Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Du kan leve for evigt

Du kan leve for evigt

DER VENTER OS EN FANTASTISK FREMTID! Vores Skaber har lovet os at vi kan komme til at leve for evigt her på jorden. Men det har mange svært ved at tro på. ‘Vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt,’ siger de, ‘det er en naturlig del af livet.’ Andre mener at det er muligt at leve for evigt, bare ikke her på jorden. De siger at man opnår evigt liv når man dør og kommer i himlen. Hvad mener du?

Noget der kan hjælpe dig, er at tænke over hvad der står i Bibelen. I artiklen her vil vi se på følgende tre spørgsmål: Hvad fortæller den måde vi er skabt på, om hvor længe det var meningen vi skulle leve? Hvad var Guds hensigt med at skabe menneskene og jorden? Hvorfor dør vi mennesker?

EN UNIK SKABNING

Af alt det Gud har skabt her på jorden, er mennesket virkelig unikt. Bibelen fortæller nemlig at vi mennesker som de eneste blev skabt i Guds “billede”, så vi ligner ham. (1. Mosebog 1:26, 27) Hvad betyder det? Det vil sige at vi blev skabt med nogle egenskaber som Gud selv har, deriblandt kærlighed og retfærdighed.

Derudover blev mennesker skabt med evnen til at tænke og ræsonnere samt en moralsk sans og et åndeligt behov. Derfor er vi i stand til at værdsætte det storslåede univers og den smukke natur såvel som kunst, musik og poesi. Og vigtigst af alt kan vi tilbede Skaberen. Alt dette er med til at adskille os fra alle andre skabninger på jorden.

Men tror du at Gud ville have givet os sådanne egenskaber og evner og så stort et potentiale til at udvikle dem hvis det var meningen at vi kun skulle leve nogle få år? Sandheden er at Gud har skabt os mennesker på den måde for at vi kan nyde livet her på jorden for evigt.

HVAD VAR GUDS HENSIGT?

Nogle mener at det aldrig har været Guds hensigt at mennesker skulle leve for evigt på jorden. De påstår at jorden blev skabt som et midlertidigt hjem, et sted hvor mennesker skulle prøves for at se hvem af dem der fortjener at komme i himlen og leve for evigt sammen med Gud. Men hvis det var sandt, ville det så ikke betyde at det er Gud der er ansvarlig for al den ondskab der findes her på jorden? Ifølge Bibelen ville det være fuldstændigt uforeneligt med Guds natur. Der står om ham: “Hans veje er altid rette. En trofast Gud som aldrig er uretfærdig; retfærdig og retskaffen er han.” – 5. Mosebog 32:4.

Bibelen fortæller klart og tydeligt hvad Guds hensigt var med jorden: “Himlen – den tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskene.” (Salme 115:16) Ja, Gud skabte jorden til at være et dejligt, permanent hjem, og han sørgede for alt hvad der var nødvendigt for at vi mennesker kunne leve et meningsfyldt liv til evig tid. – 1. Mosebog 2:8, 9.

“Himlen – den tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskene.” – Salme 115:16

Bibelen fortæller også hvad Guds hensigt var med menneskene. Han sagde til de to første mennesker: “Fyld jorden og tag herredømmet over den, og hersk over ... alle de levende væsner der myldrer omkring på jorden.” (1. Mosebog 1:28) De fik det store privilegium at tage sig af Paradiset og sørge for at det kom til at fylde hele jorden. Det Adam, Eva og deres efterkommere kunne se frem til, var et evigt liv her på jorden, ikke en belønning i himlen.

HVORFOR DØR VI?

Men hvorfor dør vi så? Bibelen fortæller at en ond engel som kaldes Satan Djævelen, prøvede at ødelægge alt det Gud havde skabt i Edens Have.

Satan fik Adam og Eva til at slutte sig til ham i oprøret mod Gud. Da han påstod at Gud forholdt dem noget godt – retten til selv at bestemme hvad der er rigtigt og forkert – valgte de at stille sig på Satans side og vende Gud ryggen. Hvad blev resultatet? Med tiden døde de, præcis som Gud havde advaret dem om, og de mistede muligheden for at leve evigt i Paradiset på jorden. – 1. Mosebog 2:17; 3:1-6; 5:5.

Adam og Evas oprør har haft konsekvenser for alle mennesker. Guds ord siger: “Synden kom ind i verden gennem ét menneske [Adam], og gennem synden kom døden. Døden blev givet videre til alle mennesker.” (Romerne 5:12) Vi dør altså fordi vi har arvet synd og død fra de to første mennesker, og ikke fordi Gud af uforklarlige årsager har forudbestemt det.

DU KAN LEVE FOR EVIGT PÅ JORDEN

Oprøret i Edens Have ændrede ikke Guds hensigt med menneskene og jorden. Guds fuldkomne kærlighed og retfærdighed fik ham til at sørge for at vi en dag kan blive fri for synd og død. Apostlen Paulus skrev: “Den løn synden betaler, er døden, men den gave Gud giver, er evigt liv gennem Kristus Jesus, vores Herre.” (Romerne 6:23) Af kærlighed gav Gud “sin enestefødte Søn [Jesus Kristus] for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men få evigt liv”. (Johannes 3:16) Og da Jesus villigt gav sit liv som en løsesum, købte han alt det tilbage som Adam havde mistet. a

Inden længe vil Gud opfylde sit løfte om et paradis her på jorden. Denne fantastiske fremtid har du mulighed for at opleve hvis du følger Jesus’ ord: “Gå ind ad den smalle port, for bred er den port, og rummelig er den vej der fører til døden, og der er mange som vælger den, men smal er den port, og trang er den vej der fører til livet, og der er ikke mange som finder den.” (Matthæus 7:13, 14) Ja, du afgør selv hvordan din fremtid skal se ud.

a Hvis du gerne vil lære mere om hvad det kan betyde for dig at Jesus gav sit liv, kan du læse lektion 27 i bogen Et håb om en lys fremtid, udgivet af Jehovas Vidner. Du kan downloade den gratis på www.jw.org.