Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvis man har en stærk identitetsfølelse, vil man ikke blive blæst omkuld

 TIL UNGE

9: Identitet

9: Identitet

HVAD DET VIL SIGE

Din identitet handler ikke bare om hvad du hedder, og hvordan du ser ud, men også om dine værdier, holdninger og din personlighed. Ja, din identitet indbefatter alt det der gør dig til den du er – både det indre og det ydre.

HVORFOR DET ER VIGTIGT

Hvis man har en stærk identitetsfølelse, tør man stå op for det man tror på, i stedet for at lade sig styre af sine venner.

“Mange er ligesom de mannequindukker man ser i butiksvinduer. Det er ikke dem selv der afgør hvilket tøj de skal have på.” – Adrian.

“Jeg har lært at stå op for det jeg mener er rigtigt, selv når det er svært. Jeg kan se hvem der er mine rigtige venner, ud fra den måde de er på, og ud fra den måde jeg er på når jeg er sammen med dem.” – Courtney.

PRINCIP FRA BIBELEN: “Lad jer ikke længere forme af denne verden, men lad jer forvandle ved at forny jeres tankegang.” – Romerne 12:2.

HVAD DU KAN GØRE

Tænk over hvordan du er nu, og hvordan du gerne vil være, ved at analysere dine stærke og svage sider og dine standpunkter. De følgende spørgsmål kan være en hjælp.

Stærke sider: Hvilke evner og talenter har jeg? Hvad er mine stærke sider? (Er jeg for eksempel punktlig? god til at vise selvkontrol? flittig? gavmild?) Hvilke gode ting gør jeg?

PRØV FØLGENDE: Har du svært ved selv at få øje på dine gode sider? Så spørg en af dine forældre eller en god ven hvilke stærke sider de synes du har, og hvorfor.

PRINCIP FRA BIBELEN: “Lad hver enkelt vurdere sine egne handlinger – så kan han glæde sig over det han selv gør, uden at sammenligne det med hvad andre gør.” – Galaterne 6:4.

Svage sider: Hvilke sider af min personlighed skal jeg arbejde mest på? I hvilke situationer føler jeg mig især fristet til at gøre noget forkert? På hvilke områder kunne jeg blive bedre til at vise selvkontrol?

PRINCIP FRA BIBELEN: “Hvis vi siger: ‘Vi har ingen synd’, bedrager vi os selv.” – 1. Johannes 1:8.

Standpunkter: Hvilke moralnormer har jeg, og hvorfor? Hvilke handlinger mener jeg er forkerte, og hvorfor? Tror jeg på Gud? Hvis ja, hvad har så overbevist mig om at han findes? Hvad tror jeg der vil ske i fremtiden?

PRINCIP FRA BIBELEN: ‘Din evne til at tænke dig om vil holde vagt over dig, og dømmekraften vil passe på dig.’ – Ordsprogene 2:11.