Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDARTIKEL

Opskriften på et lykkeligt liv

Opskriften på et lykkeligt liv

„Jeg bliver lykkelig når jeg bliver gift og får børn.“

„Jeg bliver lykkelig når jeg får mit eget hjem.“

„Jeg bliver lykkelig når jeg får det job.“

„Jeg bliver lykkelig når ...“

HAR du også haft det sådan? Da du så nåede dit mål eller fik det du ønskede dig, varede lykken da ved? Eller begyndte den at fortage sig? Det er klart at det at nå et mål eller opnå noget vi ønsker os, gør os glade, men den slags glæde kan være kortvarig. Varig lykke kommer ikke kun af hvad man præsterer eller anskaffer sig. Nej, ligesom med et godt fysisk helbred afhænger sand lykke af flere forskellige faktorer.

Vi er alle sammen unikke. Det der gør dig lykkelig, gør måske ikke en anden lykkelig. Desuden forandrer vi os med alderen. Men alligevel er der noget der tyder på at der er visse ingredienser som ubetinget hører med til opskriften på lykke. For eksempel er sand lykke tæt forbundet med det at lære at være tilfreds, at undgå misundelse, at få større kærlighed til andre og at opbygge mental og følelsesmæssig styrke. Lad os se hvorfor.

 1. LÆR AT VÆRE TILFREDS

„Penge er en beskyttelse,“ bemærkede en klog mand der interesserede sig meget for den menneskelige natur. Men han skrev også: „Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv, og den der elsker overflod, bliver det heller ikke af indtægt. Også det er tomhed.“ (Prædikeren 5:10; 7:12) Hvad ville han sige med det? At selvom vi har brug for penge for at leve, må vi undgå at være grådige, for den grådige bliver aldrig tilfreds! Kong Salomon i det gamle Israel, som skrev ovennævnte ord, forsøgte selv at finde ud af om velstand og luksus kunne gøre én virkelig lykkelig. „Hvad mine øjne end bad om, holdt jeg ikke borte fra dem,“ skrev han. „Jeg forholdt ikke mit hjerte nogen fryd.“ — Prædikeren 1:13; 2:10.

Salomon havde skabt sig en enorm formue og kunne derfor bygge store huse, anlægge smukke parker og vanddamme og have mange tjenestefolk. Alt hvad han ønskede sig, fik han. Hvad var resultatet af hans forsøg? At det alt sammen gav ham en vis følelse af lykke, men at den ikke varede ret længe. „Se! alt var tomhed,“ konstaterede han. „Der var ingen fordel ved noget.“ Han kom endda til at hade livet! (Prædikeren 2:11, 17, 18) Ja, Salomon erfarede at et liv i selvforkælelse i sidste ende efterlader én med en følelse af tomhed og utilfredshed. *

Stemmer nyere undersøgelser overens med disse gamle visdomsord? En artikel bragt i tidsskriftet Journal of Happiness Studies bemærkede at „når de basale behov er dækket, har en øget indkomst ikke den store indflydelse på ens trivsel“. Erfaringer viser faktisk at et øget materielt forbrug, især på bekostning af moralske og åndelige værdier, kan underminere ens lykke.

PRINCIP FRA BIBELEN: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge, idet I er tilfredse med det der er for hånden.“ — Hebræerne 13:5.

2. UNDGÅ MISUNDELSE

Misundelse er blevet defineret som „aggressive, hadefulde følelser, rettet mod én der besidder noget man selv gerne ville have“. Ligesom en ondartet kræftsvulst kan misundelse helt dominere ens liv og spolere lykken. Hvordan kunne misundelse slå rod i os? Hvordan genkender vi den? Og hvordan kan vi bekæmpe den?

I Encyclopedia of Social Psychology oplyses det at folk har tendens til at misunde deres ligemænd, for eksempel med hensyn til alder, erfaring eller social baggrund. En sælger vil jo nok ikke være misundelig på en berømt filmstjerne. Men han kan meget vel være misundelig på en kollega der er en dygtigere sælger.

For eksempel var visse højtstående embedsmænd i oldtidens Persien ikke misundelige på kongen men på en anden, særdeles dygtig, embedsmand ved navn Daniel. Disse mænds utilfredshed fremgår af at de endda lagde planer om at få Daniel dræbt. Men komplottet slog fejl. (Daniel 6:1-24) „Det er vigtigt at erkende misundelsens iboende fjendtlighed,“ nævner det føromtalte  opslagsværk. „Denne fjendtlighed forklarer hvorfor misundelse har været en medvirkende årsag til så mange tilfælde af aggressiv adfærd op gennem historien.“ *

Misundelse kan ødelægge et menneskes mulighed for at nyde de gode ting i livet

Hvordan finder du ud af om du er misundelig? Spørg dig selv: ’Bliver jeg glad, eller går det mig på når nogen jeg er jævnbyrdig med, har succes? Hvis noget mislykkes for en af mine søskende, en klassekammerat eller en kollega, bliver jeg så ked af det eller skadefro?’ Hvis du svarede „det går mig på“ og „jeg bliver skadefro“, kan du meget vel have problemer med misundelse. (1 Mosebog 26:12-14) Encyclopedia of Social Psychology siger: „Misundelse kan ødelægge et menneskes mulighed for at nyde de gode ting i livet og kan kvæle enhver taknemmelighed for livets mange gaver, ... næppe noget der bidrager til lykke.

