Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan skal du bede for at Gud lytter?

Hvordan skal du bede for at Gud lytter?

Jehova Gud “hører bøn”. (Salme 65:2) Vi kan henvende os til ham når som helst og hvor som helst, og vi kan bede højt eller inden i os selv. Jehova ønsker at vi skal kalde ham “Far”, og han er virkelig den bedste Far man kan få. (Matthæus 6:9) Og fordi han elsker os, fortæller han os hvordan vi skal bede for at blive hørt af ham.

BED TIL JEHOVA GUD I JESUS’ NAVN

“Hvis I beder Faren om noget, vil han give jer det i mit navn.” Johannes 16:23.

Jesus’ udtalelse viser tydeligt at det hverken er gennem ikoner, helgener, engle eller afdøde forfædre at Jehova ønsker vi skal bede til ham, men i Jesus Kristus’ navn. Når vi beder i Jesus’ navn, viser vi at vi anerkender den vigtige rolle Jesus har. Jesus sagde selv: “Det er kun gennem mig man kan komme til Faren.” – Johannes 14:6.

TAL FRA HJERTET

“Udøs jeres hjerte for ham.” – Salme 62:8.

Når vi beder til Jehova, skal vi tale til ham ligesom til en kærlig far. I stedet for at læse noget op fra en bog eller sige noget vi har lært udenad, må vi tale fra hjertet på en respektfuld måde.

BED BØNNER DER STEMMER MED GUDS VILJE

“Gud vil høre os uanset hvad vi beder om, når det er i overensstemmelse med hans vilje.” 1. Johannes 5:14.

I Bibelen fortæller Jehova Gud os hvad han vil gøre for os, og hvad han gerne vil have at vi gør. Hvis Gud skal lytte til vores bønner, er det vigtigt at vi beder “i overensstemmelse med hans vilje”. For at kunne det må vi studere Bibelen og lære ham godt at kende. Hvis vi gør det, vil vores bønner være nogle han kan godkende.

HVAD KAN VI BEDE OM?

Bed om at få dækket dine behov. Vi kan bede Gud om hjælp til at få dækket vores daglige behov, såsom mad, tøj og husly. Vi kan også bede om visdom til at træffe de rigtige beslutninger og styrke til at udholde modgang, og vi kan bede om tro, om tilgivelse og om hjælp fra Gud. – Lukas 11:3, 4, 13; Jakob 1:5, 17.

Bed for andre. Forældre bliver glade når de ser at deres børn elsker hinanden. Jehova ønsker også at hans børn på jorden skal vise hinanden omsorg. Vi kan bede for vores ægtefælle, vores børn, vores familie og vores venner. “Bed for hinanden,” skrev disciplen Jakob. – Jakob 5:16.

Sig tak. Bibelen siger meget sandt at vores Skaber ‘gør godt, ved at give os regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at give os rigeligt med mad og fylde vores hjerter med glæde’. (Apostlenes Gerninger 14:17) Når vi tænker over alt det Gud har gjort for os, giver det os lyst til at takke ham i vores bønner. Vi må selvfølgelig også vise vores taknemmelighed over for Gud i den måde vi lever på. – Kolossenserne 3:15.

VÆR TÅLMODIG OG BLIV VED MED AT BEDE

Nogle gange mister vi måske modet fordi vi ikke får svar på vores oprigtige bønner lige med det samme. Betyder det at vi ikke får svar, at Gud er ligeglad med os? Bestemt ikke! De følgende erfaringer understreger at der måske kan være brug for at man bliver ved med at bede.

Steve, der blev omtalt i den indledende artikel, siger: “Hvis ikke det havde været for bøn, ville jeg have mistet livslysten for lang tid siden.” Hvad var det der gjorde forskellen? Han begyndte at studere Bibelen og lærte hvor vigtigt det er at bede til Gud og blive ved med det. “I mine bønner takker jeg Gud for al den kærlige støtte jeg har fået fra mine gode venner,” siger Steve. “I dag er jeg lykkeligere end nogensinde før.”

Hvad med Jenny, der ikke følte sig værdig til at blive hørt af Gud? Hun fortæller: “Da jeg var allerlængst nede, tryglede jeg Gud om hjælp til at forstå hvorfor jeg følte mig så uværdig.” Hvad førte det til? Hun fortsætter: “Det at bede til Gud har hjulpet mig til at se mig selv som han ser mig, og at forstå at selvom mit eget hjerte fordømmer mig, så gør han det ikke. Det har også hjulpet mig til ikke at give op. Bøn har hjulpet mig til at se Jehova som en Gud, Far og Ven der er både virkelig, kærlig og omsorgsfuld, og som altid vil være der for mig og hjælpe mig så længe jeg bliver ved med at prøve at gøre det han ønsker.”

“Han er det allerbedste svar på mine bønner,” siger Isabel, hvis søn Gerard er glad for sit liv selvom han er handicappet

En anden erfaring der er værd at tænke over, er Isabels. Da Isabel blev gravid, fik hun at vide af lægerne at hendes barn ville blive født med alvorlige handicap. Hun var fuldstændigt knust. Nogle rådede hende ligefrem til at få en abort. “Det føltes som om den store smerte der var i mit hjerte, var ved at tage livet af mig,” siger hun. Hvad gjorde hun? Hun fortæller: “Jeg bad igen og igen Gud om støtte.” Senere fødte hun sin søn, Gerard, og han var handicappet. Føler Isabel at Gud besvarede hendes bønner? I høj grad! Hun forklarer: “Når jeg ser at min søn, der nu er 14 år gammel, kan glæde sig over livet selvom han er handicappet, er det tydeligt for mig at han er det allerbedste svar på mine bønner, den største gave Gud har givet mig.”

Den slags erfaringer falder meget godt i tråd med hvad en salmist skrev: “De ydmyges bøn vil du høre, Jehova. Du vil gøre deres hjerte fast og lytte opmærksomt til dem.” (Salme 10:17) Der er virkelig god grund til at blive ved med at bede!

Bibelen indeholder mange bønner af Jesus. Den bedst kendte er uden tvivl den han lærte sine disciple. Hvad kan vi lære af den?