Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad ved du om Jehovas Vidner?

Hvad ved du om Jehovas Vidner?

Du ser os når vi er ude at forkynde. Du har måske læst om os i aviserne eller hørt noget om os gennem andre. Men hvor meget ved du egentlig om Jehovas Vidner?

TEST DIN VIDEN

Markér om udsagnet er rigtigt eller forkert.

RIGTIGT FORKERT

 1. Jehovas Vidner er kristne.

 2. Jehovas Vidner er kreationister.

 3. Jehovas Vidner ønsker ikke lægebehandling.

 4. Jehovas Vidner tror på hele Bibelen.

 5. Jehovas Vidner bruger kun deres egen bibeloversættelse.

 6. Jehovas Vidner har ændret Bibelen så den matcher deres tro.

 7. Jehovas Vidner vil ikke engagere sig i samfundet.

 8. Jehovas Vidner ser ned på mennesker fra andre religioner.

Få svarene på de følgende sider.

 1. 1 RIGTIGT. Vi prøver nøje at efterligne Jesu Kristi lære og adfærd. (1 Peter 2:21) Men på en hel del områder adskiller vi os fra andre religiøse grupper der kalder sig kristne. For eksempel er vi blevet klar over at Bibelen lærer at Jesus er Guds søn og ikke en del af en treenighed. (Markus 12:29) Vi tror ikke at mennesker har en udødelig sjæl, eller at der er bibelsk belæg for at sige at Gud piner mennesker for evigt i et brændende helvede. Vi tror heller ikke at religiøse ledere bør have titler der hæver dem over andre. – Prædikeren 9:5; Ezekiel 18:4; Mattæus 23:8-10.

 2. 2 FORKERT. Vi tror at Gud har skabt alt. Men vi er ikke enige med mange af dem der tror på kreationismen. Hvorfor ikke? Fordi mange af kreationisternes idéer konflikter med Bibelen. For eksempel hævder nogle at de seks skabelsesdage kun var på 24 timer hver. Men ordet “dag” kan i Bibelen sigte til en lang tidsperiode. (1 Mosebog 2:4; Salme 90:4) Nogle kreationister lærer også at Jorden blot er få tusind år gammel. Men Bibelen viser at Jorden og universet har eksisteret længe før de seks skabelsesdage begyndte. 11 Mosebog 1:1.

 3. 3 FORKERT. Vi vil gerne modtage lægebehandling. Faktisk er nogle af os læger, ligesom Lukas, en kristen i det første århundrede. (Kolossenserne 4:14) Men vi afviser alle former for lægebehandling der er i modstrid med Bibelens principper. For eksempel siger vi nej til blodtransfusion fordi Bibelen forbyder at man indtager blod. – Apostelgerninger 15:20, 28, 29.

  Vi søger altid den bedst mulige lægebehandling for os selv og vores familie. Faktisk er de blodbesparende behandlingsmetoder der er blevet udviklet for at hjælpe patienter der er Jehovas Vidner, nu til gavn for alle i samfundet. I mange lande kan alle patienter nu fravælge blodtransfusion og de risici der følger med, som for eksempel blodoverførte sygdomme, immunreaktioner og menneskelige fejl.

 4. 4 RIGTIGT. Vi tror at hele Bibelen er “inspireret af Gud og gavnlig”. (2 Timoteus 3:16) Det indbefatter både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, som de almindeligvis kaldes. Vi bruger som regel betegnelserne De Hebraiske Skrifter og De Kristne Græske Skrifter. På den måde undgår vi at give det indtryk at en del af Bibelen er forældet eller irrelevant for os i dag.

 5. 5 FORKERT. Vi bruger mange forskellige oversættelser i vores studium af Bibelen. Vi sætter dog særlig stor pris på Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter fordi den bruger Guds navn, er nøjagtigt oversat og let at forstå. Tænk for eksempel på brugen af Guds navn, Jehova. I forordet til én bibeloversættelse nævnes navnene på 79 personer der på en eller anden måde har bidraget til fremstillingen af den. Men den samme bibel udelader navnet på selve forfatteren – Jehova Gud! I modsætning hertil genindsætter Ny Verden-Oversættelsen Guds navn de tusinder af steder hvor det stod i originalteksten. 2

 6. 6 FORKERT. Når vi har opdaget at vores tro ikke stemte fuldstændigt overens med Bibelen, har vi ændret vores forståelse. Længe før arbejdet med den engelske udgave af Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter begyndte i 1950, brugte vi de oversættelser der var tilgængelige, og byggede vores tro på dem.

 7. 7 FORKERT. Vores forkyndelse er til gavn for mange i samfundet. Vi har hjulpet mange til at overvinde skadelig afhængighed, som stof- og alkoholmisbrug. Vores læseklasser hjælper tusinder rundt om i verden til at lære at læse og skrive. Vi yder også nødhjælp når der indtræffer en katastrofe, og giver praktisk hjælp til både Jehovas Vidner og andre. Vi forsøger også at give den følelsesmæssige og åndelige støtte som ofrene har så hårdt brug for. 3

 8. 8 FORKERT. Vi følger Bibelens råd om at ‘respektere alle’ uanset deres religiøse overbevisning. (1 Peter 2:17, Today’s English Version) For eksempel er der i nogle lande hundredtusinder af Jehovas Vidner, men alligevel prøver vi ikke at presse politikere eller lovgivere til at begrænse eller forbyde andre religiøse gruppers arbejde. Vi fører heller ikke kampagner for at få vedtaget love der påtvinger andre vores moralnormer og religiøse overbevisning. Vi viser derimod samme tolerance over for andre som vi gerne vil have at de viser os. – Mattæus 7:12.

Denne artikel indeholder informationer udvalgt fra vores officielle hjemmeside, jw.org. Få mere at vide ved at se under OM OS > OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.

^ 1. Vi har derfor ikke nogen indvendinger – som nogle kreationister har – mod pålidelige videnskabelige undersøgelser der viser at Jorden muligvis er milliarder af år gammel.

^ 2. Der er noget andet der er helt særligt ved Ny Verden-Oversættelsen: Den bliver uddelt gratis. Millioner kan derfor læse Bibelen på deres modersmål. Ny Verden-Oversættelsen findes nu på omkring 130 sprog. Man kan endda læse den online på www.jw.org.

^ 3. De bidrag vi giver, bliver blandt andet brugt til at yde nødhjælp til ofre for katastrofer. (Apostelgerninger 11:27-30) Da arbejdet udføres af ulønnede frivillige, går bidragene til selve nødhjælpsarbejdet og ikke til administration.