Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad vil Guds rige udrette?

Hvad vil Guds rige udrette?

Jesus lærte sine disciple at bede om at Riget måtte komme. Han vidste at de sørgelige forhold på jorden ikke var det Gud havde i tanke, og at Guds rige ville være den eneste regering der kunne gøre noget ved problemerne. Hvad vil Guds rige udrette?

HVAD GUDS RIGE ALLEREDE HAR GJORT

Den foregående artikel handlede om det tegn Jesus gav. Opfyldelsen af det tegn viser tydeligt at Guds rige er blevet oprettet i himlen med Jesus som Konge.

I Bibelen bliver det forklaret at det første Jesus gjorde da han kom til magten, var at smide Satan Djævelen og hans dæmoner ud af himlen. De har nu kun mulighed for at påvirke forholdene på jorden, hvilket er en af grundene til at mennesker har oplevet så mange frygtelige ting siden 1914. – Åbenbaringen 12:7, 9.

Alt imens verdensforholdene bliver værre og værre, gør Jesus som Konge i Guds rige meget for at hjælpe mennesker. Som en følge af det globale forkyndelsesarbejde Jesus forudsagde, bliver millioner undervist ud fra Bibelen og lærer at leve efter dens principper i dagligdagen. (Esajas 2:2-4) Denne undervisning har hjulpet dem til at få et afbalanceret syn på arbejde, givet dem et bedre familieliv og sat dem i stand til at glæde sig over materielle ting uden at blive slaver af dem. Det de lærer, hjælper dem til at få et godt liv og former dem så de bliver den slags borgere Gud ønsker i sit rige.

HVAD ER DET NÆSTE GUDS RIGE VIL UDRETTE?

Som vi har været inde på, er Jesus blevet indsat som Konge i himlen, men det er stadig mennesker der hersker på jorden. Gud har dog sagt til Jesus: “Hersk midt blandt dine fjender.” (Salme 110:2) Inden længe vil Jesus tilintetgøre sine modstandere og redde alle der ønsker at være lydige mod Gud.

Til den tid vil Guds rige:

  • Afskaffe al falsk religion. Religioner som har fortalt løgne om Gud og gjort livet svært for mennesker, vil blive fjernet for altid. I Bibelen bliver falsk religion beskrevet som en prostitueret kvinde, og det vil komme som et chok for mange at hun bliver ødelagt. – Åbenbaringen 17:15, 16.

  • Sætte en stopper for menneskers styre. Guds rige vil gøre ende på alle riger og regeringer på jorden. – Åbenbaringen 19:15, 17, 18.

  • Fjerne onde mennesker. Hvordan vil det gå dem der er besluttet på at gøre det der er ondt, og som nægter at adlyde Gud? “De onde vil blive udryddet fra jorden.” – Ordsprogene 2:22.

  • Tilintetgøre Satan og dæmonerne. Satan og dæmonerne vil ikke længere kunne “vildlede nationerne”. – Åbenbaringen 20:3, 10.

Hvad vil det alt sammen betyde for dem der anerkender Guds rige?

HVAD GUDS RIGE VIL GØRE FOR MENNESKER

Som Konge i himlen vil Jesus udrette meget mere end et menneske nogensinde vil kunne. Derudover vil han få hjælp af 144.000 medregenter som Gud har udvalgt fra menneskeheden. (Åbenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3) Jesus vil sørge for at Guds vilje bliver gennemført her på jorden. Hvad vil Guds rige gøre for os mennesker?

  • Fjerne sygdom og død. “Ingen der bor i landet, vil sige: ‘Jeg er syg.’” Og “døden vil ikke findes mere”. – Esajas 33:24; Åbenbaringen 21:4.

  • Sørge for ægte fred og tryghed. “Dine sønner vil opleve stor fred,” og “de vil sidde under hver sin vinranke og hver sit figentræ, og ingen vil gøre dem bange”. – Esajas 54:13; Mika 4:4.

  • Sikre alle et meningsfyldt arbejde. “Mine udvalgte vil få fuld glæde af det deres hænder frembringer. De skal ikke slide uden at få noget ud af det.” – Esajas 65:22, 23.

  • Løse miljøproblemerne. “Ødemarken og det udtørrede land vil glæde sig, og ørkensletten vil juble og blomstre som krokusen.” – Esajas 35:1.

  • Lære alle hvad de må gøre for at leve evigt. “For at få evigt liv må de lære dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har sendt, Jesus Kristus.” – Johannes 17:3.

Gud ønsker at du får del i alle disse velsignelser. (Esajas 48:18) Den næste artikel vil forklare hvad du må gøre nu for at komme til at opleve denne fantastiske fremtid.