Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Navnet Tattannu forekommer på denne kileskrifttavle

Endnu et bevis til samlingen

Endnu et bevis til samlingen

Er der nogle arkæologiske fund der støtter Bibelens beretning? En artikel fra 2014 i bladet Biblical Archaeology Review omhandlede arkæologiske fund der har kunnet bekræfte eksistensen af personer der omtales i Bibelens hebraiske tekst. Hvor mange drejede det sig om? Artiklen svarede: “Mindst 50!” En der imidlertid ikke blev nævnt på listen i artiklen, var Tattenaj. Hvem var han? Lad os se på de få oplysninger Bibelen giver om ham.

Jerusalem var engang en del af det vidtstrakte Perserrige. Byen lå i det område perserne omtalte som På den anden side af Floden, det vil sige vest for Eufratfloden. Efter at have erobret Babylonien løslod perserne de jødiske fanger og bemyndigede dem til at genopbygge Jehovas tempel i Jerusalem. (Ezra 1:1-4) Men jødernes fjender prøvede at hindre projektet, blandt andet ved at påstå at byggeriet var et oprør mod Persien. (Ezra 4:4-16) I Darius I’s regeringstid (522-486 f.v.t.) satte en persisk embedsmand ved navn Tattenaj sig for at undersøge sagen. Bibelen omtaler ham som “landshøvdingen på den anden side af Floden”. – Ezra 5:3-7.

Kileskrifttavler hvor navnet Tattenaj forekommer, har overlevet frem til i dag. De stammer fra noget man mener har været et familiearkiv. En af tavlerne er et gældsbevis dateret til Darius I’s 20. regeringsår, 502 f.v.t., og heraf fremgår det at et medlem af denne familie kendte Tattenaj fra Bibelen. På tavlen omtales nemlig et vidne ved indgåelsen af handlen som en tjener for “Tattannu, landshøvding over På den anden side af Floden” – den samme Tattenaj som er omtalt i Bibelen i Ezras Bog.

Hvilken position havde denne mand? I 535 f.v.t. opdelte Kyros den Store sit rige i provinser og kaldte en af dem for “Babylon og på den anden side af Floden”. Provinsen blev senere delt i to, og den ene blev ganske enkelt kaldt “På den anden side af Floden”. Området omfattede Koele-Syrien, Fønikien, Samaria samt Juda og blev sandsynligvis styret fra Damaskus. Tattenaj var landshøvding over dette område fra cirka 520 til 502 f.v.t.

Tattenaj rejste til Jerusalem for at undersøge påstanden om oprør og rapporterede til Darius at jøderne hævdede at have fået bemyndigelse fra Kyros til at genopbygge Jehovas tempel. Undersøgelser i de kongelige arkiver bekræftede jødernes udtalelser. (Ezra 5:6, 7, 11-13; 6:1-3) Derfor fik Tattenaj at vide at han skulle lade byggeriet være, og det gjorde han. – Ezra 6:6, 7, 13.

Sandt nok var “Tattenaj, landshøvdingen på den anden side af Floden”, ikke nogen vigtig person i historien. Men det er alligevel værd at bemærke at Bibelen nævner ham og endda omtaler ham med den helt rigtige titel. Endnu en gang viser arkæologien at Bibelen er historisk korrekt.