Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forældet? Eller forud for sin tid?

Forældet? Eller forud for sin tid?

NATURVIDENSKAB

BIBELEN BLEV IKKE SKREVET FOR AT LÆRE OS OM NATURVIDENSKAB, MEN DET DEN SIGER OM EMNET, VISER AT DEN ER FORUD FOR SIN TID.

Havde universet en begyndelse?

På et tidspunkt var anerkendte forskere helt overbevist om at det ikke var tilfældet. Men i dag er det almindeligt accepteret at universet havde en begyndelse. Denne kendsgerning har altid stået i Bibelen. – 1 Mosebog 1:1.

Jordens form.

Engang troede mange at jorden var flad. Først i det femte århundrede f.v.t. var der nogle græske videnskabsmænd der antog at jorden var formet som en kugle. Men allerede i det ottende århundrede f.v.t. omtalte bibelskribenten Esajas jordens “kreds” og brugte et ord der også kan gengives med “kugle”. – Esajas 40:22.

Er det alt stof i universet der bliver nedbrudt?

I det fjerde århundrede f.v.t. sagde den græske videnskabsmand Aristoteles at det kun er på jorden der sker en nedbrydning, og at resten af universet ikke forandrer sig. Det var en opfattelse man holdt fast ved i mange århundreder. Først i det 19. århundrede var der nogle forskere der definerede begrebet entropi, der angiver at alt stof – uanset hvor det forekommer i universet – med tiden vil forfalde. Lord Kelvin, en af forskerne der var med til at definere dette begreb, gjorde opmærksom på det Bibelen siger om himlen og jorden: “Som en klædning vil de alle slides op.” (Salme 102:25, 26) Kelvin var af den overbevisning at Gud kan vælge at forhindre den naturlige nedbrydning i at ødelægge hans skaberværk – præcis som Bibelen giver udtryk for. – Prædikeren 1:4.

Hvad holder planeterne oppe?

Aristoteles fremsatte den teori at himmellegemerne befandt sig i forskellige cirkelformede lag der var indlejret i hinanden, med jorden som centrum. I det 18. århundrede begyndte forskere dog at anerkende at stjernerne og planeterne måske i virkeligheden hang i det tomme rum. Men det har man længe kunnet læse i Jobs Bog, der blev skrevet i det 15. århundrede f.v.t., hvor der står om Skaberen at han “hænger jorden på intet”. – Job 26:7.

 LÆGEVIDENSKAB

BIBELEN BLEV IKKE SKREVET FOR AT LÆRE OS OM LÆGEVIDENSKAB, MEN DEN INDEHOLDER VEJLEDNING OG PRINCIPPER DER AFSPEJLER ET INDGÅENDE KENDSKAB TIL SUNDHED OG SYGDOM.

Isolering af sygdomsramte personer.

Ifølge Moseloven skulle personer der led af spedalskhed, holdes adskilt fra resten af befolkningen. Det var først under epidemierne i middelalderen at lægerne begyndte at følge samme fremgangsmåde. Den dag i dag anser man stadig isolering af sygdomsramte personer for at være effektiv sygdomsbekæmpelse. – 3 Mosebog, kapitel 13 og 14.

Forholdsregler efter kontakt med lig.

Indtil slutningen af 1800-tallet behandlede læger ofte patienter efter at have været i berøring med lig uden først at have vasket hænder, og det førte til mange dødsfald. Interessant nok var man ifølge Moseloven uren i forhold til sin tilbedelse hvis man havde rørt ved et lig. I sådanne tilfælde skulle man rense sig med vand. Der er ingen tvivl om at denne religiøse praksis også havde en sundhedsgavnlig virkning. – 4 Mosebog 19:11, 19.

Bortskaffelse af afføring.

Hvert år er der en halv million børn der dør som følge af diarré – størstedelen fordi de udsættes for menneskeafføring der ikke er blevet fjernet på en ordentlig måde. I Moseloven stod der at man skulle gå uden for byen når man skulle forrette sin nødtørft, og derefter grave sin afføring ned. – 5 Mosebog 23:13.

Tidspunktet for omskærelse.

Ifølge Moseloven skulle nyfødte drenge omskæres på ottendedagen. (3 Mosebog 12:3) Undersøgelser peger på at det først er når barnet er en uge gammelt, at blodets evne til at størkne er fuldt udviklet. Det var altså en beskyttelse dengang, længe før den moderne lægebehandling vi kender i dag, at vente med omskærelsen til der var gået over en uge.

Sammenhængen mellem det psykiske og fysiske helbred.

Læger og forskere lægger vægt på at positive følelser, som for eksempel glæde, håb og taknemmelighed, samt det at man er villig til at tilgive, er godt for ens fysiske helbred. Bibelen siger: “Et hjerte der fryder sig er god medicin, men en ånd der er nedslået udtørrer knoglerne.” – Ordsprogene 17:22.