Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HJÆLP TIL FAMILIEN | ÆGTESKABET

Hvordan man kan undgå at bruge sårende ord

Hvordan man kan undgå at bruge sårende ord

UDFORDRINGEN

Hver gang der opstår en konflikt, retter du og din ægtefælle en strøm af kritiske bemærkninger mod hinanden. Det er blevet så almindeligt at bruge sårende ord at det nu er den ’normale’ måde I kommunikerer på.

Hvis det er sådan det foregår i dit ægteskab, skal du vide at du kan bryde det mønster. Først må du tænke over hvorfor det sker, og dernæst over hvorfor I kan have gavn af at foretage forandringer.

HVORFOR DET SKER

Opvækst. Mange ægtemænd og hustruer er vokset op i familier hvor det har været almindeligt at tale sårende til hinanden. Den ene eller begge ægtefæller efterligner måske den omgangstone de har hørt deres forældre bruge.

Påvirkning fra underholdning. Film og tv-serier gør grovheder til noget man griner af, og efterlader seeren med det indtryk at det er harmløst — eller endda sjovt.

Kultur. I nogle kulturer forventes det at ’rigtige mænd’ er tyranniske og dominerende, og at kvinder bider fra sig for ikke at virke svage. Når ægtefæller med sådanne holdninger har en uoverensstemmelse, er de måske tilbøjelige til at betragte hinanden som modstandere og ikke som partnere og bruge sårende ord frem for ord der heler.

Uanset hvad der er årsagen til den grove tone, kan den være et tegn på at en skilsmisse er under opsejling, eller den kan føre til helbredsproblemer. Nogle siger endda at ord kan ramme hårdere end en knytnæve. En kvinde som blev udsat for både verbale og fysiske overgreb af sin ægtemand, siger: „Det var sværere for mig at udholde fornærmelserne end volden. Jeg ville have foretrukket at han havde slået mig, frem for at sige noget der var så sårende.“

Hvad kan du gøre hvis du og din ægtefælle har ladet nedbrydende tale underminere jeres forhold?

 HVAD DU KAN GØRE

Vis empati. Sæt dig i din ægtefælles sted, og prøv at forstå hvordan dine ord virker på ham eller hende. Tænk om muligt på en særlig hændelse hvor din ægtefælle følte at du sagde noget sårende. Gå ikke op i hvad du rent faktisk sagde; det handler mere om hvordan det du sagde, påvirkede ham eller hende, altså hvilke følelser det vakte. Hvordan kunne du i stedet for sårende bemærkninger have brugt nogle venlige udtryk? Bibelen siger: „Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sårende ord vækker vrede.“ — Ordsprogene 15:1.

Iagttag par der viser hinanden respekt. Hvis din måde at samtale på er blevet påvirket af dårlige eksempler, kan du være på udkig efter gode eksempler. Lyt til ægtepar der taler til hinanden på en måde der er værd at efterligne. — Princip fra Bibelen: Filipperne 3:17.

Genkald dig de følelser I engang har haft. Sårende ord har ofte mere at gøre med hjertet end med munden. Bestræb dig derfor på at nære positive tanker om din ægtefælle og at styrke dine kærlige følelser for ham eller hende. Tænk tilbage på noget af det I før i tiden kunne lide at foretage jer sammen. Kig på gamle billeder. Hvad kunne få jer til at le? Hvad var det for egenskaber der gjorde at I blev tiltrukket af hinanden? — Princip fra Bibelen: Lukas 6:45.

Brug „jeg“-formen. I stedet for at angribe din ægtefælle verbalt kan du give udtryk for hvordan du følelsesmæssigt er berørt af situationen. Hvis du for eksempel siger: „Jeg føler mig tilsidesat når du lægger planer uden først at tale med mig“, er det mere sandsynligt at den anden reagerer positivt end hvis du siger: „Det er typisk dig — du lægger altid planer uden at spørge mig!“ — Princip fra Bibelen: Kolossenserne 4:6.

Stop i tide. Hvis sindene er ved at komme i kog, og det ene ord tager det andet, kan det være bedst at udsætte samtalen. Der er som regel ikke noget forkert ved at forlade en ophedet diskussion og så senere tage emnet op når man kan tale mere stille og roligt om det. — Princip fra Bibelen: Ordsprogene 17:14.

Sårende ord har ofte mere at gøre med hjertet end med munden