Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HJÆLP TIL FAMILIEN | ÆGTESKABET

Hvordan man kan holde op med at skændes

Hvordan man kan holde op med at skændes

UDFORDRINGEN

Har du og din ægtefælle svært ved at få talt ud om tingene på en stille og rolig måde? Har du følelsen af at du konstant befinder dig i et minefelt hvor hvert et skridt kan udløse en eksplosiv diskussion?

Hvis det er sådan det står til, skal du vide at situationen kan blive bedre. Men først må du finde ud af hvorfor du og din ægtefælle skændes så meget.

HVORFOR DET SKER

Misforståelser.

Jillian, * der er gift, indrømmer. „Nogle gange når jeg siger noget til min mand, får jeg ikke sagt det på den måde jeg gerne vil. Eller jeg er overbevist om at jeg har givet ham besked om noget, og så er det i virkeligheden kun noget jeg har troet at jeg har sagt til ham. Det er sket flere gange.“

Forskelligheder.

Uanset hvor godt du og din ægtefælle synes at passe sammen, vil I se forskelligt på nogle ting. Hvorfor? Fordi der ikke er to mennesker som er fuldstændig ens — og den kendsgerning kan enten virke som et krydderi eller skabe spændinger i jeres ægteskab. Mange par oplever at det skaber spændinger.

Dårlige eksempler.

„Mine forældre skændtes meget og talte nedsættende til hinanden,“ siger en kvinde ved navn Rachel. „Da jeg blev gift, talte jeg derfor til min mand på samme måde som min mor talte til min far. Jeg havde ikke lært at vise respekt.“

Dybereliggende årsager.

Ofte drejer en heftig diskussion sig i virkeligheden om noget andet end det der satte den i gang. For eksempel kan en diskussion begynde med at den ene siger: „Du kommer altid for sent!“ Det handler måske slet ikke om behovet for at være punktlig, men om at en af ægtefællerne føler at der ikke bliver taget hensyn til ham eller hende.

Uanset hvad årsagen er, kan det at I ofte skændes, have en skadelig virkning på jeres helbred, og i sidste ende kan det føre til skilsmisse. Så hvordan kan I holde op med at skændes?

HVAD I KAN GØRE

Noget der er afgørende for at kunne undgå skænderier, er at finde frem til de dybereliggende årsager der kan virke som benzin på bålet. Prøv at gøre følgende sammen når der er faldet ro over gemytterne.

1. Skriv hver især ned på et stykke papir hvad et nyligt skænderi drejede sig om. Manden kan for eksempel skrive: „Du var sammen med dine veninder en hel dag og ringede slet ikke til mig.“ Konen kan skrive: „Du blev vred fordi jeg var sammen med nogle veninder.“

2. Drøft følgende spørgsmål uden at være forudindtaget: Var problemet virkelig så alvorligt? Kunne man have set igennem fingre med det? I nogle tilfælde kan man for fredens skyld og tilskyndet af kærlighed måske bare blive enige om at man er uenig og sætte punktum for sagen. — Princip fra Bibelen: Ordsprogene 17:9.

Hvis du og din ægtefælle kommer til den konklusion at det var en bagatel, kan I give hinanden en undskyldning og så betragte det som ude af verden. — Princip fra Bibelen: Kolossenserne 3:13, 14.

Hvis den ene eller I begge mener at det handler om noget mere alvorligt, kan I tage næste skridt.

3. Skriv ned hvad du følte mens I skændtes, og få din ægtefælle til at gøre det samme. Måske skriver manden: „Jeg følte at du hellere ville være sammen med dine veninder end med mig.“ Konen skriver måske: „Jeg følte at du behandlede mig som et barn der skal stå sin far til regnskab for hvor det er.“

4. Byt sedler, og læs den andens kommentarer. Hvad var det egentlig der gik din ægtefælle på under skænderiet? Drøft hvad I skulle have gjort anderledes for at finde frem til de dybereliggende årsager uden at komme op at mundhugges. — Princip fra Bibelen: Ordsprogene 29:11.

5. Tal sammen om hvad I har lært af denne øvelse. Hvordan kan I bruge det I har lært, til fremover at standse eller forebygge et skænderi?

^ par. 7 Navnene er ændret.