Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HVAD SIGER BIBELEN?

Korset

Korset

Mange betragter korset som et symbol på kristendommen. Det er dog ikke alle der mener at man skal bære kors eller bruge det som udsmykning i sit hjem eller i kirkerne.

Døde Jesus på et kors?

HVAD NOGLE SIGER

 

Romerne henrettede Jesus ved at hænge ham op på et kors lavet af to stykker træ.

HVAD BIBELEN SIGER

 

Man henrettede Jesus “ved at hænge ham på et træ”. (Apostelgerninger 5:30, den danske autoriserede oversættelse) De to ord bibelskribenterne brugte til at beskrive det redskab Jesus blev henrettet på, indeholder begge tanken om ét stykke træ, ikke to. Ifølge afhandlingen Crucifixion in Antiquity betyder det græske ord staurosʹ “en pæl i bredeste forstand. Det svarer ikke til et ‘kors’.” Og ordet xyʹlon, der bruges i Apostelgerninger 5:30, er “blot en opretstående pæl eller stolpe hvortil romerne naglede dem hvorom det hed at de blev korsfæstet”. *

Bibelen forbinder desuden den måde Jesus blev henrettet på, med en gammel israelitisk lov, der lød: “Såfremt der hos en mand forekommer en synd der fortjener en dødsdom, og han lider døden og du hænger ham på en pæl, ... skal [du] ubetinget sørge for at begrave ham samme dag, for en hængt er en Guds forbandelse.” (5 Mosebog 21:22, 23) Apostlen Paulus, der var kristen, henviste til denne lov da han skrev at Jesus var blevet “en forbandelse i stedet for os, for der står skrevet: ‘Forbandet er enhver som er hængt på en pæl [xyʹlon].’” (Galaterne 3:13) Paulus skrev dermed at Jesus døde på en pæl – altså ét stykke træ.

“Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ.” – Apostelgerninger 10:39, den danske autoriserede oversættelse.

Brugte Jesus’ disciple kors i deres tilbedelse af Gud eller som et symbol på kristendommen?

HVAD BIBELEN SIGER

 

Bibelen siger ingen steder at de første kristne brugte kors som et religiøst symbol. Det var derimod romerne der på den tid brugte korsfigurer som symbol på deres guder. Senere, omkring 300 år efter Jesus’ død, indførte den romerske kejser Konstantin korset som et felttegn, og det blev derefter forbundet med den “kristne” kirke.

Ville Jesus’ disciple have brugt kors i deres tilbedelse af den sande Gud når de vidste at hedninger brugte det til at tilbede deres guder? Det ville være helt utænkeligt. De havde længe vidst at Gud forbød tilbedelse ved hjælp af “noget som helst symbol”. De kendte desuden Guds befaling til kristne: “Flygt fra afgudsdyrkelsen.” (5 Mosebog 4:15-19; 1 Korinther 10:14) Eftersom “Gud er en ånd”, kan han ikke ses af mennesker. De første kristne brugte derfor ikke synlige genstande og symboler for at føle sig tættere på Gud. Nej, de tilbad ham “i ånd”, det vil sige under ledelse af hans usynlige hellige ånd, og i “sandhed”, altså i overensstemmelse med Guds vilje, der er beskrevet i Bibelen. – Johannes 4:24.

“De sande tilbedere vil tilbede Faderen i ånd og sandhed.” – Johannes 4:23.

Hvordan kan kristne vise deres respekt for Jesus Kristus?

HVAD NOGLE SIGER

 

“Det var helt naturligt og logisk at det redskab der blev brugt til frelse, blev genstand for særlig respekt og ærbødighed. ... Den der tilbeder billedet, tilbeder også den person det repræsenterer.” – New Catholic Encyclopedia.

HVAD BIBELEN SIGER

 

Kristne står i dyb gæld til Jesus, for hans død gør det muligt for dem at få deres synder tilgivet, have et godkendt forhold til Gud og opnå evigt liv. (Johannes 3:16; Hebræerne 10:19-22) De ønsker selvfølgelig at vise respekt for denne gave, men de er ikke blevet bedt om at vise det ved at gøre brug af et symbol på Jesus eller ved blot at sige at de tror på ham. Når alt kommer til alt, er “troen, hvis den ikke har gerninger, i sig selv død”. (Jakob 2:17) Kristne skal altså vise at de tror på Jesus. Hvad indebærer det?

Bibelen siger: “Messias’ kærlighed tvinger os nemlig, for denne slutning har vi draget: én er død for alle ... for at de som lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham som døde for dem og blev oprejst.” (2 Korinther 5:14, 15) Det helt fantastiske udtryk for kærlighed som Jesus viste, motiverer kristne til at foretage forandringer i deres liv for at efterligne ham. Det er en langt mere meningsfuld måde at ære Jesus på end ved at bruge et religiøst symbol.

“Dette er min Faders vilje, at enhver der ser Sønnen og tror på ham skal have evigt liv.” – Johannes 6:40.

^ par. 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11. udgave, af Ethelbert W. Bullinger, side 818-819.