Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan er Gud som person?

Hvordan er Gud som person?

Jo mere vi ved om en andens egenskaber, jo bedre kender vi vedkommende, og det er noget der styrker vores forhold. På samme måde er det med Jehova: Jo bedre vi kender hans egenskaber, jo bedre kender vi ham som person, og det vil styrke vores venskab med ham. Jehova Gud har mange fantastiske egenskaber, men de fire mest fremtrædende er hans kraft, visdom, retfærdighed og kærlighed.

KRAFT

“Suveræne Herre Jehova! Du skabte himlen og jorden med din store kraft.” – JEREMIAS 32:17.

Guds kraft ses tydeligt i skaberværket. Når du for eksempel står udenfor på en varm sommerdag, hvad mærker du så på din hud? Solens stråler. Faktisk er det resultatet af Jehovas store kraft du mærker. Hvor meget kraft rummer Solen så egentlig? Man mener at Solen har en kernetemperatur på 15.000.000 grader! Hvert sekund udsender Solen en energi der svarer til eksplosionen af mange hundrede millioner atombomber.

Tænk så på at vores sol faktisk er lille i forhold til mange af de utallige stjerner der findes i universet. Forskere anslår at en af de største stjerner, UY Scuti, har en diameter der er 1.700 gange større end vores sol. Hvis denne kæmpestjerne var placeret der hvor vores sol er, ville den opsluge Jorden og strække sig længere ud end Jupiters bane om Solen. Det giver os en bedre forståelse af Jeremias’ udtalelse om at Jehova Gud skabte himlen og jorden, altså universet, med sin store kraft.

Hvad betyder det for os? Vi er alle sammen afhængige af det Gud har skabt, for at kunne overleve, som for eksempel solen og de ressourcer der er på jorden. Men Gud bruger også sin kraft til at hjælpe enkeltpersoner. Hvordan? I det første århundrede gav Gud Jesus kraft til at udføre mirakler. Bibelen siger: “Blinde ser, halte går omkring, spedalske bliver helbredt, døve hører, døde bliver oprejst.” (Matthæus 11:5) Hvordan hjælper Gud os i dag? “Han giver kræfter til den trætte,” siger Bibelen og tilføjer: “De der knytter deres håb til Jehova, vil få ny energi.” (Esajas 40:29, 31) Gud kan altså give os en “kraft som er ud over det normale”, så vi kan klare de problemer vi kommer ud for i livet. (2. Korinther 4:7) Når du tænker på at Gud bruger sin ubegrænsede kraft så kærligt og uselvisk, får du så ikke lyst til at lære ham bedre at kende?

VISDOM

“Hvor er dine værker mange, Jehova, og du har udført dem alle med visdom!” – SALME 104:24.

Når vi lærer om de ting Gud har skabt, kan vi ikke andet end at blive imponeret over hans enorme visdom. Interessant nok er der et felt inden for videnskaben der hedder biomimetik, eller bionik, hvor forskere studerer skaberværket og imiterer elementer fra naturens verden for at forbedre deres egne opfindelser. Det kan være alt lige fra noget så simpelt som et velcrobånd til noget så kompliceret som et fly.

Menneskeøjet er et imponerende udtryk for Guds store visdom

Menneskekroppen er et af de største udtryk for Guds visdom. Tænk for eksempel på hvordan et foster udvikler sig. Det hele begynder med en enkelt befrugtet celle, der indeholder alle de nødvendige genetiske instruktioner. Cellen deler sig og bliver til mange celler der ligner hinanden. Men på det helt rigtige tidspunkt begynder cellerne at specialiseres i omkring 200 bestemte typer, deriblandt blodceller, nerveceller og knogleceller. Kort tid efter begynder organerne at tage form og fungere. På bare ni måneder er én celle blevet til et spædbarn, der består af milliarder af celler. Når man tænker over visdommen i dette geniale design, får man lyst til at tilslutte sig bibelskribentens ord: “Jeg priser dig fordi jeg er skabt så forunderligt at det vækker ærefrygt.” – Salme 139:14.

Hvad betyder det for os? Vores Skaber ved hvad vi behøver for at kunne være lykkelige. Hans ubegrænsede visdom og indsigt kommer til udtryk i de råd han giver os gennem sit ord, Bibelen. Blandt andet får vi denne tilskyndelse: “Bliv ved med ... at tilgive hinanden villigt.” (Kolossenserne 3:13) Hvorfor er det et godt råd? Undersøgelser viser at det at være tilgivende kan forbedre ens søvn og sænke blodtrykket. Det kan også mindske risikoen for depression og andre helbredsproblemer. Gud er som en vis og omsorgsfuld ven der gerne vil hjælpe os og give os gode råd. (2. Timotheus 3:16, 17) Kunne du ikke tænke dig at have sådan en ven?

RETFÆRDIGHED

“Jehova elsker retfærdighed.” – SALME 37:28.