Vi kan bekæmpe misundelse ved at få et mere ydmygt og beskedent syn på os selv. Det sætter os i stand til bedre at kunne værdsætte andres evner og gode egenskaber. ’Gør intet af stridbarhed eller selvoptagethed,’ siger Bibelen, ’men agt i ydmyghed de andre højere end jer selv.’ — Filipperne 2:3.

PRINCIP FRA BIBELEN: „Lad os ikke blive selvoptagne, så vi udfordrer hinanden og misunder hinanden.“ — Galaterne 5:26.

3. FÅ STØRRE KÆRLIGHED TIL ANDRE

„Folks forhold til andre mennesker har en større indvirkning på deres generelle følelse af tilfredshed med livet end deres arbejde, indkomst, lokalsamfund og endda helbred,“ siger bogen Social Psychology. Kort sagt har mennesker brug for at give og modtage kærlighed for at kunne være lykkelige. „Hvis jeg ... ikke har kærlighed, er jeg intet,“ sagde en bibelskribent. — 1 Korinther 13:2.

Det er aldrig for sent at lære at give og modtage kærlighed. For eksempel havde Vanessa en voldelig far der var alkoholiker. Da hun var 14, løb hun hjemmefra og boede hos plejefamilier og på et usselt herberg, hvor hun kan huske at hun tryglede Gud om hjælp. Måske som svar på hendes bøn blev hun anbragt hos en familie der levede efter det bibelske princip at „kærligheden er langmodig og venlig“. (1 Korinther 13:4) Dette miljø og det Vanessa lærte ved selv at studere Bibelen, hjalp hende til at heles følelsesmæssigt og forbedre sine mentale evner. „Mine karakterer i skolen blev meget bedre,“ siger hun.

Vanessa bærer stadig rundt på følelsesmæssige ar. Ikke desto mindre er hun i dag lykkeligt gift og mor til to piger.

PRINCIP FRA BIBELEN: „[Ifør] jer kærligheden, for den er enhedens fuldkomne bånd.“ — Kolossenserne 3:14.

 4. OPBYG MENTAL OG FØLELSESMÆSSIG STYRKE

Hvem har et problemfrit liv? Som Bibelen siger, er der „en tid til at græde“ og „en tid til at holde klage“. (Prædikeren 3:4) Hvis vi opbygger en vis mental styrke, kan det hjælpe os til at klare os igennem sådanne tider og bevare en positiv indstilling. Lad os se på Carols og Mildreds situation.

Carol lider af en sygdom der nedbryder rygsøjlen, diabetes, søvnapnø og en alvorlig øjensygdom der har gjort hende blind på venstre øje. Men alligevel siger hun: „Jeg forsøger at undgå at føle mig nedtrykt for lang tid ad gangen. En gang imellem giver jeg mig lov til at have lidt ondt af mig selv, men så tvinger jeg mig selv til at tænke på noget andet og takker Gud for det jeg stadig kan gøre, især for andre mennesker.“

Mildred har også en del sygdomme at slås med, deriblandt gigt, brystkræft og diabetes. Men ligesom Carol forsøger hun at undgå at fokusere på sine problemer. „Jeg har lært at holde af andre mennesker og at trøste andre når de er syge, og det er noget der også hjælper mig,“ skriver hun. „Faktisk har jeg opdaget at når jeg er optaget af at trøste andre, bekymrer jeg mig ikke så meget om mig selv.“

Det giver Carol og Mildred stor glæde at trøste andre

Selvom begge disse kvinder gerne vil have en god lægebehandling, fokuserer de ikke på deres fysiske helbred men på at have en positiv indstilling og at bruge deres tid på den bedste måde. Derfor har de en indre glæde som ingen kan tage fra dem. Desuden er de højt elsket af andre, og de er en inspiration for nogle der står over for store udfordringer.

PRINCIP FRA BIBELEN: „Lykkelig er den mand som holder ud under prøvelse, for når han er godkendt vil han få livets krone.“ — Jakob 1:12.

Når visdommen i Bibelen anvendes i praksis, er den „et livets træ for dem der griber fat i den, og de der holder den fast prises lykkelige“. (Ordsprogene 3:13-18) Du kan selv erfare at det er sandt, ved at benytte dig af den visdom der findes i Bibelen. Denne hellige bogs forfatter, der kaldes ’den lykkelige Gud’, ønsker også at du skal være lykkelig. — 1 Timoteus 1:11.

^ par. 11 Beretningen om Salomons forsøg findes i Prædikeren 2:1-11

^ par. 17 Et bemærkelsesværdigt historisk eksempel på dette var det der skete med Jesus. I Markus 15:10 fortælles det at ’det var af misundelse at de øverste præster udleverede Jesus’ til at blive henrettet.