Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HJÆLP TIL FAMILIEN | FORÆLDREROLLEN

Hvordan du kan retlede din teenager

Hvordan du kan retlede din teenager

UDFORDRINGEN

I jeres familie har I en regel om at mobiltelefoner skal være slukkede klokken 21, men to gange i denne uge har du grebet din datter i at sms’e efter midnat. Din søn har fået at vide at han skal være hjemme klokken 22, men i går kom han igen først hjem efter klokken 23.

Din teenager kan gøre det bedre. Men først må du finde ud af hvorfor han eller hun tilsyneladende blæser på dine regler. Det der ser ud til at være et udtryk for direkte trods, er måske ikke så alvorligt ment.

HVORFOR DET SKER

Uklare grænser. Nogle teenagere ignorerer regler for at finde ud af hvad de kan slippe af sted med. Hvis for eksempel forældrene har sagt at det får konsekvenser hvis deres teenager overtræder en bestemt regel, kan teenageren forsøge at afprøve grænser for at se om de vil gøre som de har sagt. Er sådanne teenagere ved at blive forhærdede rebeller? Ikke nødvendigvis. De er dog mere tilbøjelige til at tage let på husreglerne hvis forældrene ikke hver gang lader børnene mærke konsekvenserne, eller hvis grænserne ikke er blevet klart formuleret.

Stive regler. Nogle forældre søger at få kontrol over deres halvvoksne barn ved at opstille en endeløs række af regler. Når deres barn så overtræder dem, bliver forældrene vrede og opstiller endnu flere regler. Men det gør kun det hele værre. „Jo mere kontrol du søger at få, jo mere vil din teenager slå sig i tøjret,“ forklarer bogen Parent/Teen Breakthrough og tilføjer: „At ville kontrollere alting er som at forsøge at smøre et blødt stykke brød med hårdt smør: Man ødelægger bare brødet, og det bliver ikke bedre af at du lægger flere kræfter i når du smører.“

Passende retledning kan være løsningen. At retlede adskiller sig fra at straffe. Dybest set betyder det at retlede at man underviser. Hvordan kan du lære din teenager at rette sig efter dine regler?

 HVAD DU KAN GØRE

Udtryk dig klart. Teenagere har brug for at vide præcis hvad der forventes af dem, og hvilke følger det får hvis de ikke gør som du siger. — Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7.

Forslag: Lav en liste over husreglerne. Spørg dernæst dig selv: ’Er der for mange? Er der for få? Er nogen af dem blevet overflødige? Burde jeg ændre nogen af reglerne alt efter hvor ansvarligt mit teenagebarn har været?’

Vær konsekvent. Hvis unge har overtrådt en regel i sidste uge, og slap af sted med det, men begår en lignende fejl i denne uge, som så får konsekvenser, kan de blive forvirrede. — Princip fra Bibelen: Mattæus 5:37.

orslag: Sørg for at konsekvensen står bedre mål med ’forbrydelsen’. Hvis en teenager for eksempel kommer senere hjem end aftalt, kan konsekvensen være at han eller hun skal være tidligere hjemme næste gang.

Vær rimelig. Vis at du er fleksibel ved at give dit barn mere frihed efterhånden som han eller hun gør sig fortjent til det. — Princip fra Bibelen: Filipperne 4:5.

Forslag: Sæt dig sammen med din teenager og tal om regler. Du kan endda spørge om han eller hun har forslag til hvilke konsekvenser bestemte overtrædelser skal have. Teenagere er langt mere tilbøjelige til at overholde regler som de selv har været med til at opstille.

Opbyg dit barns karakter. Du skal ikke blot have som mål at få dit teenagebarn til at adlyde, men også hjælpe ham til at lytte til sin samvittighed — en indre fornemmelse af hvad der er rigtigt eller forkert. (Se rammen „Opbyg en god personlighed“). — Princip fra Bibelen: 1 Peter 3:16.

Forslag: Hent hjælp i Bibelen. Her finder man de bedste råd med hensyn til at give „klog belæring“ og til at „give den uerfarne kløgt og den unge mand [eller kvinde] kundskab og omtanke“. — Ordsprogene 1:1-4, da. aut.