Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDARTIKEL

Udbrændt — Hvad kan du gøre?

Udbrændt — Hvad kan du gøre?

ANIL var fuldstændig udmattet. Han havde fundet sig et nyt job fordi det gav mere prestige og en højere løn. Men nu knoklede han både sent om aftenen og i weekenderne, nogle gange op til 80 timer om ugen. „Alt var kaos på min arbejdsplads,“ fortæller han, „og hele ansvaret hvilede på mine skuldre. Jeg tænkte: ’Hvad er det dog jeg har gjort? Hvis ikke jeg laver om på tingene, bliver det min død.’“ Anil var stærkt på vej til at blive udbrændt.

Udbrændthed på grund af ens job er mere end blot træthed og det almindelige stress man ofte kan føle. Nogle af kendetegnene er kronisk udmattelse, dyb frustration og magtesløshed. De der lider af udbrændthed, er tilbøjelige til rent følelsesmæssigt at trække sig tilbage fra deres arbejde, miste motivationen og blive mindre produktive. Ifølge undersøgelser er der også en sammenhæng mellem udbrændthed og en række psykiske og fysiske helbredsproblemer.

Hvad kan føre til udbrændthed? En for stor arbejdsbyrde er ofte en faktor. På grund af økonomisk pres forlanger nogle arbejdsgivere at deres ansatte arbejder længere, undertiden til en mindre løn. Nutidens teknologi gør at nogle hele tiden er i forbindelse med deres arbejde, og det udvisker grænsen mellem job og privatliv. For andre er manglende jobsikkerhed, for lidt selvbestemmelse i forbindelse med arbejdsopgaver eller følelsen af at blive uretfærdigt behandlet medvirkende faktorer til udbrændthed. Også uklarhed om hvad der forventes af en, samt konflikter med kolleger kan spille ind.

Udbrændthed kan også være selvforskyldt. Nogle påtager sig mere og mere arbejde for at nå deres karrieremål og tjene flere penge. Men faren er at de engagerer sig for meget i arbejdet og begynder at brænde ud.

Hvad kan du gøre hvis du er blevet udbrændt på grund af dit arbejde? Du synes måske at du befinder dig i en fastlåst situation og derfor ikke kan ændre noget. Overvej dog følgende fire råd. Måske har du flere muligheder end du tror.

 1. OVERVEJ DINE PRIORITERINGER.

Hvad betyder mest for dig? Mange vil sikkert sætte forholdet til familien og et godt helbred øverst på deres liste. Ofte er det netop de ting det går ud over når man er udbrændt.

At finde ud af hvad du sætter højest, vil hjælpe dig når du skal træffe svære beslutninger og må acceptere kompromisløsninger. For eksempel kan du måske godt se at dit arbejde er ved at gøre dig udbrændt. Men du tænker: ’Jeg kan ikke arbejde mindre eller skifte job, for jeg har brug for pengene!’ Det er sandt at alle har brug for en indkomst, men hvor stor behøver den at være, og hvor store omkostninger vil den medføre for det du sætter mest pris på?

Føl dig ikke presset til at prioritere som andre gør. Din arbejdsgiver prioriterer sikkert anderledes end du gør. Andre vælger måske at sætte deres arbejde først i livet, men det betyder ikke at du behøver at gøre det samme.

PRINCIP FRA BIBELEN: „ET MENNESKES LIV AFHÆNGER IKKE AF, HVAD DET EJER, SELV OM DET HAR OVERFLOD.“ — LUKAS 12:15, DA. AUT.

2. GØR DIT LIV MERE ENKELT.

For at mindske stress og få mere tid til det du virkelig sætter pris på, kunne du overveje at gå ned i tid, måske bede din arbejdsgiver om færre opgaver, eller du kunne finde et helt andet job. Uanset hvad du vælger at gøre, vil det sikkert være nødvendigt at du justerer din økonomi og foretager nogle forandringer i dit liv. Men det er ikke umuligt, og måske er det slet ikke så svært som du tror.

