Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HVAD SIGER BIBELEN?

Pornografi

Pornografi

Fordømmer Bibelen pornografi?

„Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ — Mattæus 5:28.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Pornografi har aldrig været så populær og så tilgængelig som nu. Hvis du gerne vil glæde Gud og leve et lykkeligt liv, bør du vide hvad han mener om pornografi.

HVAD BIBELEN SIGER

Pornografi bliver ikke specifikt omtalt i Bibelen. Alligevel er det at se pornografi i direkte modstrid med mange af Bibelens principper.

For eksempel siger Bibelen klart og tydeligt at hvis en gift mand „bliver ved med at se på en kvinde“ han ikke er gift med, og udvikler et begær efter at have sex med hende, kan det føre til ægteskabsbrud. Princippet der ligger til grund for denne udtalelse i Bibelen, gælder alle der „bliver ved med at se“ på pornografiske billeder og opelsker et stærkt ønske om at begå seksuel umoralitet, uanset om de er gift eller ej. Det er tydeligt at Gud finder en sådan adfærd anstødelig.

Er det forkert at se på pornografi selv når det ikke fører til umoralske seksuelle handlinger?

„I skal . . . gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen.“ — Kolossenserne 3:5.

HVAD NOGLE SIGER

Nogle forskere sætter spørgsmålstegn ved om der er en decideret forbindelse mellem pornografi og en seksuelt krænkende adfærd. Men er brugen af pornografi i sig selv uacceptabel i Guds øjne?

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen beskriver „sjofel skæmten“ som noget der er uacceptabelt og umoralsk. (Efeserne 5:3, 4) Hvordan kan pornografi så være mindre forkastelig? Pornografi nu om dage indbefatter ofte visuelle skildringer af virkelige handlinger af utroskab, homoseksualitet og andre former for utugt. At se på sådanne umoralske handlinger for at blive seksuelt pirret er bestemt noget Gud finder mere anstødeligt end sjofel tale.

Der er en fortsat debat blandt forskere om hvor stor sandsynlighed der er for at de der nærer fantasien med pornografi, vil udleve deres fantasier. Bibelen understøtter dog klart den tanke at det at se pornografi i sig selv er åndeligt nedbrydende og dybt anstødeligt for Gud. Vi finder denne formaning i Bibelen: „I skal derfor gøre jeres lemmer . . . døde med hensyn til utugt, urenhed [og] seksuel lidenskab.“ (Kolossenserne 3:5) De der ser pornografi, gør det stik modsatte — i stedet for at dræbe et sådant begær, altså fuldstændig udslukke det, nærer de det og lader det flamme op.

Hvad kan du gøre for at undgå at se på pornografi?

„Søg det gode og ikke det onde . . . Had det onde og elsk det gode.“ — Amos 5:14, 15.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen taler om at nogle der har haft flere skiftende og tilfældige seksuelle partnere, eller har været drankere og tyve, alligevel har været i stand til at ændre deres destruktive adfærd. (1 Korinther 6:9-11) Hvordan? Ved at anvende den visdom der findes i Guds ord, har de lært at hade det der er ondt.

Det er muligt at lære at hade pornografi ved nøje at tænke over de frygtelige konsekvenser en sådan skadelig vane kan føre med sig. Ifølge en undersøgelse der for nylig er blevet offentliggjort af Utah State University, bliver nogle der ser pornografi, „ramt af depression og socialt isoleret; det medfører også ødelagte forhold“ og andre sørgelige konsekvenser. Og fordi Gud finder det anstødeligt at man ser på pornografi, som det er blevet forklaret tidligere, udvirker det også noget der er endnu mere skadeligt. Det forhindrer folk i at blive venner med deres Skaber.

Bibelen kan lære os at elske det der er godt. Jo mere vi læser i Bibelen, jo mere kommer vi til at holde af dens moralnormer. Den kærlighed vil hjælpe os til at være afgjorte i vores holdning til pornografi og være opfyldt af den samme følelse som salmisten der skrev: „Jeg sætter ikke noget nedrigt frem for mine øjne.“ — Salme 101:3.