Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE | ER BIBELEN FRA GUD?

Bibelen – pålidelig på alle områder

Bibelen – pålidelig på alle områder

Videnskabeligt korrekt

BIBELEN er ikke en lærebog i naturvidenskab, men det den siger om naturen, er videnskabeligt korrekt. Her er et par eksempler inden for meteorologi og genetik.

METEOROLOGI – DANNELSEN AF REGN

METEOROLOGI

I Bibelen står der om Gud: “Han drager vanddråberne op; de sigtes [eller fortættes] som regn til hans tåge; skyerne lader dem strømme.” – Job 36:27, 28.

Her beskriver Bibelen de tre overordnede faser i det hydrologiske kredsløb. Gud, der er kilden til solenergi, “drager vanddråberne op” ved (1) fordampning. Gennem (2) fortætning bliver det fordampede vand til skyer, og vandet falder derefter som regn eller andre former for (3) nedbør. I Bibelen stilles dette interessante spørgsmål: “Hvem forstår egentlig skyernes lag?” (Job 36:29) Selv i dag forstår meteorologer ikke fuldt ud hvordan regn bliver dannet. Skaberen derimod forstår til fulde vandkredsløbet, og han sørgede for at oplysningerne blev nedskrevet korrekt af bibelskribenten. Og han gjorde det længe inden mennesker kunne forklare processen videnskabeligt.

GENETIK – UDVIKLINGEN AF ET MENNESKEFOSTER

GENETIK

Bibelskribenten kong David sagde til Gud: “Dine øjne så mig som foster, og i din bog var alle dets dele skrevet op.” (Salme 139:16) I poetiske vendinger beskriver David her at et fosters udvikling er bestemt af de instruktioner der er nedskrevet i en allerede eksisterende “bog”, eller kode. Det er værd at bemærke at dette bibelvers blev skrevet for omkring 3.000 år siden.

Det var nemlig ikke før i midten af det 19. århundrede at den østrigske planteforsker Gregor Mendel blev klar over hvordan de grundlæggende principper inden for genetikken fungerer. Og det var først i april 2003 at forskere kunne kortlægge sekvensen af genomet, som indeholder alle de oplysninger der er nødvendige for at et menneske kan dannes. Videnskabsfolk har sammenlignet den genetiske kode med en ordbog fyldt med ord dannet af bogstaverne i et alfabet. Ordene udgør de genetiske instruktioner. Ud fra disse instruktioner udvikles fostrets hjerne, hjerte, lunger og øvrige organer i den rigtige rækkefølge og på det rigtige tidspunkt. Forskere har med god grund beskrevet genomet som “livets bog”. Hvordan kunne David allerede dengang beskrive denne proces? Han sagde ydmygt: “Det var Jehovas ånd som talte ved mig, og hans ord var på min tunge.” * – 2 Samuel 23:2.

Nøjagtige forudsigelser

DET er meget svært – ja, nærmest umuligt – at vide hvornår, hvordan og i hvilket omfang et rige eller en by vil blive ødelagt. Men Bibelen forudsagde i detaljer tilintetgørelsen af forskellige verdensmagter og byer. Her følger blot to eksempler.

BABYLONS FALD

Oldtidens Babylon var centrum for et mægtigt imperium der i flere hundrede år herskede over det vestlige Asien. På et tidspunkt var Babylon verdens største by. Ikke desto mindre forudsagde Gud gennem bibelskribenten Esajas omkring 200 år i forvejen at en erobrer der hed Kyros, ville indtage Babylon, og at byen ville ende med at være et øde sted der aldrig nogensinde ville blive beboet igen. (Esajas 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Er det virkelig gået i opfyldelse?

HISTORIE

I oktober 539 f.v.t. blev Babylon på bare én nat indtaget af Kyros den Store. Med tiden blev de kanaler der tidligere havde forsynet denne frugtbare region, tilstoppet på grund af manglende vedligeholdelse. Man mener at området fra omkring år 200 e.v.t. var fuldstændigt affolket, og i dag ligger Babylon stadig øde. Ja, præcis som Bibelen forudsagde, er Babylon blevet “en ødemark i hele sin udstrækning”. – Jeremias 50:13.

Hvordan kunne bibelskribenten komme med så nøjagtige forudsigelser? Bibelen siger at profetien var et “budskab om Babylon som Esajas, Amoz’ søn, så i et syn”. – Esajas 13:1.

NINEVE – “TØR SOM ØRKENEN”

Nineve, hovedstaden i det assyriske verdensrige, var kendt for sin storslåede arkitektur, med brede gader, offentlige haver, templer og enorme paladser. Derfor er det interessant at profeten Zefanias forudsagde at denne prægtige by ville blive til “en ødemark, tør som ørkenen”. – Zefanias 2:13-15.

