Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 INTERVIEW | BRETT SCHENCK

’Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud’

’Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud’

Brett Schenck er pensioneret miljøkonsulent i USA. Han studerede samspillet mellem planter, dyr og deres omgivelser. Hvorfor tror han på en Skaber? Vågn op! har stillet ham nogle spørgsmål angående den videnskabsgren han beskæftigede sig med, og hans tro.

Hvad er din baggrund?

Min far var maskiningeniør, og han talte ofte begejstret med mig om matematik og videnskab. Som dreng var jeg fascineret af de planter og dyr der levede i vandløb og vandhuller nær mit hjem i New Paris, Ohio, USA. Jeg valgte derfor at studere økologi på Purdue University.

Var du interesseret i religion?

Ja, det var jeg. Far tilskyndede mig til at undersøge den lutheranske tro, for vores familie var nemlig lutheranere. Jeg studerede koinégræsk (fællesgræsk), et af de sprog Bibelen blev skrevet på, og jeg fik stor respekt for Bibelen.

Hvilket syn havde du på udviklingsteorien?

Min kirke anerkendte denne teori. Mine kolleger troede på den. Så jeg satte aldrig spørgsmålstegn ved den. Men jeg troede også på at der fandtes en Gud. Jeg havde en tåget forestilling om at de to synspunkter var forenelige. Selvom jeg havde respekt for Bibelen, mente jeg ikke at den stammede fra Gud.

Hvad fik dig til at ændre mening om Bibelen?

To Jehovas Vidner, Steve og Sandy, besøgte min kone, Debbie og mig. De viste os at Bibelen, til trods for at den ikke er en videnskabelig lærebog, er videnskabeligt korrekt. For eksempel står der om Gud: „Det er Ham der bor over jordens kreds.“ (Esajas 40:22) Der står også: „Han . . . hænger jorden på intet.“ (Job 26:7) På det tidspunkt anvendte jeg satellitfotos i mit studium af økologi. Så disse skriftsteder gjorde indtryk på mig. De var skrevet længe før nogen kunne fotografere Jordens kreds, en Jord der  hænger på intet. I den tid min kone og jeg studerede Bibelen sammen med Steve og Sandy, læste jeg om profetier der var gået i opfyldelse, lærte virkningsfulde råd og fik forklaringer der lød fornuftige i mine ører. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er Guds ord.

Hvornår ændrede du mening med hensyn til livets oprindelse?

Engang viste Steve mig hvad Bibelen siger om det: „Jehova Gud [dannede] mennesket af støv fra jorden.“ (1 Mosebog 2:7) Sådan beskriver Bibelen det første menneskes opståen. Det affødte spørgsmålet: Stemmer Bibelen overens med de videnskabelige kendsgerninger? Steve opfordrede mig til at undersøge emnet nærmere, og det gjorde jeg.

Hvad fandt du frem til om evolution?

Mange ting. For blot at nævne en enkelt ting så søger evolutionsteorien at forklare hvordan arterne er opstået. Levende organismer har velfungerende organer, som for eksempel hjerte, lunger og øjne. Og på det mikroskopiske plan ser vi at der inde i cellerne er fantastisk udformede ’maskiner’. Hvor stammer deres udformning fra? Evolutionisterne hævder at udvælgelsen af de bedste mekanismer foregår automatisk fordi de levende organismer der har de bedste mekanismer, er dem der bedst overlever. Men denne forestilling besvarer ikke spørgsmålet: Hvor kommer disse mekanismer fra? Jeg fandt ud af at mange forskere ikke tror på at evolutionsteorien giver et fyldestgørende svar på det spørgsmål. En zoologiprofessor sagde til mig i fortrolighed at han ikke troede på nogen af evolutionsteorierne. Men det holdt han for sig selv af frygt for at miste sit arbejde.

Har dit kendskab til økologi styrket din tro?

Ja, det har det. Jeg studerede blandt andet hvordan levende organismer er afhængige af hinanden. Alt levende på Jorden er afhængigt af noget andet. Tag nu for eksempel blomster og bier. Blomsternes farve, duft, nektar og opbygning er udformet på en sådan måde at de tiltrækker bier, og at bierne overdrysses med pollen. Bier er designet til at suge nektar og videreføre blomstens pollen til en anden blomst som derved bliver bestøvet. Det er tydeligt at blomster og bier er designet til at forsyne hinanden med det de hver især har brug for.

„Når jeg tænker på hvor robuste Jordens økosystemer er, overbeviser det mig om at livet er skabt af Gud“

I et økosystem ser man i høj grad dette samspil. Et økosystem er et samfund af måske tusindvis af forskellige dyr, planter, bakterier og svampe. Alle dyr er afhængige af planter for at få føde og ilt, og de fleste blomstrende planter er afhængige af dyr. Økosystemer er overordentligt komplekse, og organismerne i dem er skrøbelige, og dog kan de bestå i tusindvis af år. Selv efter at et kompliceret økosystem er blevet beskadiget af forurening, kan det gendannes når forureningskilden er forsvundet. Når jeg tænker på hvor robuste Jordens økosystemer er, overbeviser det mig om at livet er skabt af Gud.

Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner?

Jeg var dybt bekymret over menneskenes ødelæggelse af miljøet. Jeg vidste at selvom økosystemer er robuste, kan de godt gå til grunde. Jehovas Vidner lærte mig at ifølge Bibelen vil Gud „ødelægge dem der ødelægger jorden“. (Åbenbaringen 11:18) De ord betød meget for mig. Efterhånden som jeg undersøgte Bibelen, gik det op for mig at det håb den indeholder, er pålideligt.

Jeg holder af at fortælle andre om min tro og har studeret Bibelen med flere forskere. Jeg var 55 da jeg gik på pension, for jeg ville gerne bruge mere tid på at hjælpe mennesker til at få større kundskab om livets Skaber og hans hensigt med vores fantastiske Jord.