Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDARTIKEL

Sådan udnytter du din tid bedst

Sådan udnytter du din tid bedst

„Hvis bare jeg havde mere tid!“ Hvor ofte har du ikke sagt det? På en måde stiller tiden os alle lige, for de magtfulde og rige har ikke mere tid end den ringe og fattige. Og hverken den rige eller den fattige kan opspare tid. Når først den er gået, er den tabt for evigt. Derfor er det klogt at gøre god brug af den tid man har til rådighed. Hvordan? Her er fire strategier der har hjulpet mange til at gøre bedre brug af deres tid.

Strategi nr. 1: Administrér din tid

Prioritér rigtigt. Bibelen giver dette råd: ’Forvis dig om de mere vigtige ting.’ (Filipperne 1:10) Lav en liste over ting der er vigtige, eller som haster, eller begge dele. For eksempel kan det at købe ind til aftensmaden være vigtigt, men det er ikke nødvendigvis noget der haster. Og noget som man synes haster — eksempelvis at se begyndelsen på sit yndlingsprogram — er ikke nødvendigvis vigtigt. *

Vær forudseende. „Hvis jernet er blevet sløvt, og han ikke har slebet æggen, så skal han lægge kræfterne i,“ siger Prædikeren 10:10 og tilføjer: „Altså er det en fordel at bruge visdom for at opnå et godt resultat.“ Hvad er pointen her? Slib din økse, så at sige, ved at planlægge tingene og være forudseende så du kan få mest muligt ud af tiden. Udsæt eller drop tidsrøvende og energikrævende opgaver som ikke er så vigtige. Hvis du finder ud af at du har tid tilovers fordi du har fået dit arbejde fra hånden, kunne du måske begynde på den næste opgave. Ved at være forudseende kan du blive mere produktiv, ligesom en arbejder der sliber sin økse.

Hold dit liv enkelt. Lær at sige nej til opgaver som ikke er væsentlige, eller som ofte bare stjæler din tid. Alt for mange aktiviteter og aftaler kan gøre én unødig stresset og mindske ens glæde.

Strategi nr. 2: Undgå tidsrøvere

Udsættelse af gøremål og ubeslutsomhed. „Den der holder øje med vinden, kommer ikke til at så; og den der ser på skyerne, kommer ikke til at høste.“ (Prædikeren 11:4) Hvad kan vi lære af dette? At udsætte tingene stjæler i virkeligheden vores tid og går ud over vores produktivitet. En landmand der venter indtil forholdene er helt ideelle, får måske aldrig sået eller høstet. Hvis ikke vi passer på, kunne livets omskiftelighed på lignende måde gøre os ubeslutsomme. Vi kunne måske også føle at vi er nødt til at have alle relevante oplysninger ned til mindste detalje før vi kan træffe en beslutning. Det er rigtigt at man bør tage sig tid til at undersøge og overveje tingene før man skal træffe en vigtig beslutning. „Den kloge overvejer sine skridt,“ står der i Ordsprogene 14:15. Men beslutninger er ofte forbundet med ubekendte faktorer man ikke er herre over. — Prædikeren 11:6.

Perfektionisme. „Visdommen ovenfra [eller fra Gud] er ... rimelig,“ siges der i Jakob 3:17. Det er selvfølgelig meget rosværdigt at man stiller høje krav til sig selv. Men nogle gange kan vi stille så høje krav til os selv at det uvægerligt vil føre til skuffelse og nederlag. En der for eksempel er ved at lære et nyt sprog, må være indstillet på at begå fejl, og det vil han eller hun kunne lære noget af. Men en perfektionist ville nok gyse ved tanken om at sige noget forkert — en indstilling som vil hindre vedkommende i at gøre fremskridt. Det er bedre ikke at skrue forventningerne til sig selv for højt op! Ordsprogene 11:2 siger: „Hos de beskedne er der visdom.“ En der er beskeden og ydmyg, tager heller ikke sig selv for højtideligt og kan som regel le ad sig selv.

