Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HVAD SIGER BIBELEN?

Bekymring

Bekymring

Der er to former for bekymring. Den ene er negativ; den anden er positiv. Bibelen hjælper os til at se forskellen mellem dem.

Er det normalt at være bekymret?

KENDSGERNING

Bekymring indbefatter følelsen af uro, nervøsitet og ængstelse. Fordi vi lever i en usikker verden, kan vi alle blive overmandet af bekymring.

HVAD BIBELEN SIGER

Kong David skrev: “Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og daglig have sorg i mit hjerte?” (Salme 13:2, da. aut.) Hvad hjalp David til at klare det? Han udøste sit hjerte for Gud i bøn fordi han stolede fuldt ud på Guds loyale hengivenhed. (Salme 13:5; 62:8) Faktisk opfordrer Gud os til at åbne vores hjerte for ham. ‘Kast al jeres bekymring på Gud, for han tager sig af jer,’ står der i 1 Peter 5:7.

Når vi gør noget for dem vi holder af, kan det mindske vores bekymring for dem

Men ofte er der noget vi selv kan gøre for at mindske vores bekymring. Da Paulus for eksempel følte ‘bekymring for alle menighederne’, arbejdede han hårdt for at trøste og opmuntre dem. (2 Korinther 11:28) I den forbindelse viste hans bekymring sig at være positiv, for den motiverede ham til at give den nødvendige hjælp. Vi kan gøre det samme. Hvis man derimod har en apatisk eller ligegyldig holdning, afspejler det mangel på kærlighed. – Ordsprogene 17:17.

‘Hav ikke hver især blot øje for jeres egne interesser, men også hver især for de andres.’ Filipperne 2:4.

Hvordan kan du tackle overdreven bekymring?

KENDSGERNING

Man kan være bekymret over tidligere forkerte handlinger, fremtiden eller økonomien. *

HVAD BIBELEN SIGER

Bekymring over tidligere forkerte handlinger: Nogle af de første kristne havde været drankere, utugtige og tyve og havde udnyttet andre økonomisk. (1 Korinther 6:9-11) I stedet for at dvæle ved fortiden ændrede de adfærd og stolede på Guds store barmhjertighed. “For hos dig [Gud] er tilgivelsen,” står der i Salme 130:4.

Usikkerhed omkring dagen i morgen: “Vær ... aldrig bekymrede for dagen i morgen,” sagde Jesus, “for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer.” (Mattæus 6:25, 34) Hvad var hans pointe? Prøv kun at fokusere på de problemer du har i dag. Hvis du tager morgendagens problemer på forskud, forværrer du situationen; det kan svække dømmekraften og føre til forhastede beslutninger. Husk også at mange bekymringer kan vise sig at være ubegrundede.

Bekymringer om penge: En klog mand bad engang: “Giv mig hverken fattigdom eller rigdom.” (Ordsprogene 30:8) Han forsøgte derimod at være tilfreds – noget Gud synes om. I Hebræerne 13:5 står der: “Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge, idet I er tilfredse med det der er for hånden; for [Gud] har sagt: ‘Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.’” I modsætning til penge, der kan og vil føre til skuffelser, vil Gud aldrig svigte dem der stoler på ham og fører et enkelt liv.

“Aldrig har jeg set en retfærdig forladt eller hans afkom lede efter brød.” – Salme 37:25.

Bliver vi nogen sinde fri for bekymring?

HVAD NOGLE SIGER

“Vi er på vej ind i en ny tidsalder af bekymring,” udtalte journalisten Harriet Green i 2008 i avisen The Guardian. I 2014 skrev Patrick O’Connor i avisen The Wall Street Journal at “amerikanerne er meget mere bekymrede end tidligere”.

HVAD BIBELEN SIGER

“Ængstelse i en mands hjerte nedbøjer det, men gode ord får det til at fryde sig.” (Ordsprogene 12:25) Vi kan finde særligt “gode ord” i den gode nyhed om Guds rige. (Mattæus 24:14) Det rige, Guds regering, vil snart gøre det som vi mennesker aldrig vil kunne gøre – fjerne al bekymring ved at udrydde de grundlæggende årsager til bekymring, deriblandt sygdom og død! “[Gud] vil tørre hver tåre af [vores] øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere.” – Åbenbaringen 21:4.

“Måtte Gud der giver håb, fylde jer med al glæde og fred ved at I har tro.” Romerne 15:13.

^ par. 10 Hvis man lider af alvorlig bekymring grænsende til angst, vil det måske være klogt at opsøge en læge. Vågn op! anbefaler ikke nogen bestemt form for behandling.