Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 INTERVIEW | GENE HWANG

En matematiker fortæller hvorfor han tror på Gud

En matematiker fortæller hvorfor han tror på Gud

Dr. Gene Hwang, der er født i 1950 i Tainan, Taiwan, har arbejdet som professor i matematik ved National Chung Cheng University i Taiwan. Han er også professor emeritus fra Cornell University i USA, hvor han har undervist og forsket i statistik og sandsynlighedsregning. Gennem mange år var han en af de eksperter der fik udgivet flest videnskabelige artikler om statistik, et område han stadig arbejder inden for. Som ung var han overbevist om at livet var opstået gennem evolutionære processer. Men senere ændrede han holdning. Vågn op! har stillet ham nogle spørgsmål angående hans arbejde og hans religiøse overbevisning.

Hvilke forestillinger og idéer blev du præsenteret for som ung?

I skolen fik vi undervisning i evolutionsteorien, men ingen forklarede hvordan livet i sig selv er opstået. På et tidspunkt blev mine forældre taoister, og jeg plejede at lytte til deres åndelige ledere og stille dem mange spørgsmål. Men jeg fik ikke rigtig nogle tilfredsstillende svar.

Hvorfor blev du matematiker?

Allerede i de første skoleår blev jeg meget betaget af matematikken. Min fascination fortsatte da jeg gik på universitetet, hvor det især var undervisningen i matematik og sandsynlighedsregning jeg fandt spændende. I mine øjne kan et koncist matematisk bevis bære præg af både skønhed og elegance.

Hvordan fik du interesse for Bibelen?

I 1978 begyndte min kone, Jinghuei, at studere Bibelen sammen med Jehovas Vidner, og nogle gange deltog jeg i deres drøftelser. På det tidspunkt boede vi i USA. Jinghuei havde netop opnået en ph.d-grad i fysik, og jeg studerede statistik ved Purdue University i Indiana.

Hvad var dit indtryk af Bibelen?

Jeg var imponeret over dens beskrivelse af hvordan jorden blev gjort klar til menneskeliv. De seks skabelsesperioder der omtales i Første Mosebog, er beskrevet i enkle vendinger, men virkede til at stemme med kendsgerningerne – i modsætning  til forskellige oldtidssagn. * Alligevel gik der mange år før jeg kom til at tro på en Skaber.

Hvorfor var det svært for dig?

Troen på en Skaber betød at jeg måtte opgive min barndoms religion

Fordi der var følelser indblandet. Hvis jeg skulle tro på en Skaber, betød det at jeg måtte opgive min barndoms religion, for i den traditionelle taoisme er der ikke nogen personlig Gud, eller Skaber.

Men senere ændrede du holdning. Hvorfor?

Jo mere jeg tænkte over hvordan livet er opstået, jo mere overbevist blev jeg om at den første levende organisme må have været utrolig kompleks. Den må for eksempel have været i stand til at formere sig, og det kræver både at den genetiske information er til stede, og at der er en mekanisme som er i stand til med stor nøjagtighed at kopiere denne information. Dertil kommer at selv den simpleste levende celle har brug for både molekylære maskiner der kan bygge alle dele af en ny celle, og evnen til at udnytte og lede energi. Hvordan skulle så komplekse mekanismer kunne dannes tilfældigt ud af livløst stof? Det var ikke en teori jeg kunne acceptere som matematiker. Det er alt for meget at forvente af vilkårlige processer.

Hvad var det der fik dig til at undersøge Jehovas Vidners lære nærmere?

Jeg havde studeret med Vidnerne ad flere omgange. Men i 1995, under et besøg i Taiwan, blev jeg pludselig syg og havde brug for hjælp. Fra USA kontaktede min kone Jehovas Vidner i Taiwan. De fandt mig udmattet uden for et hospital hvor der ikke var nogen ledige sengepladser. Et af Vidnerne tog mig med til et hotel så jeg kunne hvile mig. Han holdt øje med hvordan jeg havde det, og hjalp mig senere hen til en klinik hvor jeg kunne blive behandlet.

Den oprigtige omsorg jeg blev vist, gjorde et dybt indtryk på mig og fik mig til at tænke over de mange andre gange Jehovas Vidner havde gjort noget godt for min familie. Vidnernes tro gjorde dem anderledes. Så derfor genoptog jeg mit studium af Bibelen med dem. Året efter blev jeg døbt.

Konflikter din tro med din forskning?

Nej, slet ikke! I de senere år har jeg udarbejdet matematisk grundlag for forskning i genernes funktion. Når man studerer genetik, får man indsigt i livets mekanismer – en indsigt der fylder mig med dyb respekt for Skaberens visdom.

Kan du give et eksempel på det?

Tænk engang over hvordan livsformerne reproducerer sig. Nogle organismer, for eksempel amøber, har ikke hanlige og hunlige kønsorganer. Disse encellede mikroorganismer laver helt enkelt en kopi af deres genetiske information hvorefter de deler sig – en proces der kaldes ukønnet formering. De fleste dyr og planter reproducerer sig dog ved kønnet formering, hvor de genetiske informationer fra det hanlige og hunlige forældreindivid kombineres. Hvad er det der gør kønnet formering så bemærkelsesværdig?

Jo, hvorfor skulle en formeringsmåde hvor en organisme ganske enkelt deler sig i to – hvilket er foregået med succes gennem umindelige tider – udvikle sig til en formeringsmåde hvor to ting kombineres for at danne én? De mekanismer der er nødvendige for at kombinere halvdelen af den genetiske information fra det hanlige individ og halvdelen fra det hunlige, er yderst komplekse, og det udgør et stort problem for evolutionsbiologerne. Efter min opfattelse er den kønnede formering et entydigt vidnesbyrd om Guds intelligens.

^ par. 11 Flere oplysninger om skabelsesperioderne findes i brochuren Er livet en Skabers værk?, udgivet af Jehovas Vidner og tilgængelig online på www.jw.org.