Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

“Græd med dem der græder”

“Græd med dem der græder”

“Bliv derfor ved med at trøste hinanden og opbygge hinanden.” – 1 THESS. 5:11.

SANGE: 121, 75

1, 2. Hvorfor er det relevant at drøfte hvordan man kan få trøst? (Se indledningsbilledet).

“I NÆSTEN et år efter at vores søn døde, følte vi en dyb og ubærlig smerte,” fortæller en søster der hedder Susi. En bror der pludselig mistede sin kone, forklarer at han oplevede en “ubeskrivelig fysisk smerte”. Desværre har utallige andre måttet gå igennem en lignende sorg – og mange havde slet ikke forventet at skulle miste en de elskede, inden Harmagedon. Måske kæmper du selv med tabet af en af dine kære, eller det kan være at du kender en der er ramt af sorg. Men hvor kan man få trøst?

2 Nogle siger at tiden læger alle sår. Er det rigtigt? Er det at tiden går, nok til at fjerne ens følelsesmæssige smerte? “Jeg har fundet ud af at det snarere er det man bruger tiden til, der kan være med til at læge ens sår,” siger en enke. Et bogstaveligt sår har brug for pleje hvis det lige så stille skal hele, og det samme gælder følelsesmæssige sår. Men hvad kan helt specifikt lindre smerten hos en der sørger?

 JEHOVA – “AL TRØSTS GUD”

3, 4. Hvordan ved vi at Jehova forstår os når vi sørger?

3 Det er først og fremmest hos vores himmelske Far, Jehova, at vi kan få den trøst vi behøver. (Læs 2 Korinther 1:3, 4). Ingen har vist så stor medfølelse som ham, og han har givet sit folk dette løfte: “Jeg er den som trøster jer.” – Es. 51:12; Sl. 119:50, 52, 76.

4 Jehova, “den inderlige barmhjertigheds Fader”, har selv oplevet at miste nogle der stod ham meget nær, deriblandt Abraham, Isak, Jakob, Moses og David. (4 Mos. 12:6-8; Matt. 22:31, 32; Apg. 13:22) I Bibelen kan vi se at Jehova glæder sig til – ja, længes efter – den dag hvor han vil give disse trofaste mænd livet igen. (Job 14:14, 15) De vil få et lykkeligt liv og et perfekt helbred. Tænk også på at Jehova måtte se sin højt elskede søn, “den han holdt af dag efter dag”, dø en grusom død. (Ordsp. 8:22, 30) Ord kan ikke beskrive den smerte Jehova må have følt. – Joh. 5:20; 10:17.

5, 6. Hvordan trøster Jehova os?

5 Vi kan have fuld tillid til at Jehova altid vil være der for os. Så vi skal ikke holde os tilbage fra at udøse vores hjerte for ham i bøn og fortælle ham om vores sorg. Hvor er det godt at vide at Jehova forstår vores smerte og vil give os den trøst vi så inderligt har brug for. Men hvordan trøster han os?

6 En af de mange måder Jehova hjælper os på, er gennem “den hellige ånds trøst”. (Apg. 9:31) Den hellige ånd er en meget stærk kraft, og den kraft kan vi få del i, for Jesus lovede at hans Far i himlen vil “give hellig ånd til dem der beder ham”. (Luk. 11:13) Susi, der blev nævnt tidligere, siger: “Der var rigtig mange gange hvor vi bare faldt på knæ og tryglede Jehova om at give os trøst. Hver eneste gang mærkede vi hvordan Guds fred beskyttede vores hjerte og sind.” – Læs Filipperne 4:6, 7.

JESUS – EN MEDFØLENDE YPPERSTEPRÆST

7, 8. Hvorfor kan vi være sikre på at Jesus vil trøste os?

7 Mens Jesus var på jorden, genspejlede han til fuldkommenhed sin Fars store medfølelse, både i ord og handling. (Joh. 5:19) Jehova havde sendt Jesus til jorden for at han skulle opmuntre alle “hvis hjerte [var] sønderbrudt”, og “trøste alle de sørgende”. (Es. 61:1, 2; Luk. 4:17-21) Folk kunne mærke at Jesus forstod hvor svært de havde det, og virkelig ønskede at hjælpe dem. – Hebr. 2:17.

8 I løbet af sin opvækst oplevede Jesus uden tvivl at nogle af hans nære venner og familiemedlemmer gik bort. Det lader for eksempel til at hans adoptivfar, Josef, døde mens Jesus var ung, måske i teenageårene eller i begyndelsen af tyverne. * Forestil dig hvor svært det må have været for Jesus ikke alene at skulle håndtere sin egen sorg, men også sin mors og sine søskendes.

