VAGTTÅRNET Nr. 2 2020 | Hvad er Guds rige?

Mennesker har stillet dette spørgsmål i flere hundrede år. Du kan finde svaret i Bibelen.

“Komme dit rige” – en bøn der bliver bedt af millioner

Hvilke spørgsmål om Guds rige må vi have svar på for at kunne forstå denne bøn?

Hvorfor har vi brug for Guds rige?

Når ufuldkomne mennesker styrer, fører det til problemer.

Hvem er Konge i Guds rige?

Bibelskribenterne nedskrev detaljerede oplysninger der hjælper os til at identificere den der skulle være Konge i Guds rige. Kun én person passer på den beskrivelse.

Hvornår vil Guds rige regere over jorden?

Nogle af Jesus’ trofaste disciple stillede det samme spørgsmål. Hvad var Jesus svar?

Hvad vil Guds rige udrette?

Jesus vidste at Guds rige er den eneste regering der kan rette op på problemerne på jorden. Hvad har Riget allerede udrettet der kan give os tillid til det?

Støt Guds rige nu!

Jesus tilskyndede sine disciple til at søge Riget først. Hvordan kan du gøre det samme?

Guds rige – hvad er det?

Mange beder om at Guds rige må komme, men har du nogen siden tænkt over hvad Guds rige er, og hvad det vil udrette?