I vores moderne forbrugersamfund er det en udbredt opfattelse at lykke er forbundet med det man tjener, og det man ejer. Men det er ikke rigtigt. Et mere enkelt liv kan give dig større frihed og glæde. Som forberedelse til en sådan forandring vil det være en god idé at skære ned på udgifterne og spare op. Forsøg at nedsætte din gæld eller helt at blive af med den. Tal med din familie om nødvendigheden af at I foretager en forandring, og få dem til at støtte op om projektet.

PRINCIP FRA BIBELEN: „NÅR VI HAR FØDE OG KLÆDER SKAL VI VÆRE TILFREDSE MED DET.“ — 1 TIMOTEUS 6:8

 3. LÆR HVORNÅR DU SKAL SIGE NEJ.

Hvis du får tildelt mere arbejde end rimeligt er, eller du har et andet vedvarende problem på din arbejdsplads, vil det være godt at tale med din arbejdsgiver om det. Foreslå om muligt løsninger som både du og din arbejdsgiver kan acceptere. Lad ham eller hende vide at du tager dit arbejde alvorligt. Fortæl hvad du er villig til at gøre, men fortæl også klart og tydeligt hvad du ikke er i stand til at gøre.

Vær forudseende og realistisk. Hvis du gerne vil arbejde mindre, vil din arbejdsgiver nok også forvente at du er villig til at gå ned i løn. Vær forberedt på risici, som for eksempel at du kan miste dit job, og tænk på hvad du så vil gøre. Husk at dine chancer for at finde et nyt job er større mens du stadig har et.

Selv når du og din chef er blevet enige om din arbejdsplan, må du forvente at du igen kan blive presset til at påtage dig mere arbejde. Hvad kan hjælpe dig til at stå fast? Overhold det der er aftalt. Ved at gøre det kan du bedre tillade dig at bede din arbejdsgiver om det samme, deriblandt at sørge for at du ikke får pålagt mere arbejde end I er blevet enige om.

PRINCIP FRA BIBELEN: „LAD BLOT JERES JA BETYDE JA, OG JERES NEJ, NEJ.“ — MATTÆUS 5:37

 4. PAS PÅ DIG SELV.

Selv når du ikke har de store problemer på dit arbejde, kan du stadig komme ud for stress, vanskelige personer eller ubehagelige situationer. Det er derfor vigtigt at du får tilstrækkeligt med hvile og laver noget der giver nye kræfter. Husk at dét at foretage sig noget som er forfriskende for både dig og din familie, ikke behøver at koste alverden.

Få nogle interesser og venskaber der er adskilt fra dit arbejdsliv, og undgå at identificere dig med dit job. Hvorfor? Bogen Your Money or Your Life siger: „Hvem du er, er langt vigtigere end hvordan du tjener dine penge.“ Hvis din identitet og dit selvværd hovedsagelig er knyttet til dit job, vil det være svært for dig at mindske den rolle arbejdet spiller i dit liv.

PRINCIP FRA BIBELEN: „HELLERE ÉN HÅND FYLDT MED HVILE END TO HÆNDER FYLDT MED SLID OG JAGEN EFTER VIND!“ — PRÆDIKEREN 4:6, DA. AUT.

Er det virkelig muligt for dig at gøre de nødvendige forandringer for at overvinde udbrændthed? Ja, det er. Det lykkedes for Anil, der omtales i indledningen af artiklen. Han siger: „Jeg kontaktede min tidligere arbejdsgiver og spurgte om han ville tage mig tilbage, og det ville han. Det var pinligt at skulle møde mine tidligere kolleger igen efter at have talt om at jeg havde fundet ’grønnere græsgange’. Og det betød også at jeg måtte gå meget ned i løn. Men jeg fik en indre fred, og jeg fik mere tid til min familie og til andre ting som jeg sætter højt.“