Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Renhed

Renhed

Går Gud op i om vi er fysisk rene?

„Lad os rense os for enhver besmittelse af kød og ånd.“ — 2 Korinther 7:1.

HVAD BIBELEN SIGER

Vores Skaber elsker os og ønsker at vi har et godt helbred, lever længe og udretter noget. „Måtte dit hjerte værne om mine bud,“ siger Gud, „for de vil øge din række af dage og dine leveår og din fred.“ (Ordsprogene 3:1, 2) Guds kærlighed til mennesker afspejledes i hans bud til Israel, der indbefattede specifikke anvisninger om hygiejne og sanitære forhold. (5 Mosebog 23:12-14) Når israelitterne fulgte disse fornuftige normer, havde de et bedre helbred og blev beskyttet mod sygdomme der plagede andre nationer, som for eksempel Egypten, der ikke havde en så unik lovsamling. — 5 Mosebog 7:12, 15.

I dag gælder det også at mennesker der ’renser sig for enhver besmittelse af kødet’, inklusive besmittende vaner som rygning og stof- og alkoholmisbrug, har mindre risiko for at blive syge — fysisk og mentalt — såvel som for at dø for tidligt. Og da vi normalt ikke lever isoleret fra andre, viser dét at vi følger Guds normer, desuden at vi tager hensyn til andre. — Markus 12:30, 31.

 Bekymrer Gud sig om vores moralske og åndelige renhed?

„I skal ... gøre jeres lemmer ... døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen, som er afgudsdyrkelse. På grund af disse ting kommer Guds vrede.“ — Kolossenserne 3:5, 6.

HVAD BIBELEN SIGER

Som tidligere nævnt tilskynder Bibelen os til at „rense os for enhver besmittelse af kød og ånd“. På Jesu tid var der mange, deriblandt de jødiske religiøse ledere, der gjorde sig store anstrengelser for at være fysisk rene men så bort fra moralske og åndelige normer. (Markus 7:1-5) Jesus satte tingene i det rette perspektiv da han sagde: „Intet af det som udefra kommer ind i et menneske, kan gøre det urent, da det ... går ... ned i maven og ud i kloakken.“ Derefter tilføjede han: „Det er det der kommer ud af et menneske som gør mennesket urent; for indefra, fra menneskenes hjerte, udgår skadelige overvejelser: utugt, tyverier, mord, ægteskabsbrud, handlinger der skyldes havesyge og ondskab, svig, skamløshed, et misundeligt øje, ... ufornuft. Alle disse onde ting ... gør et menneske urent.“ — Markus 7:18-23.

Ifølge Jesus er de der går ekstremt meget op i personlig hygiejne og samtidig ser bort fra Guds moralske og åndelige normer, som bægre der er rene udvendig men snavsede indvendig. — Mattæus 23:25, 26.

Er Bibelens normer rimelige?

„Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ — 1 Johannes 5:3.

HVAD BIBELEN SIGER

I Mika 6:8 læser vi: „Hvad kræver Jehova af dig andet end at du øver ret og elsker loyal hengivenhed og vandrer beskedent med din Gud?“ Er det ikke et meget rimeligt krav? Vores Skaber ønsker desuden at vi adlyder ham fordi vi elsker ham. Når vi gør det, giver det os stor glæde. (Salme 40:8) Og når vi begår fejl, kan vi finde trøst ved tanken om at Gud er barmhjertig. „Som en fader viser barmhjertighed mod sine sønner, har Jehova vist barmhjertighed mod dem der frygter ham. For han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv,“ eller svage og ufuldkomne. — Salme 103:13, 14.

Sammenfattende kan man sige at Guds normer for fysisk, moralsk og åndelig renhed er et udtryk for hans godhed og hans kærlighed til os. Når vi villigt følger disse normer, er det tydeligt at vi lægger visdom for dagen, og at vi elsker ham.