Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Helbredet

Helbredet

Interesserer Gud sig for hvordan vi behandler vores krop?

„Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde i vin, blandt dem der frådser i kød.“ — Ordsprogene 23:20.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Bibelen er ikke en lægevidenskabelig lærebog; dens formål er heller ikke at styre alle områder af menneskets tilværelse. Men man kan have gavn af at sætte sig ind i hvad Bibelen siger om Guds syn på sundhed.

HVAD BIBELEN SIGER

Mange passager i Bibelen kaster lys over hvad Gud mener om den måde vi behandler vores krop på. Bibelen fordømmer for eksempel selvskadende adfærd, blandt andet umådeholdent drikkeri og fråseri. (Ordsprogene 23:20) Den lovsamling Gud gav israelitterne, indeholdt forholdsregler som var med til at kontrollere og i nogle tilfælde endda forebygge sygdomme. Loven udstak også bestemte sikkerhedsforskrifter for at forebygge ulykker. (5 Mosebog 22:8) Tydeligvis tilskynder Bibelen os til at tage vare på vores krop og træffe rimelige forholdsregler for at værne om helbredet.

 Hvilken grund angiver Bibelen til at vi bliver syge?

„Synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden.“ — Romerne 5:12.

HVAD NOGLE SIGER

Mange mener at sygdom blot er en af evolutionens luner. Andre tror at mystiske kræfter, som for eksempel onde ånder, er skyld i at vi bliver syge.

HVAD BIBELEN SIGER

Ifølge Bibelen bliver vi syge fordi de første mennesker gjorde oprør mod Gud. (Romerne 5:12) Før deres oprør havde Adam og Eva, vores første forældre, et fuldkomment helbred. De vidste at de ville dø hvis de lod hånt om Guds kærlige omsorg. (1 Mosebog 2:16, 17) Alligevel afbrød de med fuldt overlæg deres venskab med Gud og mistede deres fuldkommenhed. *

Efter at Adam og Eva havde mistet deres fuldkommenhed, gav de deres ufuldkommenhed i arv til os. Til trods for at der er blevet gjort store bestræbelser for at udrydde sygdomme, bliver vi altså stadig syge.

HVAD DU KAN GØRE

Bibelen lærer at hvis du følger Guds vise principper, vil du få et godt forhold til ham. Det vil føre til at du på et tidspunkt vil få et fuldkomment helbred i et paradis på jorden. (Esajas 33:24) Gud lover at fjerne smerte, sygdom og død. — Åbenbaringen 21:3, 4.

Fraråder Bibelen at man tager imod lægebehandling?

„De raske trænger ikke til læge, men det gør de syge.“ — Mattæus 9:12.

HVAD NOGLE SIGER

En del er fortalere for troshelbredelse frem for konventionel lægebehandling.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud lod blandt andet jordemødre og læger udføre deres hverv blandt hans folk på Bibelens tid. (1 Mosebog 38:28; Kolossenserne 4:14) Der er intet i Bibelen som viser at Gud misbilligede at de brugte lægeplanter, salver, diæter og andre sygdomsbehandlinger. Jesus erkendte at det ikke er de raske der trænger til læge, men de syge. — Mattæus 9:12.

Bibelen godkender dog ikke alle former for sygdomsbehandling. For eksempel godkender Bibelen ikke vore dages udøvelse af troshelbredelse. Og behandlinger der er forbundet med okkultisme, har heller ikke Guds behag. (Galaterne 5:19-21) Hvis man er syg, vil det i stedet for at ty til metoder som Bibelen fordømmer, være fornuftigt at søge passende behandling, når det kan lade sig gøre.

^ par. 10 I denne artikel benytter vi ordene „fuldkomment“ og „fuldkommenhed“ om det helbred Gud gav de første mennesker da han skabte dem, og før de blev berørt af sygdom og død.