Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDEMNE | FIRE RYTTERE DER PÅVIRKER DIT LIV

De fire ryttere – hvem er de?

De fire ryttere – hvem er de?

Du opfatter måske de fire ryttere som gådefulde og skræmmende, men sådan behøver du ikke at have det. Hvorfor ikke? Fordi Bibelen og verdensbegivenhederne i dag hjælper os til at forstå hvad hver enkelt rytter symboliserer. Og på trods af at deres ridt er et billede på nogle af de frygtelige ting der sker på jorden, kan det faktisk betyde godt nyt for dig og din familie. Hvordan det? Lad os først se på hvad de forskellige ryttere er et symbol på.

RYTTEREN PÅ DEN HVIDE HEST

Synet begynder med ordene: “Jeg så, og se! en hvid hest; og han som sad på den havde en bue; og en krone blev givet ham, og han red ud sejrende og for at fuldende sin sejr.” – Åbenbaringen 6:2.

Hvem er rytteren på den hvide hest? Svaret finder vi senere i Åbenbaringens Bog, hvor han bliver identificeret som “Guds Ord”. (Åbenbaringen 19:11-13) “Ordet” er en titel der bliver brugt om Jesus Kristus, eftersom han er Guds talsmand. (Johannes 1:1, 14) Han bliver desuden kaldt “Kongers Konge og Herrers Herre” og beskrives som “Trofast og Sand”. (Åbenbaringen 19:11, 16) Jesus har altså fået bemyndigelse til at gå i krig som konge, og han misbruger aldrig den magt han får. Men der er stadig noget vi mangler at få svar på.

Hvem har bemyndiget Jesus til at ride ud? (Åbenbaringen 6:2) Profeten Daniel fik et syn hvor Messias, der så ud “som en menneskesøn”, blev tildelt “herredømme og ære og kongemagt” af selveste “den gamle af dage”, Jehova Gud. * (Daniel 7:13, 14) Det viser at det er den almægtige Gud der giver Jesus magt og ret til at herske og eksekvere dom. Den hvide hest er et passende symbol på en retfærdig krig ledet af Guds søn, for i Bibelen bruges farven hvid ofte som et symbol på retfærdighed. – Åbenbaringen 3:4; 7:9, 13, 14.

Hvornår begyndte rytterne at ride ud? Læg mærke til at den første rytter, Jesus, rider ud efter at have modtaget en krone. (Åbenbaringen 6:2) Hvornår blev Jesus kronet som konge i himlen? Det var ikke da han vendte tilbage til himlen efter sin død. Bibelen viser at han først måtte vente en rum tid. (Hebræerne 10:12, 13) Jesus fortalte sine disciple hvad der ville indikere at ventetiden var slut, og at han var begyndt at herske i himlen. Han sagde at forholdene på jorden i begyndelsen af hans styre ville blive markant værre end tidligere. Verden ville være præget af krig, fødevaremangel og sygdom. (Mattæus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11) Kort efter at Første Verdenskrig brød ud i 1914, blev det tydeligt at menneskeheden var kommet til et nyt kapitel i historien, den tidsperiode Bibelen omtaler som “de sidste dage”. – 2 Timoteus 3:1-5.

Men hvorfor er verdensforholdene blevet værre, og ikke bedre, efter at Jesus blev konge i 1914? Fordi Jesus begyndte at regere i himlen, ikke på jorden. Der udbrød krig i himlen, og den nyindsatte konge, Jesus, omtalt som Mikael, kastede Satan og hans dæmoner ned til jorden. (Åbenbaringen 12:7-9, 12) Siden da har Satan været rasende fordi han er blevet forvist til jorden, og fordi han ved at hans dage er talte. Ja, snart vil Gud fjerne Satan og gennemføre sin vilje her på jorden. (Mattæus 6:10) Lad os nu finde ud af hvordan de tre andre ryttere er med til at bekræfte at vi virkelig lever i de problemfyldte “sidste dage”. I modsætning til den første rytter, der tydeligvis symboliserer  en bestemt person, er de tre andre et billede på globale problemer der plager menneskeheden.

RYTTEREN PÅ DEN RØDE HEST

“En anden kom ud, en ildrød hest; og ham som sad på den blev det givet at tage freden bort fra jorden så man ville slå hinanden ihjel; og et stort sværd blev givet ham.” – Åbenbaringen 6:4.

Denne rytter er et symbol på krig. Læg mærke til at det ikke bare er nogle få nationer han tager freden bort fra, men hele jorden. I 1914 udbrød der for første gang nogensinde en verdenskrig. Senere fulgte endnu en verdenskrig, der var mere ødelæggende end den første. Det anslås at siden 1914 er mere end 100 millioner døde som følge af krige og væbnede konflikter! Krige har også været årsag til at utallige er blevet invalide.

