Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE | ET FREDELIGT MILJØ I HJEMMET

Hvordan man stopper konflikter i hjemmet

Hvordan man stopper konflikter i hjemmet

HVAD nu hvis jeres familie er kommet ind i en ond cirkel af konflikter? Det kan være at der oftere forekommer skænderier, og at de er blevet mere heftige. I ved måske slet ikke hvordan uoverensstemmelserne begyndte. Men I elsker hinanden og ønsker ikke at såre hinanden.

Det er vigtigt at huske at store meningsforskelle ikke nødvendigvis betyder at jeres familie er ved at gå i opløsning. Det er ikke uenighederne i sig selv, men hvordan I tackler dem, der er afgørende for hvor fredeligt eller fjendtligt et miljø I får i jeres hjem. Her er nogle skridt der kan hjælpe dig til at stoppe en konflikt.

1. HOLD OP MED AT SVARE IGEN.

Der skal mindst to til for at holde et skænderi i gang, så når den ene begynder at lytte i stedet for at tale, kan det lægge en dæmper på en ophedet diskussion. Modstå derfor trangen til at give igen når du bliver provokeret. Ved at beherske dig bevarer du din selvrespekt og værdighed. Husk at freden i familien er vigtigere end at vinde diskussioner.

“Hvor der ikke er noget brænde, går ilden ud.” Ordsprogene 26:20.

2. ANERKEND DEN ANDENS FØLELSER.

Hvis man lytter opmærksomt og med empati og undgår at afbryde eller at være forudindtaget, kan det i høj grad dæmpe vrede og genoprette freden. I stedet for at tillægge den anden dårlige motiver så anerkend hans eller hendes følelser. Husk at mange ting ikke skyldes ondskab men bare er et udslag af ufuldkommenhed. Hårde ord udspringer måske snarere af tankeløshed eller et såret hjerte end af ondskabsfuldhed eller hævntørst.

‘Ifør jer inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed.’ Kolossenserne 3:12.

3. GIV DIG SELV TID TIL AT FALDE NED.

Hvis dine følelser er ude af kontrol, er det måske bedst at du stille og roligt går din vej for en stund så du kan køle af. Måske kan du gå ind i et andet rum eller gå en tur indtil du har genvundet fatningen. Det er ikke ensbetydende med at du er defensiv eller usamarbejdsvillig, eller at du ignorerer den anden med en mur af tavshed. Hvis du er oprevet, er det måske et passende tidspunkt at bede Gud om hjælp til at være tålmodig og forstående.

‘Forsvind før striden bryder ud.’ Ordsprogene 17:14.

4. TÆNK GRUNDIGT OVER HVAD DER SKAL SIGES, OG HVORDAN DET SKAL SIGES.

Det vil ikke forbedre situationen at du bruger din energi på at formulere en skarp og bidende bemærkning. Forsøg i stedet at sige noget der kan lindre de sårede følelser. Og frem for at diktere hvordan den anden bør føle, så bed ydmygt vedkommende om at sætte ord på sine følelser, og vis taknemmelighed for det han eller hun fortæller dig.

“Der findes nogle der taler tankeløst som med sværdhug, men de vises tunge læger.” Ordsprogene 12:18.

5. UNDGÅ AT HÆVE STEMMEN, OG TAL I ET VENLIGT TONEFALD.

Et familiemedlem der er irriteret, kan let fremkalde vrede hos en anden. Modstå trangen til sarkasme, fornærmelser eller til at hæve stemmen, uanset hvor forurettet du føler dig. Undgå sårende beskyldninger som “Du er ligeglad med mig”, eller “Du lytter aldrig til mig”. Det er bedre på en rolig måde at fortælle din ægtefælle hvordan hans eller hendes adfærd påvirker dig (“Jeg føler mig såret når du ...”). Der findes ingen undskyldninger for at skubbe, slå, sparke eller bruge nogen anden form for vold. Det samme gælder fornærmende eller hånlige bemærkninger og trusler.

“Lad al bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot være fjernet fra jer, sammen med al slethed.” Efeserne 4:31.

6. SIG UNDSKYLD, OG FORTÆL HVAD DU VIL GØRE FOR AT RETTE OP PÅ SITUATIONEN.

Lad ikke negative følelser få dig til at glemme dit primære mål – at slutte fred. Husk: Hvis I kæmper mod hinanden, taber I begge, men hvis I slutter fred, vinder I begge! Så tag din del af ansvaret for jeres diskussion. Selv hvis du er overbevist om at du ikke har gjort noget forkert, kan du stadig undskylde for at du blev irriteret, svarede på den måde du gjorde, eller kom til at forværre situationen. Et fredeligt forhold til andre er vigtigere end ens stolthed og det at få ret. Og hvis nogen undskylder over for dig, så tilgiv vedkommende.

‘Lad os jage efter det der skaber fred og er til indbyrdes opbyggelse.’ Romerne 14:19.

Hvordan kan man skabe et mere fredeligt miljø i familien efter at konflikten er overstået? Det vil den næste artikel tage op.