Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HVAD SIGER BIBELEN?

Krig

Krig

I fortiden gik israelitterne i krig i deres Guds, Jehovas, navn. Betyder det at Gud godkender de krige der udkæmpes i dag?

Hvorfor gik fortidens Israel i krig?

HVAD NOGLE SIGER

 

Israelitterne tilbad en blodtørstig krigsgud.

HVAD BIBELEN SIGER

 

De nationer Israel besejrede, var gennemsyret af vold og nedværdigende og amoralske handlinger – deriblandt sodomi, incest og børneofringer. Efter at Gud havde givet dem flere hundrede år til at ændre sig, sagde han: “Med alt dette har nationerne som jeg driver bort foran jer, gjort sig urene.” – 3 Mosebog 18:21-25; Jeremias 7:31.

“Det er for disse nationers ugudeligheds skyld at Jehova din Gud driver dem bort foran dig.” – 5 Mosebog 9:5.

Tager Gud parti i krig i dag?

DU HAR MÅSKE LAGT MÆRKE TIL

 

I mange konflikter hævder religiøse ledere på begge sider at Gud er med dem. “Religion har spillet en rolle i alle de krige der er blevet udkæmpet,” siger bogen The Causes of War (Årsagerne til krig).

HVAD BIBELEN SIGER

 

Kristne har ikke lov til at gå i krig mod deres fjender. Apostlen Paulus skrev til sine trosfæller: “Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker. I må ikke hævne jer.” – Romerne 12:18, 19.

Jesus sendte ikke sine disciple i krig, men sagde i stedet til dem: “Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem som forfølger jer, så I kan vise at I er sønner af jeres Fader som er i himlene.” (Mattæus 5:44, 45) Kristne skal være neutrale, selv hvis det land de bor i, er i krig; de er “ikke ... en del af verden”. (Johannes 15:19) Hvis Gud ønsker at hans tjenere overalt på jorden skal elske deres fjender og ikke være en del af verden, hvordan skulle han så kunne støtte en af siderne i en voldelig konflikt?

“Mit rige er ikke en del af denne verden. Hvis mit rige havde været en del af denne verden, ville mine tjenere have kæmpet for at jeg ikke skulle overgives til jøderne. Men nu er mit rige ikke herfra.” – Johannes 18:36.

Vil der komme en tid uden krig?

HVAD NOGLE SIGER

 

Krig er uundgåeligt. “Der er fremtid i krig,” siger bogen War and Power in the 21st Century (Krig og magt i det 21. århundrede). “Der er ingen fare for at universel og varig fred vil bryde ud i dette århundrede.”

HVAD BIBELEN SIGER

 

Krig vil forsvinde når der ikke længere er nogen der ønsker at føre krig. Guds rige – en virkelig regering der hersker fra himlen – vil snart fjerne alle våben fra vores planet og lære mennesker at stifte fred. Bibelen lover at Gud vil “afgøre sager vedrørende mægtige nationer langt borte. Og de skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig.” – Mika 4:3.

Bibelen viser at når Guds rige hersker over jorden, vil der ikke længere være nogen regeringer der kæmper for deres egne interesser, der vil ikke være urimelige bestemmelser der får folk til at gøre oprør, eller fordomme der giver næring til etniske splittelser. Derfor vil al krig forsvinde. “De vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse,” lover Gud, “for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.” – Esajas 11:9.

“Han standser krige indtil jordens ende. Buen splintrer han og sønderhugger spyddet; vognene brænder han i ild.” – Salme 46:9.