Hvor omfattende er krigene i dag? For første gang i historien er det muligt at udslette hele menneskeheden. Selv såkaldt fredsbevarende organisationer, som for eksempel FN, har ikke været i stand til at stoppe rytteren på den røde hest.

RYTTEREN PÅ DEN SORTE HEST

“Jeg så, og se! en sort hest; og han som sad på den havde en vægt i sin hånd. Og jeg hørte en stemme, som var den i de fire levende skabningers midte, og den sagde: ‘En liter hvede for en denar, og tre liter byg for en denar; og gør ikke olivenolien og vinen skade.’” – Åbenbaringen 6:5, 6.

Denne rytter er et symbol på hungersnød. Synet er et billede på en fødevaremangel der ville være så slem at en liter hvede ville koste en denar, en hel dags løn i det første århundrede. (Mattæus 20:2) For samme beløb kunne man købe tre liter byg, en kornsort der var mindre værd end hvede. Det ville ikke række særligt langt hvis man skulle mætte en stor familie. Folk bliver derfor rådet til at være sparsommelige selv når det gælder dagligvarer, illustreret ved olivenolie og vin, der var basale fødevarer på den tid.

Har det været tydeligt at rytteren på den sorte hest red ud i 1914? Absolut! Omkring 70 millioner døde på grund af hungersnød i løbet af det 20. århundrede. En FN-rapport siger at der alene “fra 2012 til 2014 var 805 millioner – omkring en niendedel af verdens befolkning – der led af kronisk sult”. I en anden rapport fra FN står der: “Sult og fejlernæring er sundhedsrisiko nummer ét globalt og er større end aids, malaria og tuberkulose tilsammen.” Trods manges oprigtige forsøg på at afskaffe hungersnøden rider den sorte hest videre.

RYTTEREN PÅ DEN BLEGGRØNNE HEST

“Jeg så, og se! en bleggrøn hest; og han som sad på den havde navnet Døden. Og Hades fulgte lige efter ham. Og der blev givet dem myndighed over en fjerdedel af jorden til at dræbe med et langt sværd og med hungersnød og med en dødbringende plage og ved jordens vilde dyr.” – Åbenbaringen 6:8.

Den fjerde rytter er et symbol på død som følge af sygdom og andre plager. Kort efter 1914 døde mange millioner af den spanske syge. Man anslår at omkring 500 millioner blev smittet – cirka en tredjedel af verdens befolkning på det tidspunkt!

Men den spanske syge var kun begyndelsen. Eksperter mener at over 300 millioner døde af kopper i det 20. århundrede. I dag er aids, tuberkulose og malaria årsag til at millioner af mennesker mister livet, og det på trods af store lægevidenskabelige fremskridt.

I sidste ende er resultatet det samme, nemlig død – uanset om det er på grund af krig, hungersnød eller sygdom. Hades, hele menneskehedens grav, indsamler ubarmhjertigt ofrene og tilbyder ikke noget håb.

 BEDRE TIDER PÅ VEJ!

De problemer der er i verden i dag, vil snart være fortid. Husk at da Jesus i 1914 “red ud sejrende” og forviste Satan til jorden, fuldførte han ikke sin sejr på det tidspunkt. (Åbenbaringen 6:2; 12:9, 12) Men snart vil Jesus i Harmagedonkrigen befri os fra Satans påvirkning og fjerne de mennesker der har stillet sig på Djævelens side. (Åbenbaringen 20:1-3) Jesus vil ikke blot sætte en stopper for de tre andre ryttere, men også rette op på al den skade de har forårsaget. Bibelen fortæller hvad det vil indebære.

I stedet for krig vil der være fred. Jehova “standser krige indtil jordens ende. Buen splintrer han og sønderhugger spyddet.” (Salme 46:9) Fredselskende mennesker vil til den tid kunne “glæde sig over megen fred”. – Salme 37:11.

I stedet for fødevaremangel vil der være rigeligt med mad til alle. “Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne.” – Salme 72:16.

Jesus vil snart rette op på al den skade de tre andre ryttere har forårsaget

I stedet for at være plaget af sygdom og død vil alle få et godt helbred og evigt liv. Gud “vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere”. – Åbenbaringen 21:4.

Det Jesus gjorde da han var på jorden, var en fantastisk forsmag på hvordan forholdene vil være i fremtiden når han hersker over jorden. Han fremmede freden, skaffede mirakuløst mad til tusindvis af mennesker, helbredte syge og gav endda døde livet igen. – Mattæus 12:15; 14:19-21; 26:52; Johannes 11:43, 44.

Hvad kan du gøre for at komme til at opleve at dette skønne fremtidshåb bliver til virkelighed? Det vil Jehovas Vidner meget gerne vise dig ud fra din egen bibel.

^ par. 7 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.