9. Hvordan viste Jesus medfølelse i forbindelse med Lazarus’ død?

9 I løbet af sin tjeneste viste Jesus at han havde en bemærkelsesværdig evne  til at sætte sig ind i hvordan andre havde det. Tænk blot på hvordan Jesus’ medfølelse kom til udtryk i forbindelse med at hans nære ven Lazarus døde. Jesus vidste at han ville give Lazarus livet igen, men da han så Maria og Martas sorg, ramte det ham i hjertet, og han “gav tårerne frit løb”. – Joh. 11:33-36.

10. Hvorfor kan vi have tillid til at Jesus har medfølelse med os?

10 Hvordan hjælper det os at vide at Jesus havde stor empati? I Bibelen forsikres vi om at “Jesus Kristus er den samme i går og i dag og for evigt”. (Hebr. 13:8) “Livets hovedformidler” har selv haft sorg tæt inde på livet, og det sætter ham i stand til at “komme dem til hjælp som sættes på prøve”. (Apg. 3:15; Hebr. 2:10, 18) Så vi kan have fuld tillid til at Jesus føler med os når vi har det svært. Han forstår vores sorg og vil sørge for trøst “i rette tid”. – Læs Hebræerne 4:15, 16.

“SKRIFTERNES TRØST”

11. Hvilke vers i Bibelen synes du er særligt opmuntrende?

11 Beretningen om hvordan Jesus reagerede da han hørte at Lazarus var død, er blot en af mange passager i Bibelen der kan trøste os. Ja, “alt det der forud er skrevet, er jo skrevet til vor belæring, for at vi ved vor udholdenhed og ved Skrifternes trøst kan have håb”. (Rom. 15:4) Hvis du har mistet en du holder af, vil du sikkert kunne finde trøst og opmuntring i disse bibelvers:

  • “Nær er Jehova hos dem med sønderbrudt hjerte, og han frelser dem der er knust i ånden.” – Sl. 34:18, 19.

  • “Når der var mange foruroligende tanker i mit indre, var det al din trøst der kærtegnede min sjæl.” – Sl. 94:19.

  • “Måtte vor Herre Jesus Kristus selv og Gud, vor Fader, som elskede os og i ufortjent godhed gav os evig trøst og et godt håb, trøste jeres hjerter og gøre jer stærke.” – 2 Thess. 2:16, 17. *

MENIGHEDEN – EN KILDE TIL TRØST

12. Hvad er vigtigt når man trøster andre?

12 De der sørger, kan også få stor trøst i den kristne menighed. (Læs 1 Thessaloniker 5:11). Hvordan kan du være med til at støtte og styrke dem der er nedtrykte? (Ordsp. 17:22) Det er vigtigt at huske at der er “en tid til at tie og en tid til at tale”. (Præd. 3:7) En enke ved navn Dalene siger: “Når man har mistet en man holder af, har man brug for at få luft for sine tanker og følelser. Så det bedste du kan gøre for en der sørger, er at lytte – uden at afbryde.” Junia, hvis bror tog sit eget liv, tilføjer: “Det er ikke sikkert at du helt kan sætte dig ind i den sorg andre føler, men det der tæller, er at du ønsker at forstå hvordan de har det.”

13. Hvad må vi huske i forbindelse med sorg?

13 Vi må også huske at det er individuelt hvordan man oplever og giver udtryk for sorg. Nogle gange kan det være vanskeligt for en der sørger, at beskrive sin dybe indre smerte for andre. Bibelen siger: “Kun hjertet kender sjælens bitterhed, og ingen fremmed har del i dets fryd.” (Ordsp. 14:10) Når en der er ramt af sorg, sætter ord på sine følelser, er det desuden ikke altid let for andre at forstå det han prøver at forklare.

14. Hvad kan vi sige for at trøste en der sørger?

 14 Når man taler med en der sørger, kan det være meget svært at vide hvad man skal sige. Ikke desto mindre står der i Bibelen at “de vises tunge læger”. (Ordsp. 12:18) Mange har fundet nogle trøstende tanker som de kan dele med andre, i brochuren Når man mister en man holder af. * Men ofte er det bedste du kan gøre, at ‘græde med dem der græder’. (Rom. 12:15) “Tårer er blevet mit hjertes sprog,” siger Gaby, der har mistet sin mand. “Det er derfor det trøster mig når mine venner græder sammen med mig. Når de gør det, føler jeg mig ikke helt så alene med min sorg.”

15. Hvordan kan vi trøste andre hvis vi synes det er svært at gøre det ansigt til ansigt? (Se også boksen “ Ord der trøster”).

