Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Sandheden om Gud og Jesus

Sandheden om Gud og Jesus

Mennesker tilbeder mange forskellige guder, men ifølge Bibelen er der kun én sand Gud. (Johannes 17:3) Han er Den Allerhøjeste, Skaberen af alting og Kilden til alt liv, og han er den eneste der er værdig til at blive tilbedt. – Daniel 7:18; Åbenbaringen 4:11.

Hvem er Gud?

Guds navn findes i grundteksten OMKRING 7.000 GANGE

JEHOVA er Guds navn

HERRE, GUD og FAR er nogle af Jehovas titler

Guds navn. Gud siger selv: “Jeg er Jehova, det er mit navn.” (Esajas 42:8) Guds navn forekommer cirka 7.000 gange i Bibelen. Men i mange bibeloversættelser har man respektløst slettet Guds navn og erstattet det med titler som “Herren”. Gud ønsker at du bliver en af hans venner, og derfor opfordrer han dig til at ‘påkalde hans navn’. – Salme 105:1.

Jehovas titler. I Bibelen bærer Jehova titler som “Gud”, “Den Almægtige”, “Skaberen”, “Herre” og “Den Suveræne Herre”. I mange af de bønner der er nedskrevet i Bibelen, bliver Jehova tiltalt med både en respektfuld titel og sit navn, Jehova. – Daniel 9:4.

Guds natur. Gud er en usynlig ånd. (Johannes 4:24) Det er derfor Bibelen siger: “Ingen har nogensinde set Gud.” (Johannes 1:18) Som vi kan læse i Bibelen, har Gud følelser. Mennesker kan såre ham, men de kan også ‘glæde hans hjerte’. – Ordsprogene 27:11; Salme 78:40, 41.

Guds egenskaber. Gud er upartisk og fordomsfri. (Apostlenes Gerninger 10:34, 35) Han er også “en barmhjertig og medfølende Gud, der ikke hurtigt bliver vred, men er fuld af loyal kærlighed og sandhed”. (2. Mosebog 34:6, 7) Gud har dog fire egenskaber der er særligt fremtrædende.

Kraft. Gud er den “Almægtige”. Det vil sige at han har ubegrænset kraft og kan gennemføre alt hvad han sætter sig for. – 1. Mosebog 17:1.

Visdom. Guds visdom overgår alle andres. Af den grund siger Bibelen at han er “den eneste der er vis”. – Romerne 16:27.

Retfærdighed. Gud gør altid det der er rigtigt. Bibelen siger at “alt hvad han gør, er fuldkomment”, og at han “aldrig er uretfærdig”. – 5. Mosebog 32:4.

Kærlighed. “Gud er kærlighed.” (1. Johannes 4:8) Det betyder at Gud ikke bare viser kærlighed, men er selve indbegrebet af kærlighed. Hans store kærlighed påvirker alt hvad han gør, og vi har gavn af den på mange måder.

Guds venskab med mennesker. Gud er vores kærlige himmelske Far. (Matthæus 6:9) Vi kan blive hans venner hvis vi tror på ham. (Salme 25:14) Han vil gerne have at vi kommer nær til ham i bøn, og at vi ‘kaster alle vores bekymringer på ham, for han har omsorg for os’. – 1. Peter 5:7; Jakob 4:8.

Hvordan er Gud og Jesus forskellige?

Jesus er ikke Gud. Jesus er helt unik – han er den eneste der er skabt direkte af Gud. Det er derfor Bibelen kalder ham Guds Søn. (Johannes 20:31) Efter at Jehova havde skabt Jesus, arbejdede de sammen. Jesus var “en dygtig, betroet arbejder”, og Gud skabte alt andet gennem ham. – Ordsprogene 8:30, 31; Kolossenserne 1:15, 16.

Jesus påstod aldrig at han var Gud. Jesus sagde derimod: “Jeg repræsenterer ham, og han har sendt mig.” (Johannes 7:29) I en samtale han havde med en af sine disciple, omtalte han Jehova som “min Far og jeres Far” og “min Gud og jeres Gud”. (Johannes 20:17) Efter Jesus’ død oprejste Jehova ham til liv i himlen og gav ham stor myndighed. – Matthæus 28:18; Apostlenes Gerninger 2:32, 33.

Jesus kan hjælpe dig til at få et nært forhold til Gud

Jesus kom til jorden for at lære os om sin Far. Jehova sagde om Jesus: “Det er min Søn, som jeg elsker. Lyt til ham.” (Markus 9:7) Jesus er den person der kender Gud allerbedst. Derfor sagde han: “Ingen ved hvem Faren er, undtagen Sønnen og enhver som Sønnen er villig til at åbenbare ham for.” – Lukas 10:22.

Jesus genspejler Guds egenskaber til perfektion. Fordi Jesus lignede sin Far så meget i sin måde at være på, kunne han sige: “Den der har set mig, har også set Faren.” (Johannes 14:9) Alt hvad Jesus sagde og gjorde, genspejlede hans Fars kærlighed, og på den måde gav han folk lyst til at lære Gud at kende. “Jeg er vejen og sandheden og livet,” sagde han og fortsatte: “Det er kun gennem mig man kan komme til Faren.” (Johannes 14:6) Han sagde også: “De sande tilbedere vil tilbede Faren i ånd og sandhed, for det er den slags tilbedere Faren søger.” (Johannes 4:23) Er det ikke en fantastisk tanke? Jehova søger efter mennesker som dig, der gerne vil lære sandheden om ham at kende.