„I virkeligheden betaler man ikke for ting med penge, man betaler for dem med tid.“ — Charles Spezzano, forfatter og psykolog

Strategi nr. 3: Vær ligevægtig og realistisk

Find balancen mellem arbejde og afslapning. „Hellere én hånd fyldt med hvile end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind!“ (Prædikeren 4:6, da. aut.) Arbejdsnarkomaner snyder ofte sig selv for at nyde resultatet af deres ’to hænders slid’. De har ganske enkelt ingen tid eller energi tilbage. De dovne, derimod, foretrækker „to hænder“ med hvile og spilder kostbar tid. Bibelen tilskynder os til at have en ligevægtig holdning: Vær arbejdsom, og nyd udbyttet af dit arbejde. Den tilfredshed og glæde det giver, er ’en gave fra Gud’. — Prædikeren 5:19.

Få tilstrækkeligt med søvn. „I fred vil jeg både lægge mig og falde i søvn,“ sagde en bibelskribent. (Salme 4:8) De fleste voksne skal have omkring otte timers nattesøvn for at få de størst mulige fysiske, følelsesmæssige og kognitive fordele. Angående det sidstnævnte er søvn en god investering af tid fordi den styrker koncentrationsevnen og hukommelsen og på den måde fremmer indlæringsevnen. Mangel på søvn svækker derimod indlæringen og kan føre til ulykker, fejl og irritabilitet.

Sæt dig nogle realistiske mål. „Det er bedre med noget øjnene kan se, end at sjælen vandrer utilfredsstillet omkring.“ (Prædikeren 6:9) Pointen? En der er fornuftig, lader sig ikke styre af sine ønsker og drømme, især dem der er urealistiske eller helt umulige at opfylde. Af den grund bliver han ikke fristet af smarte reklamer eller tilbud om lette afbetalingsvilkår. Han har lært at være tilfreds med det han rent faktisk kan opnå — det hans ’øjne kan se’.

Strategi nr. 4: Lad dig lede af gode værdinormer

Tag dine værdinormer op til overvejelse. De værdier man har, hjælper en til at bedømme hvad der er godt, vigtigt og umagen værd. Hvis dit liv kunne sammenlignes med en pil, kunne dine værdinormer være det der styrer den, altså giver dit liv retning. Gode værdier hjælper dig til at prioritere rigtigt og gøre bedst brug af din tid time for time, dag for dag. Hvor kan man finde sådanne værdier? Mange mennesker finder dem i Bibelen fordi de har opdaget at der er stor visdom at hente der. — Ordsprogene 2:6, 7.

Prioritér kærligheden højt. Kærlighed „er enhedens fuldkomne bånd“, siges der i Kolossenserbrevet 3:14. Uden kærlighed kan vi ikke være virkelig lykkelige og føle os trygge, og det gælder især inden for familien. De der ikke anerkender det, måske fordi de prioriterer rigdom og karriere højest, investerer i realiteten i noget der ikke fører til lykke. Ja, Bibelen fremhæver med god grund kærlighed som noget man skal sætte meget højt, og nævner den hundredvis af gange. — 1 Korinther 13:1-3; 1 Johannes 4:8.

Sæt tid af til at få svar på livets store spørgsmål. En mand ved navn Geoff havde en kærlig hustru, to søde børn, gode venner og et tilfredsstillende job som paramediciner. Men i sit arbejde blev han ofte konfronteret med lidelser og død. „Er det virkelig meningen at livet skal være sådan?“ tænkte han. En dag læste han nogle af Jehovas Vidners publikationer som gav ham tilfredsstillende svar.

Geoff fortalte sin kone og sine børn om det han havde læst, og det vakte deres interesse. Familien begyndte at studere Bibelen, og det berigede deres liv og hjalp dem til at bruge deres tid på en meget bedre måde. Deres studium af Bibelen gav dem også et vidunderligt håb om at få et meningsfyldt, evigt liv i en verden uden lidelser. — Åbenbaringen 21:3, 4.

Geoffs erfaring minder os om disse ord af Jesus: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Er du villig til at sætte lidt tid af til at få dækket dit åndelige behov? Ingen anden investering vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af din tid — ikke blot hver eneste dag, men resten af dit liv.

^ par. 5 Se artiklen „20 måder at finde mere tid på“ i Vågn op! for april 2010.