Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Så længe Gud herskede, var der fred og enhed

Hvorfor har vi brug for Guds rige?

Hvorfor har vi brug for Guds rige?

I begyndelsen af menneskets historie var der kun én der herskede, nemlig Skaberen, hvis navn er Jehova. Skaberen udøvede sin myndighed på en kærlig måde. Han gav mennesker et smukt hjem, Edens Have, og han sørgede for at de havde masser af mad. Desuden gav han dem et meningsfyldt arbejde. (1. Mosebog 1:28, 29; 2:8, 15) Hvis mennesker var blevet ved med at anerkende Guds kærlige styre, ville de have kunnet fortsætte med at leve under fredelige forhold.

De første to mennesker afviste Guds styre

Bibelen viser at en oprørsk engel, der senere blev kaldt Satan Djævelen, udfordrede Guds ret til at herske. Han påstod at mennesker ville have det bedre uden Guds anvisninger og styre. De to første mennesker, Adam og Eva, sluttede sig desværre til Satan og gjorde oprør mod Gud. – 1. Mosebog 3:1-6; Åbenbaringen 12:9.

Fordi Adam og Eva afviste Gud som deres Hersker, kunne de ikke længere bo i Paradiset, og de mistede deres perfekte helbred og muligheden for at leve evigt. (1. Mosebog 3:17-19) Deres valg kom også til at påvirke de børn de senere fik. I Bibelen står der at “synden kom ind i verden” på grund af Adams overtrædelse, og “gennem synden kom døden”. (Romerne 5:12) Synden førte også noget andet med sig: “Det ene menneske har hersket over det andet til skade for det.” (Prædikeren 8:9) Med andre ord: Når det er mennesker der styrer, fører det til problemer.

MENNESKER BEGYNDER AT HERSKE

Nimrod gjorde oprør mod Jehova

Det første menneske der ifølge Bibelen blev en hersker, var Nimrod. Også han gjorde oprør mod Jehovas styre. Siden Nimrods tid har magtfulde personer gang på gang misbrugt deres myndighed. Som kong Salomon skrev for omkring 3.000 år siden: “Jeg så de undertryktes tårer, og ingen trøstede dem. Det var deres undertrykkere der havde magten.” – Prædikeren 4:1.

Tingene er ikke spor anderledes i dag. I en publikation der blev udgivet af FN i 2009, står der at dårlig statsledelse i stadig højere grad bliver betragtet som “en af de primære årsager til alt hvad der er dårligt i vores samfund”.

TID TIL FORANDRING!

Der kan ikke være nogen tvivl om at verden har brug for bedre ledere og en bedre styreform. Og det er præcis hvad vores Skaber har lovet os!

Det er ikke lykkedes selv de bedste regeringer at løse menneskehedens alvorlige problemer

Gud har oprettet et rige der vil erstatte alle de riger og regeringer mennesker står bag, og “dét alene vil bestå for evigt”. (Daniel 2:44) Det er det rige millioner af mennesker har bedt om må komme. (Matthæus 6:9, 10) Gud vil dog ikke selv være Hersker i dette rige. I stedet har han udnævnt en der har levet som menneske, til at være Konge. Hvem er det Gud har valgt?