Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Punktlighed

Punktlighed

Selv de der har svært ved at komme til tiden, sætter som regel pris på punktlighed. Bibelen giver gode råd i denne forbindelse.

Hvor vigtigt er det at være punktlig?

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Nogle har erfaret at man ved at være i god tid til sine aftaler, kan mindske stress. Punktlighed giver også en et bedre ry. Hvordan det?

Punktlighed signalerer overskud. Når man kommer til tiden, viser det at man har styr på sit liv og ikke lader ydre omstændigheder forhindre en i at gøre det man har sat sig for.

Punktlighed viser at man er til at regne med. I et samfund hvor løfter ofte bliver brudt og mange ser stort på aftaler, værdsætter folk dem der holder det de lover. Folk der er til at stole på, bliver respekteret af deres familie og venner. Arbejdsgivere sætter stor pris på ansatte der kommer til tiden og overholder deadlines. Gode medarbejdere får måske endda højere løn og mere frihed.

HVAD BIBELEN SIGER

Der er flere vers i Bibelen der har med punktlighed at gøre. For eksempel siger den: “Lad alt ske sømmeligt og med orden.” (1 Korinther 14:40) Når man har aftalt med nogen at mødes på et bestemt tidspunkt, er det et udtryk for respekt at være punktlig. Derudover siger Bibelen: “Til alt er der en fastsat tid, ja, der er en tid til hvert et forehavende under himmelen.” (Prædikeren 3:1) Verset efter siger at der er “en tid til at plante og en tid til at rykke det plantede op”. (Prædikeren 3:2) En landmand planter afgrøder nøjagtigt til tiden for at få den bedst mulige høst. Det vil sige at når landmanden er punktlig, opnår han gode resultater.

Bibelen peger også på et mere beundringsværdigt aspekt ved at være punktlig: Det viser at man har respekt for andre og deres tid. (Filipperne 2:3, 4) Derimod stjæler man faktisk andres tid hvis de altid skal vente på en.

‘Hav ikke hver især blot øje for jeres egne interesser, men også hver især for de andres.’ – Filipperne 2:4.

 Hvad kan man gøre for at være punktlig?

HVAD BIBELEN SIGER

I Bibelen bliver vi opfordret til at være gode til at planlægge. (Ordsprogene 21:5) Hvis man kan se at man ofte kommer for sent til sine aftaler, kan det være et tegn på at man har et for stramt program. Det kan derfor være en god idé at skære ned på unødige tidsrøvere. Sørg for at der er mere luft mellem dine aftaler, og prøv at komme i god tid. På den måde tager man højde for uforudsete omstændigheder, som for eksempel trafikpropper eller dårligt vejr.

Bibelen lægger også vægt på beskedenhed. (Ordsprogene 11:2) Det indebærer at man kender sine begrænsninger. Afgør om det er realistisk for dig at nå en aftale eller deadline, før du siger ja til den. Hvis du laver for mange aftaler, bliver både du og andre mere stressede og frustrerede.

Desuden fortæller Bibelen at vi skal bruge vores tid bedst muligt og prioritere de vigtigste ting. (Efeserne 5:15, 16; Filipperne 1:10) Hvis man for eksempel bruger offentlig transport eller venter på andre, kan man udnytte tiden ved at få læst op på noget eller planlægge resten af sin dag.

“Den flittiges planer får et gunstigt udfald.” – Ordsprogene 21:5.