Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det er klogt at respektere sin samvittighed

HVAD SIGER BIBELEN?

Abort

Abort

Hvert år bliver der foretaget over 50 millioner provokerede aborter – et tal der overstiger befolkningstallet i mange lande.

Et personligt valg eller et moralsk spørgsmål?

HVAD NOGLE SIGER

 

Der er flere årsager til at nogle kvinder vælger at få foretaget en abort. Det kunne for eksempel være dårlig økonomi, problemer i parforholdet, et ønske om at være fri til at få en uddannelse eller en karriere eller at man ikke har lyst til at være alenemor. Andre mener at det er moralsk forkert at få en abort, at det er et udtryk for at man ikke vil påtage sig det ansvar der følger med når man bliver gravid.

HVAD BIBELEN SIGER

 

Gud betragter liv – især et menneskes liv – som helligt. (1 Mosebog 9:6; Salme 36:9) Det gælder også et barn der vokser i livmoderen, et trygt sted Gud har skabt, hvor fostret kan udvikle sig. “Du skærmede mig i min moders liv,” sagde en bibelskribent. Han tilføjede: “Dine øjne så mig som foster, og i din bog var alle dets dele skrevet op, og dagene da de blev dannet.” – Salme 139:13, 16.

Guds syn på et ufødt barns liv afspejles også i den lov der blev givet til israelitterne i fortiden, og i den samvittighed Gud har skabt os med. I Guds lov stod der at en person der overfaldt en gravid kvinde og dræbte hendes ufødte barn, skulle straffes med døden. Prisen for det liv han havde taget, var altså hans eget liv. (2 Mosebog 21:22, 23) Dommerne skulle selvfølgelig tage omstændighederne og motivet i betragtning. – 4 Mosebog 35:22-24, 31.

Vi mennesker er skabt med en samvittighed. Når en kvinde lytter til sin samvittighed og respekterer sit ufødte barns liv, vil hun få en god samvittighed. * Men hvis hun tilsidesætter sin samvittighed, vil hun måske blive plaget af dårlig samvittighed. (Romerne 2:14, 15) Undersøgelser viser at kvinder der får foretaget en abort, har større risiko for at blive ramt af angst eller depression.

Men hvad nu hvis man synes det virker skræmmende at skulle opdrage et barn – graviditeten var måske ikke planlagt? Gud giver dette kærlige løfte til dem der loyalt følger hans retningslinjer: “Mod den loyale handler du loyalt; mod den uangribelige ... mand [eller kvinde] handler du uangribeligt.” (Salme 18:25) Et andet sted står der: “Jehova elsker ret, og han forlader ikke sine loyale.” – Salme 37:28.

“Lovens indhold er skrevet i deres hjerter, idet deres samvittighed vidner med, og der mellem deres egne tanker indbyrdes føres anklage eller også forsvar.” – Romerne 2:15.

Hvad nu hvis man har fået foretaget en abort?

HVAD NOGLE SIGER

 

Ruth, der er alenemor, har fortalt: “Jeg havde allerede tre små børn, og jeg mente ikke at jeg kunne klare en mere. Men efter at jeg havde fået en abort, havde jeg det helt forfærdeligt med det jeg havde gjort.” * Havde Ruth gjort noget som Gud ikke kunne tilgive?

HVAD BIBELEN SIGER

 

Guds syn på tingene fremgår af det Jesus sagde: “Jeg er ikke kommet for at indbyde retfærdige men syndere til sindsændring.” (Lukas 5:32) Ja, når vi virkelig fortryder noget forkert vi har gjort, og vi angrer og beder Gud om tilgivelse, er han mere end villig til at tilgive os – selv når det drejer sig om alvorlige synder. (Esajas 1:18) “Et sønderbrudt og knust hjerte ringeagter du ikke, Gud,” står der i Salme 51:17.

Foruden en ren samvittighed giver Gud en der angrer, fred i sindet når han eller hun ydmygt henvender sig til ham i bøn. I Filipperne 4:6, 7 står der: “Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.” * Efter at have studeret Bibelen og udøst sit hjerte for Gud oplevede Ruth denne indre fred. Hun erfarede at hos Gud finder man sand tilgivelse. – Salme 130:4.

[Gud] har ikke handlet mod os efter vore synder; og han har ikke gengældt os efter vore misgerninger.” – Salme 103:10.

^ par. 10 En potentiel fare for morens eller barnets helbred retfærdiggør ikke en abort. I det tilfælde at et par må vælge mellem morens eller barnets liv ved barnets fødsel, må parret træffe en beslutning. I mange lande har de store fremskridt inden for lægevidenskaben dog betydet at denne situation kun sjældent opstår.

^ par. 15 Navnet er ændret.

^ par. 18 Håbet om en opstandelse kan også bidrage til at man får fred i sindet. Se artiklen “Spørgsmål fra læserne” i Vagttårnet for 15. april 2009, der behandler spørgsmålet: “Er der håb om en opstandelse for et barn der dør før det bliver født?”