Nineve blev fuldstændigt ødelagt af en koalition mellem Babyloniens og Mediens styrker i det syvende århundrede f.v.t. Ifølge nogle eksperter forsvandt byen derefter fra verdenskortet de næste 2.500 år. I en periode var man endda i tvivl om hvorvidt Nineve overhovedet havde eksisteret! Det var først i midten af det 19. århundrede at arkæologer udgravede Nineves ruiner. I dag er området præget af tidens tand og vandalisme, hvilket har fået organisationen Global Heritage Fund til at advare om at vi risikerer at “Nineves ruiner endnu en gang går tabt”.

Hvorfra fik Zefanias oplysningerne om Nineves fald? Han skrev selv at det var “Jehovas ord som kom til [ham]”. – Zefanias 1:1.

Svar på livets store spørgsmål

BIBELEN giver os svarene på livets store spørgsmål. Det fremgår af de følgende eksempler.

HVORFOR ER VERDEN FYLDT MED ONDSKAB OG LIDELSER?

Bibelen giver en fyldestgørende forklaring på hvorfor der er ondskab og lidelser. Den siger:

  1. “Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.” – Prædikeren 8:9.

    Menneskers inkompetente og korrupte måde at styre på har haft frygtelige konsekvenser.

  2. “Tid og tilfælde berører dem alle.” – Prædikeren 9:11.

    Uforudsete ting – som for eksempel alvorlig sygdom, ulykker og katastrofer – kan ramme hvem som helst, når som helst og hvor som helst.

  3. “Synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden.” – Romerne 5:12.

    Da de to første mennesker blev skabt, var der ikke noget der hed ufuldkommenhed og død. Synd “kom ind i verden” da de valgte at være ulydige mod deres Skaber.

Bibelen fortæller ikke kun hvorfor der er så mange lidelser. Den indeholder et løfte om at Gud vil fjerne ondskab og “tørre hver tåre af [vores] øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere”. – Åbenbaringen 21:3, 4.

HVAD SKER DER MED OS NÅR VI DØR?

Bibelen fortæller at døden er en tilstand uden nogen form for bevidsthed eller aktivitet. I Prædikeren 9:5 står der: “De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting.” Når man dør, ‘går ens tanker til grunde’. (Salme 146:4) Det vil sige at al aktivitet i hjernen – og dermed også sanserne – holder op med at fungere. Man kan altså hverken tænke, føle eller gøre noget når man er død.

Men Bibelen nøjes ikke med at fortælle hvad der sker når man dør. Den giver et fantastisk løfte om at de døde vil få en opstandelse, hvilket sammenlignes med det at blive vækket af en dyb søvn. – Hoseas 13:14; Johannes 11:11-14.

HVAD ER MENINGEN MED LIVET?

Ifølge Bibelen blev mennesker skabt af Jehova Gud. (1 Mosebog 1:27) Det første menneske, Adam, bliver derfor omtalt som en “søn af Gud”. (Lukas 3:38) Vi blev skabt for at vi skulle have et nært forhold til vores himmelske Far og leve et lykkeligt og meningsfyldt liv på jorden for evigt. Derfor skabte Gud os med et åndeligt behov, det vil sige et naturligt ønske om at lære ham at kende. Bibelen siger: “Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.” – Mattæus 5:3.

Derudover står der i Bibelen: “Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!” (Lukas 11:28) Bibelen lærer os ikke kun om Gud, men hjælper os også til at have et lykkeligt liv og giver os et håb for fremtiden.

Lær Bibelens Forfatter at kende

MILLIONER af mennesker jorden over er efter at have undersøgt Bibelen nærmere kommet frem til at den er mere end en samling skrifter fra oldtiden. De er overbevist om at den er Guds inspirerede ord, hans budskab til mennesker – også dig. Igennem Bibelen inviterer Gud dig til at lære ham at kende og blive hans ven. Den siger: “Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.” – Jakob 4:8.

Hvad kan det at undersøge Bibelen føre til? Jo, når man læser en bog, får man indblik i forfatterens måde at tænke på, og på samme måde kan man ved at læse Bibelen lære noget om hvordan Gud tænker og føler. Desuden fortæller Bibelen ...

Kunne du tænke dig at lære mere? Jehovas Vidner vil meget gerne tilbyde dig et gratis bibelkursus. Det kan hjælpe dig til at få et nært forhold til Bibelens Forfatter – Jehova Gud.

I denne artikel har vi set på forskellige ting der viser at Bibelen er inspireret af Gud. Find flere oplysninger i kapitel 2 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, der er udgivet af Jehovas Vidner, og som er tilgængelig på www.jw.org

Du kan også se filmen Hvem er Bibelens forfatter? på www.jw.org

Se under PUBLIKATIONER > FILM

^ par. 10 Ifølge Bibelen er Guds navn Jehova. – Salme 83:18.