Gud gør altid det der er rigtigt. I Bibelen står der om ham: “Det er utænkeligt at den sande Gud skulle handle ondt, at Den Almægtige skulle gøre noget der er forkert!” (Job 34:10) En bibelskribent sagde til Jehova: “Du vil dømme folkene retfærdigt.” (Salme 67:4) “Jehova ser på hjertet,” og derfor kan han ikke blive bedraget af hykleri – han er altid i stand til at gennemskue hvad der er sandt, og afgøre en sag korrekt. (1. Samuel 16:7) Desuden lægger han mærke til hver eneste uretfærdige og korrupte handling der sker på jorden, og han har lovet at “de onde vil blive udryddet” meget snart. – Ordsprogene 2:22.

Det betyder dog ikke at Gud er hård og dømmesyg. Tværtimod er han ivrig efter at vise barmhjertighed når der er grundlag for det. Bibelen siger: “Jehova er barmhjertig og medfølende.” Det gælder også over for onde hvis de viser oprigtig anger. Er det ikke et udtryk for ægte retfærdighed? – Salme 103:8; 2. Peter 3:9.

Hvad betyder det for os? Apostlen Peter sagde at “Gud ikke gør forskel på nogen”, men at han “tager imod alle der har dyb respekt for ham og gør det der er rigtigt”. (Apostlenes Gerninger 10:34, 35) Fordi Gud er retfærdig, vil han aldrig vise partiskhed eller favorisere nogen frem for andre. Det betyder at vi kan blive godkendt af ham og tilbede ham uanset hvilken race, nationalitet, uddannelse eller social status vi har.

Gud er retfærdig og ser hverken på race eller social status når han velsigner mennesker

Gud har også givet os samvittigheden, der hjælper os til at forstå hans retfærdighed og selv få gavn af den. I hans ord beskrives samvittigheden som en lov der ligger så dybt i os at den ‘står skrevet i vores hjerter’. Den “optræder som vidne” ved at fortælle os om det vi gør, er rigtigt eller forkert. (Romerne 2:15) Hvis vores samvittighed er rigtigt oplært, vil den hjælpe os til at undgå at gøre noget der er forkert eller skadeligt. Og når vi alligevel begår fejl, vil den få os til at angre og ændre handlemåde. At lære om Guds retfærdighed vil gavne os og knytte os nærmere til ham.

KÆRLIGHED

“Gud er kærlighed.” – 1. JOHANNES 4:8.

Gud har stor kraft, visdom og retfærdighed, men Bibelen siger ikke at Gud er nogen af disse egenskaber. Den siger at han er kærlighed. Hvordan skal det forstås? Jo, hans kraft sætter ham i stand til at handle, og hans retfærdighed og visdom leder den måde han handler på, men det er hans kærlighed der motiverer ham til at handle. Kærlighed har indflydelse på alt hvad han gør.

Det var ikke fordi Jehova manglede noget, at han skabte engle og mennesker. Nej, det var hans kærlighed der motiverede ham. Af et fuldstændigt uselvisk motiv gav han mennesker jorden, der skulle være det perfekte hjem for dem. Og han fortsætter med at vise mennesker kærlighed ved at ‘lade sin sol stå op over både onde og gode og lade det regne på både retfærdige og uretfærdige’. – Matthæus 5:45.

Bibelen forsikrer os om at Jehova er utroligt kærlig og barmhjertig. (Jakob 5:11) Han har stærke følelser for hver enkelt af dem der gør noget aktivt for at lære ham at kende og blive hans venner. Ja, Jehova har virkelig omsorg for os. – 1. Peter 5:7.

Hvad betyder det for os? Vi bliver glade når vi ser en smuk solnedgang, eller når vi hører en baby grine. Og vi sætter pris på den kærlighed et nært familiemedlem viser os. De ting er ikke nødvendige for at vi kan overleve, men de gør vores liv meget mere tilfredsstillende og rigt.

Gud viser os også kærlighed ved at han har givet os muligheden for at bede til ham. I Bibelen får vi denne tilskyndelse: “I skal ikke være bekymret for noget, men uanset hvad det drejer sig om, skal I lægge jeres ønsker frem for Gud.” Jehova er som en kærlig far der ønsker at vi skal komme til ham når vi har brug for hjælp, og at vi åbent fortæller ham om vores inderste tanker og bekymringer. Hvis vi gør det, vil vi få “Guds fred, som overgår al forstand”. – Filipperne 4:6, 7.

Synes du ikke at det at se nærmere på Guds kraft, visdom, retfærdighed og kærlighed har givet dig et klarere billede af hvordan han er som person? Noget andet der vil give dig større kærlighed til Gud, er at lære om hvad han allerede har gjort, og hvad han snart vil gøre.

HVORDAN ER GUD? Jehova overgår alle hvad angår kraft, visdom og retfærdighed, men hans mest tiltalende egenskab er hans kærlighed.