at assyrernes strategi for at underkue deres fjender for eksempel bestod i “at kombinere rædsel med propaganda”. Satan vil bruge frygt for mennesker, frygt for forfølgelse, frygt for døden og mange andre former for negativ frygt i et forsøg på at underkue dig og få dig til at holde op med at tjene Jehova. – Es. 8:12; Jer. 42:11; Hebr. 2:15.

Lad ikke Satan bruge selve frygten til at svække din moral eller bryde din integritet. Jesus sagde: “Frygt ikke for dem som dræber legemet og derefter ikke evner at gøre mere.” (Luk. 12:4) Hav fuld tillid til Jehovas løfte om at han vil tage sig af dig, give dig “den kraft som er ud over det normale”, og hjælpe dig til at modstå alle Satans forsøg på at skræmme dig. – 2 Kor. 4:7-9; 1 Pet. 3:14.

Der kan naturligvis opstå situationer hvor du føler dig svag og bange. Men husk Jehovas opmuntrende ord til Josua: “Vær modig og stærk. Bliv ikke opskræmt og vær ikke skrækslagen, for Jehova din Gud er med dig overalt hvor du færdes.” (Jos. 1:9) Hvis du bliver bange, så henvend dig straks til Jehova i bøn og fortæl ham alt hvad der bekymrer dig. Du kan være sikker på at ‘Guds fred vil beskytte dit hjerte og sind’ så du får styrke til at modstå al Satans propaganda. – Fil. 4:6, 7, 13.

Husker du den propaganda som det assyriske sendebud Rabsjake benyttede over for Guds folk? Han sagde faktisk at ingen kunne beskytte dem mod Assyrien. Selv ikke deres Gud, Jehova, kunne gøre noget for dem. Han tilføjede dristigt: ‘Jehova har selv sagt til os at vi skal ødelægge dette land.’ Hvad svarede Jehova? “Vær ikke bange på grund af de ord som du har hørt og som Assyriens konges tjenere har spottet mig med.” (2 Kong. 18:22-25; 19:6) Derefter sendte han en engel som på én nat slog 185.000 assyrere ihjel. – 2 Kong. 19:35.

VÆR KLOG – LYT ALTID TIL JEHOVA

Har du nogensinde set en film hvor det er tydeligt at nogen bliver bedraget eller manipuleret? Uvilkårligt var du lige ved at råbe: ‘Tro det ikke! De lyver for dig!’ Forestil dig da englene råbe det samme budskab til dig: “Lad dig ikke bedrage af Satans løgne!”

Lyt derfor ikke til Satans propaganda. (Ordsp. 26:24, 25) Lyt til Jehova og stol på ham i alt hvad du gør. (Ordsp. 3:5-7) Følg hans kærlige opfordring: “Vær vís, min søn, og lad mit hjerte fryde sig.” (Ordsp. 27:11) Så vil du vinde kampen om dit sind!