15 Hvis du synes det er svært at trøste en sørgende ansigt til ansigt, kunne du give udtryk for medfølelse ved at sende et opmuntrende kort eller brev eller måske en sms eller mail. Du kunne citere et trøstende vers fra Bibelen, nævne en egenskab ved den afdøde som du satte særligt pris på, eller fortælle om et dejligt minde du har om vedkommende. “Det at få en lille opmuntrende besked eller at en fra menigheden skriver og spørger om vi skal lave noget sammen, betyder mere for mig end jeg kan forklare,” siger Junia. “Det får mig til at føle at andre elsker mig og har omsorg for mig.”

16. Hvad virker særligt godt når man gerne vil trøste en der sørger?

16 Undervurdér heller ikke den forskel det kan gøre at du beder for eller sammen med en trosfælle der er ramt af  sorg. Det kan være svært at bede en bøn når man er så følelsesmæssigt påvirket, men husk at en inderlig bøn for din bror eller søster, selv hvis den er fremført med rystende stemme og tårer i øjnene, kan være med til at lindre vedkommendes dybe smerte. “Nogle gange når søstrene er kommet for at trøste mig, har jeg spurgt dem om de vil bede en bøn,” fortæller Dalene. “Lige når de begynder at bede, kæmper de ofte for at få ordene frem, men efter et par sætninger bliver deres stemme kraftigere, og de ender med at bede de mest dybtfølte bønner. Deres stærke tro, deres kærlighed og deres omsorg har virkelig styrket min tro.”

BLIV VED MED AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ DEM DER SØRGER

17-19. Hvorfor må vi blive ved med at være opmærksomme på dem der sørger?

17 Længden af sorgprocessen kan variere meget fra person til person. Det er derfor vigtigt at vi bliver ved med at være opmærksomme på dem der har mistet en der stod dem nær – ikke kun i de første par dage, hvor de er omgivet af venner og slægtninge, men også i de følgende måneder. “En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.” (Ordsp. 17:17) En der sørger, har brug for trøst fra sine trosfæller i al den tid det tager at komme på fode igen. – Læs 1 Thessaloniker 3:7.

18 Vi må også huske at der kan være nogle ting der får sorgen til at blusse op – det kan være årsdage, musik, billeder, aktiviteter, dufte, lyde eller årstider. Det kan også være meget smertefuldt for den efterladte at skulle gøre en bestemt ting alene for første gang, for eksempel at skulle tage til stævne eller overvære mindehøjtiden. “Jeg frygtede for den første bryllupsdag efter min kones død,” fortæller en bror, “og det var heller ikke en let dag. Men nogle brødre og søstre arrangerede en lille sammenkomst for mig og mine nærmeste venner så jeg ikke behøvede at være alene.”

19 Efterladte har dog ikke kun brug for opmuntring ved særlige lejligheder. “Det at blive tilbudt en hjælpende hånd eller selskab uden at der er tale om en bestemt mærkedag, kan betyde meget,” forklarer Junia. “Sådan nogle uventede stunder er utroligt dyrebare og til stor trøst.” Ganske vist kan vi ikke fjerne den sorg som andre føler, eller helt udfylde det tomrum som et dødsfald efterlader, men vi kan være med til at lindre de efterladtes smerte ved at være klar med støtte og praktisk hjælp. (1 Joh. 3:18) Gaby siger: “Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp Jehova gav mig gennem de ældste, der var der for mig i hele den svære periode. De har virkelig fået mig til at føle at Jehova kærligt holder mig i sine arme.”

20. Hvilke trøstende løfter har Jehova givet os?

20 Hvor er det trøstende at vide at Jehova, al trøsts Gud, vil fjerne vores sorg fuldstændigt når alle de der er i mindegravene, hører Kristus’ stemme og kommer ud. (Joh. 5:28, 29) I Bibelen får vi det løfte at Gud “vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter”. (Es. 25:8) Til den tid vil vi ikke længere skulle ‘græde med dem der græder’. I stedet vil alle på jorden ‘glæde sig med dem der glæder sig’. – Rom. 12:15.

^ par. 8 Josef omtales for sidste gang da Jesus er 12 år. Da Jesus udfører sit første mirakel, at lave vand om til vin, bliver Josef ikke nævnt, og det gør han heller ikke på noget senere tidspunkt. Og da Jesus hænger på torturpælen, beder han apostlen Johannes om at tage sig af hans mor, hvilket han sikkert ikke ville have gjort hvis Josef havde været i live. – Joh. 19:26, 27.

^ par. 14 Se også artiklen “Trøst de sørgende – som Jesus gjorde” i Vagttårnet for 1. november 2010.