Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HVAD SIGER BIBELEN?

Figurer og billeder

Figurer og billeder

Millioner af mennesker bruger figurer og billeder i deres tilbedelse. Men finder denne praksis nogen støtte i Bibelen? Hvad er Guds syn på den?

Brugte de trofaste jøder på Bibelens tid billeder i deres tilbedelse?

„Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst afbillede af det der er i himmelen oventil eller det der er på jorden nedentil eller det der er i vandene under jorden. Du må ikke bøje dig for dem eller lade dig forlede til at dyrke dem.“ — 2 Mosebog 20:4, 5.

Det at ære figurer og billeder fordømmes konsekvent i De Hebraiske Skrifter, almindeligvis kendt som Det Gamle Testamente

EN ALMINDELIG PÅSTAND

Ifølge New Catholic Encyclopedia havde jøderne et væld af billeder knyttet til deres tilbedelse, „og disse afbildninger blev agtet og æret“. * Som eksempler henviser opslagsværket til de utallige udskæringer der forestillede frugter, blomster og dyr, og som udsmykkede templet i Jerusalem. — 1 Kongebog 6:18; 7:36.

NOGET DU BØR VIDE

I modsætning til hvad New Catholic Encyclopedia hævder, viste de trofaste jøder ikke udsmykningerne i templet nogen særlig ære. Faktisk kan man ingen steder i Bibelen læse om at en trofast israelit brugte figurer eller billeder i sin tilbedelse.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud sagde gennem profeten Esajas: „Jeg giver ikke min herlighed til nogen anden, og ikke min pris til billedstøtter.“ — Esajas 42:8.

Brugte de første kristne billeder i deres tilbedelse?

„Hvad overensstemmelse er der mellem Guds tempel og afguder? ... Hold op med at røre det urene.“ — 2 Korinther 6:16, 17.

„Alene tanken om at anbringe figurer og billeder i kirkerne ville have fyldt de første kristne med afsky, og det at bøje sig eller bede foran dem ville de have betragtet som intet mindre end afgudsdyrkelse.“ — History of the Christian Church

EN ALMINDELIG PÅSTAND

„Det kan ikke længere betvivles at der under den tidlige kristendom blev anvendt billeder i tilbedelsen,“ siger New Catholic Encyclopedia. „De kristne katakomber er et helt galleri af tidlig kristen kunst. ... Selv mytologiske afbildninger pryder disse hellige rum der tjente som tilbedelsessteder og gravpladser.“ *

NOGET DU BØR VIDE

De ældste billeder der er fundet i disse katakomber — underjordiske gange der blev brugt som gravpladser — kan kun dateres tilbage til det tredje århundrede. Det var omkring 200 år efter Jesu død. Så det som New Catholic Encyclopedia kalder for tilbedelse i den „tidlige kristendom“, svarer ikke til tilbedelsen i den tidligste kristendom — den der blev praktiseret af disciplene i det første århundrede, og som beskrives i De Kristne Græske Skrifter, kendt som Det Nye Testamente. Det eneste sådanne billeder i katakomberne beviser, er at de såkaldte kristne omkring det tredje århundrede havde tillagt sig den hedenske skik at anvende billeder, sandsynligvis for at få flere konvertitter. *

HVAD BIBELEN SIGER

„Flygt fra afgudsdyrkelsen.“ — 1 Korinther 10:14.

Kan figurer og billeder bruges blot som en hjælp i tilbedelsen?

„Vogt jer for afguderne.“ — 1 Johannes 5:21.

Det at ære religiøse billeder er en praksis der ikke finder støtte i Bibelen. Derfor bruger Jehovas Vidner ikke billeder i deres tilbedelse, og i deres hjem og mødesale er der heller ikke religiøse billeder som vises en særlig ærbødighed

EN ALMINDELIG PÅSTAND

„Eftersom tilbedelsen af et billede når frem til og ender hos den person billedet forestiller,“ siger New Catholic Encyclopedia, „kan den tilbedelse der tilkommer denne person, gives til billedet som vedkommendes stedfortræder.“

NOGET DU BØR VIDE

Da Jesus lærte sine disciple hvordan de skulle bede, sagde han ikke at de skulle anvende billeder. Tanken om at bruge figurer eller billeder i tilbedelsen af den sande Gud findes slet ikke i De Kristne Græske Skrifter.

HVAD BIBELEN SIGER

„Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.“ — Mattæus 4:10.

^ par. 7 New Catholic Encyclopedia definerer det at ære noget som „en religiøs handling, en tilbedelseshandling“.

^ par. 13 I denne sammenhæng indbefatter ordet billeder religiøse billeder, ikoner, statuer, symboler og alt andet der bliver æret.

^ par. 14 Brugen af figurer og billeder var almindelig i mange kulturer i oldtiden, blandt andet i Egypten, Grækenland og Indien.