Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

Verden

For at komme sult til livs skal der mere til end at producere flere fødevarer. Det anslås at landmænd nu producerer nok til at kunne brødføde 12 milliarder mennesker, altså 5 milliarder flere end den nuværende verdensbefolkning. Problemerne der er årsag til sult, drejer sig hovedsagelig mere om økonomi, fordeling og spild.

Storbritannien og USA

Ifølge en spørgeundersøgelse blandt nogle som arbejder i finansverdenen, mente næsten en fjerdedel (24 procent) af de adspurgte at „det kunne blive nødvendigt for dem at gøre noget uetisk eller ulovligt for at få succes“. Seksten procent indrømmede at de ville begå en kriminel handling „hvis de kunne slippe godt fra det“.

Argentina

I Argentina beder tre ud af fem lærere om orlov på grund af stress eller vold på deres arbejdsplads.

Sydkorea

Det at bo alene er snart den mest almindelige husstandsform i Sydkorea.

Kina

Man regner med at to tredjedele af byerne i Kina ikke vil kunne opfylde de nye krav myndighederne har opstillet for luftkvalitet som træder i kraft i 2016. Desuden bliver vandkvaliteten af det vand der hentes op fra undergrunden, betegnet som „dårligt eller ekstremt dårligt“.