Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Ægteskab

Ægteskab

Skal ægteskabet blot betragtes som en juridisk ordning?

„Hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad.“ — Mattæus 19:6.

HVAD BIBELEN SIGER

I Guds øjne er ægteskabet meget mere end en juridisk ordning. Det er en hellig ordning mellem en mand og en kvinde. Bibelen siger: „Fra skabelsens begyndelse ’gjorde [Gud] dem som mand og kvinde. Af den grund vil en mand forlade sin fader og moder, og de to skal være ét kød’ ... Derfor, hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad.“ * — Markus 10:6-9; 1 Mosebog 2:24.

Ordene, „hvad Gud har sat sammen“, betyder ikke at der indstiftes ægteskaber i himlen. Bibelen peger i stedet på at det er Skaberen der har indstiftet ægteskabsordningen, og derved understreges det hvor alvorligt man skal betragte den. Par der har dette syn på ægteskabet, vil opføre sig på en måde der viser at de mener at ægteskabet er et helligt og varigt forhold, og det styrker deres beslutning om at gøre deres ægteskab til en succes. De vil øge muligheden for at det lykkes når de søger vejledning i Bibelen om hvordan de kan leve op til deres respektive roller som mand og kone.

 Hvad er mandens rolle?

„En mand er sin hustrus hoved.“ — Efeserne 5:23.

HVAD BIBELEN SIGER

For at en familie kan trives, må der være en der har det sidste ord og træffer den endelige beslutning. Ifølge Bibelen er det mandens ansvar. Men det giver ham ikke ret til at være en diktator eller tyran. På den anden side må han heller ikke løbe fra sit ansvar så hans hustru mister respekten for ham og bliver pålagt en unødvendig byrde. Gud forventer tværtimod at han gør en stor indsats for at tage sig af sin hustru og vise at han ærer og respekter hende som en meget nær og betroet livsledsager. (1 Timoteus 5:8; 1 Peter 3:7) ’Mændene bør elske deres hustruer som deres egne legemer,’ siges der i Efeserbrevet 5:28.

En mand der elsker sin hustru, vil værdsætte hendes evner og respektfuldt tage hendes synspunkter i betragtning, især i sager der kunne berøre familien. Han bør ikke insistere på at få sin vilje blot fordi han er familiens overhoved. Da den troende Abraham afviste sin hustrus fornuftige råd i en sag der vedrørte familien, sagde Jehova til ham: „Hør efter hendes røst.“ (1 Mosebog 21:9-12) Abraham fulgte ydmygt hendes råd, og hans familie kunne glæde sig over stor fred og enhed samt Guds velsignelse.

Hvad er kvindens rolle?

’I hustruer skal underordne jer jeres egne mænd.’ — 1 Peter 3:1.

HVAD BIBELEN SIGER

Inden Gud skabte en hustru til den første mand, sagde han: „Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.“ (1 Mosebog 2:18) Et modstykke er noget der komplementerer noget andet eller fuldstændiggør det. Gud skabte altså ikke kvinden så hun skulle være som manden eller konkurrere med ham, men for at hun skulle komplementere ham. Sammen kunne de udføre den opgave de havde fået af Gud, om at få børn og fylde jorden med deres afkom. — 1 Mosebog 1:28.

Som en hjælp til at kvinden kan leve op til sin rolle, gav Gud hende nogle fuldendte fysiske, mentale og følelsesmæssige fortrin. Når hun gør brug af dem på en kærlig og fornuftig måde, er hun i væsentlig grad med til at gøre sit ægteskab til en succes, og hun hjælper sin mand til at føle tilfredshed og være følelsesmæssigt tryg. Gud mener at en sådan kvinde fortjener stor ros. * — Ordsprogene 31:28, 31.

^ par. 5 Bibelen giver mulighed for skilsmisse i tilfælde af utroskab. — Mattæus 19:9.

^ par. 14 Par vil finde mange gode råd om ægteskab og familieliv i artiklen „Hjælp til familien“, der er et fast indslag i Vågn op!