Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Kan en kristen tillade sig at have et skydevåben, for eksempel en pistol eller et gevær, for at beskytte sig mod andre mennesker?

Når kristne skal træffe foranstaltninger for at beskytte og forsvare sig selv, gør de det altid inden for rammerne af Bibelens principper. Disse principper viser at det vil være forkert af en kristen at bruge våben, såsom pistoler, geværer eller andre skydevåben, for at forsvare sig mod andre mennesker. Tænk over følgende:

I Jehovas øjne er livet – især menneskelivet – helligt. Salmisten David skrev at Jehova “er livets kilde”. (Sl. 36:9) Når en kristen tager skridt til at beskytte sig selv eller sin ejendom, vil han derfor gøre alt hvad der står i hans magt, for at undgå at pådrage sig blodskyld, altså være årsag til at et andet menneske mister livet. – 5 Mos. 22:8; Sl. 51:14

Selvfølgelig kan mange genstande man griber til for at forsvare sig selv, potentielt føre til blodskyld, men skydevåben øger risikoen for at man slår et andet menneske ihjel – enten ved et uheld eller som en bevidst handling. * Hertil kommer at hvis en forbryder – som måske allerede er anspændt – ser at man har et skydevåben, er der stor risiko for at situationen eskalerer og måske endda ender med at en bliver slået ihjel.

Da Jesus natten før sin død opfordrede sine disciple til at tage sværd med, var det ikke for at de skulle kunne forsvare sig selv. (Luk. 22:36, 38) Jesus havde derimod tænkt sig at bruge dem til anskuelsesundervisning  for at lære disciplene at de ikke skulle gribe til vold, heller ikke når de stod over for en bevæbnet flok modstandere. (Luk. 22:52) Da Peter brugte sit sværd mod ypperstepræstens træl, befalede Jesus: “Anbring igen dit sværd på dets plads.” Derefter fremhævede han en grundlæggende sandhed, et princip der også leder sande kristne i dag: “Alle der griber til sværd vil omkomme ved sværd.” – Matt. 26:51, 52.

I harmoni med Mika 4:3 smeder Guds folk “deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive”. Dette kendetegn for sande kristne stemmer med Paulus’ inspirerede vejledning: “Gengæld ikke nogen ondt med ondt. ... Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker.” (Rom. 12:17, 18) På trods af at Paulus oplevede mange farer, deriblandt “farer fra røvere”, levede han selv efter disse ord og gik aldrig på kompromis med de bibelske principper for at beskytte sig selv. (2 Kor. 11:26) Han stolede fuldt ud på Gud og visdommen i Guds ord – en visdom der er “bedre end kampredskaber”. – Præd. 9:18.

Kristne betragter livet som mere værdifuldt end materielle ting. Bibelen siger at ens liv ikke afhænger af de ting man ejer. (Luk. 12:15) Hvis milde ord ikke stopper en bevæbnet røver, følger kristne princippet i Jesus’ ord: “Modstå ikke den der er ond.” Det kan indebære at vi lader ham få det han kræver. (Matt. 5:39, 40; Luk. 6:29) * Den bedste strategi er selvfølgelig forebyggelse. Hvis vi undgår “praleriet med de midler [vi] har at leve af”, og er kendt som fredselskende Jehovas Vidner, kan det være en beskyttelse for os. – 1 Joh. 2:16; Ordsp. 18:10.

Kristne tager hensyn til andres samvittighed. (Rom. 14:21) Hvis det blev kendt at en i menigheden havde et skydevåben for at beskytte sig mod andre mennesker, kunne det støde nogle i menigheden eller ligefrem få dem til at snuble. Kærlighed får os til at sætte andres interesser før vores egne, også når det betyder at vi må give afkald på noget vi føler vi har ret til. – 1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Kristne ønsker at være gode eksempler. (2 Kor. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) En kristen der modtager bibelsk vejledning fra de ældste men alligevel bliver ved med at have et skydevåben for at beskytte sig mod andre mennesker, vil ikke blive betragtet som et godt eksempel. Han vil derfor ikke være kvalificeret til at få ansvarsopgaver eller særlige privilegier i menigheden. Det samme gælder en kristen der fortsætter med at bære skydevåben i forbindelse med sit arbejde. Det vil være meget bedre at finde et andet job. *

Det er i høj grad en personlig afgørelse hvordan man vil beskytte sig selv, sin familie og sine ejendele, og hvilket arbejde man vil vælge. Men som kristne er det vigtigt at vi baserer vores beslutninger på Bibelens principper, der afspejler Guds visdom og hans kærlighed til os. Af respekt for disse principper vælger modne kristne ikke at have skydevåben for at beskytte sig mod andre mennesker. De ved at de vil komme til at opleve ægte og varig tryghed hvis de bliver ved med at stole på Gud og leve efter Bibelens principper. – Sl. 97:10; Ordsp. 1:33; 2:6, 7.

Under den store trængsel vil kristne stole på Jehova og ikke forsøge at forsvare sig selv

^ par. 3 Nogle kristne vælger måske at have et skydevåben (for eksempel en riffel eller et haglgevær) som de bruger til at beskytte sig mod vilde dyr eller når de går på jagt for at skaffe mad. Våben der ikke er i brug, bør være afladet, måske endda skilt ad, og låst sikkert inde. Hvis myndighederne forbyder at man ejer våben, eller opsætter visse begrænsninger i den forbindelse, vil kristne selvfølgelig rette sig efter det. – Rom. 13:1.

^ par. 2 Oplysninger om det at forsvare sig selv mod en voldtægtsforbryder findes i artiklen “Hvordan man undgår at blive voldtaget” i Vågn op! for 8. marts 1993.

^ par. 4 Flere detaljer i forbindelse med arbejde hvor man skal bære våben, findes i Vagttårnet for 1. november 2005, s. 31, og 15. oktober 1983, s. 17, 18.