Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

INTERVIEW | HANS KRISTIAN KOTLAR

En bioteknolog fortæller hvorfor han tror på Gud

En bioteknolog fortæller hvorfor han tror på Gud

I 1978 fik ph.d. Hans Kristian Kotlar sit første job inden for videnskabelig forskning da han blev ansat ved Det Norske Radiumhospital, hvor han begyndte at forske i kræft og menneskets immunsystem. På det tidspunkt blev han også interesseret i hvordan livet er opstået. Vågn op! har stillet ham nogle spørgsmål angående hans forskning og tro.

Hvad gjorde du for at prøve at finde ud af hvordan livet er opstået, og hvad meningen med livet er?

Min far var katolik, og min mor var protestant. Det skal dog siges at religion ikke spillede nogen større rolle for dem. Men som teenager tænkte jeg selv meget over meningen med livet, og jeg læste bøger om buddhisme, hinduisme og islam. Jeg bad endda Gud om at åbenbare sandheden for mig.

I 1970’erne var der sket store fremskridt inden for molekylærbiologien, og jeg spekulerede på om man gennem denne forskning ville kunne finde ud af hvordan livet var begyndt. Jeg var fascineret af mekanismerne i levende celler, så jeg valgte at studere bioteknologi. For øvrigt sagde de fleste af mine professorer at livet har udviklet sig ved naturlige processer, og jeg troede på dem.

Hvorfor blev du interesseret i Bibelen?

En dag kom to Jehovas Vidner til vores dør. Selvom de var venlige, var jeg uforskammet over for dem, og jeg gjorde det klart at jeg ikke var interesseret. Da de var gået, sagde min kone: „Det var ikke venligt sagt, Hans Kristian. Du har da altid været interesseret i at vide hvad der er meningen med livet.“ Hun havde ret, og jeg var flov. Så jeg løb efter Vidnerne. Under vores samtale fortalte jeg dem at jeg gerne ville vide om Bibelen stemmer overens med videnskaben.

Hvad var deres svar?

De viste mig hvad Bibelen siger om kilden til den energi der findes i universet. Det skriftsted de læste op for mig, lyder: „Løft jeres øjne mod det høje og se. Hvem har skabt disse? ... Fordi hans vældige styrke er så stor, og hans kraft så stærk, mangler end ikke én.“ * Det gjorde indtryk på mig. Desuden virkede det logisk at den orden der er i universet, kun kan tilskrives en intelligens, kilden til al energi.

Ændrede du dit syn på evolutionslæren?

Jeg blev lidt efter lidt klar over at de forskellige evolutionsteorier savner et solidt videnskabeligt grundlag. I realiteten er der bare tale om historier man har fundet på for at forklare hvordan de bemærkelsesværdige design i levende organismer kunne opstå uden at nogen har udtænkt dem. Jo mere jeg studerede immunsystemet, jo mere blev jeg klar over hvor komplekst og effektivt det er. Min forskning fik mig derfor til at konkludere at det er en intelligens, en Skaber, der står bag livets opståen.

Min forskning fik mig til at konkludere at det er en intelligens, en Skaber, der står bag livets opståen

Kan du give et eksempel på noget der bærer præg af at være designet?

Immunsystemet består i virkeligheden af en forbløffende række komponenter og mekanismer som er designet til at beskytte os imod en masse forskellige fremmedlegemer, inklusive bakterier og virus. Disse mekanismer kan inddeles i to systemer der supplerer hinanden. Det første mobiliserer et angreb på indtrængende mikroorganismer inden for nogle få timer. Det andet er flere dage om at reagere, men angriber til gengæld målrettet de indtrængende mikroorganismer, ligesom en pil der afskydes med stor præcision. Dette andet system har også en god hukommelse, så hvis en specifik mikroorganisme skulle vende tilbage flere år senere, vil denne fjende blive mødt af et hurtigt modangreb. Hele systemet er så velfungerende at man ofte ikke er klar over at man er blevet inficeret, og at der er blevet iværksat et godt forsvar. Det er også forbløffende hvordan immunsystemet skelner mellem fremmede stoffer og de hundredvis af celletyper som vores krop består af.

Hvad sker der når en mikroorganisme trænger ind i kroppen?

Mikroorganismer trænger ind i kroppen via den luft vi indånder, den mad vi spiser, urin- og kønsvejene eller sår i huden. Når immunsystemet opdager et indtrængende fremmedlegeme, igangsætter det en kaskade af reaktioner som involverer adskillige proteiner, der hver især er præcist designet til at udføre sin funktion. Hver enkelt komponent i kædereaktionen igangsætter den næste for at forstærke modangrebet. Denne proces er næsten ikke til at fatte.

Så din videnskabelige indsigt har altså styrket din tro på Gud?

Absolut! At immunsystemet fungerer så godt og er så raffineret, peger på at der må findes en vis og kærlig Skaber. Jeg vil da også tilføje at videnskaben har styrket min tro på Bibelen. For eksempel siges der i Ordsprogene 17:22: „Et hjerte der fryder sig er god medicin.“ Forskere har fundet ud af at vores sindstilstand kan påvirke immunsystemet. Eksempelvis kan stress svække immunforsvaret.

Mange af dem du har kendt i arbejdsmæssig sammenhæng, tror ikke på Gud. Hvordan kan det være?

Det er der nok flere grunde til. Nogle stiller slet ikke spørgsmålstegn ved det de blev undervist i — ligesom jeg heller ikke gjorde. Måske fordi de tror at evolutionslæren er videnskabeligt bevist. Andre tænker ikke så meget over hvordan livet er opstået. Det er en skam. Jeg synes at de burde stille nogle flere spørgsmål.

Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner?

Jeg var tiltrukket af deres imødekommenhed og deres tro på Skaberens løfte om en bedre fremtid. * Og den tro hviler på grundig research og velunderbyggede ræsonnementer, ikke på myter og spekulation. *