Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad siger Bibelen?

Har stjernerne indflydelse på dit liv?

Har stjernerne indflydelse på dit liv?

Elsker han mig?

Skal jeg rejse i dag?

Får jeg jobbet?

MANGE søger hjælp i astrologien for at få svar på sådanne spørgsmål. * Men har stjernerne virkelig indflydelse på dit liv? Kan de fortælle dig noget om din fremtid eller om dig selv? Hvad siger Bibelen?

Har stjernerne indflydelse på vores fremtid?

Nogle tror at vi ikke kan undgå vores skæbne. De siger at det allerede er bestemt hvordan fremtiden vil forme sig, og at stjernerne kan afsløre det. Men ifølge Bibelen forholder det sig helt anderledes. Den fremholder at Gud giver menneskene et valg, og det indikerer at de selv har en vis kontrol med hvad der skal ske med dem. For eksempel sagde Gud til Israels nation: „Jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen; og du skal vælge livet for at du kan blive i live, du og dit afkom.“ — 5 Mosebog 30:19.

Dermed gjorde Jehova Gud det klart for sit folk at de i stor udstrækning selv kunne bestemme over deres fremtid. Hvis de adlød hans bud, ville de blive velsignet. Hvis de var ulydige, ville de gøre livet besværligt for sig selv.

Tænk over dette: Hvis fremtiden for hver enkelt israelit allerede var skrevet i stjernerne, ville der så have været nogen mening i at Gud tilskyndede dem til at vælge livet? Ville det være rimeligt at Gud holdt dem ansvarlige for deres handlinger hvis de ikke selv havde indflydelse på dem?

Det er tydeligt hvad Bibelen lærer os: Hvordan vores liv former sig, afhænger af de valg vi træffer — ikke af stjernerne. — Galaterne 6:7.

Har stjernerne indflydelse på vores personlighed?

De fleste astrologer nedtoner tanken om at vores fremtid er forudbestemt. „Vi er herre over vores egen skæbne,“ siger en astrolog, men tilføjer så: „På den anden side har fødselstidspunktet indflydelse på sammensætningen af vores personlighed.“ Mange har en lignende opfattelse. De mener at eftersom stjernerne og planeterne har en fysisk effekt på jorden, må de også øve en metafysisk påvirkning. Hvad peger Bibelen på i den forbindelse?

Bibelen er ikke en videnskabelig lærebog som går i detaljer hvad angår det menneskelige legeme og universet. Men den forklarer hvorfor Jehova skabte himmellegemerne. I Første Mosebog 1:14, 15 står der: „Gud sagde videre: ’Lad der komme lysgivere på den udstrakte himmel til at sætte skel mellem dagen og natten; og de skal tjene til tegn og til afmærkning af årstider . . . til at lyse på jorden.’“

Tænk over dette: Hvis Gud havde skabt stjernerne med det formål at de skulle have indvirkning på vores personlighed, ville han så ikke have fortalt os det?

Hvad kan vi konkludere? At stjernerne er en del af Guds skaberværk, men at de ikke har indflydelse på vores personlighed.

Pålidelig vejledning

Det er helt naturligt at vi gerne vil lære vores fremtid at kende eller forstå os selv. Den slags oplysninger kan vi imidlertid ikke få ved at betragte stjernerne. Vi skal finde dem et andet sted.

Bibelen beskriver Jehova som den „der fra begyndelsen fortæller om enden“. (Esajas 46:10) Han har en hensigt som han vil gennemføre. (Esajas 55:10, 11) Vi kan lære om Guds hensigt ved at læse i Bibelen. Denne gamle, hellige bog forklarer også hvorfor der er lidelser, og hvordan Gud vil fjerne alt det der plager menneskeheden. * — 2 Peter 3:13; Åbenbaringen 21:1-4.

Når det drejer sig om at lære os selv at kende og blive bedre mennesker, er Bibelen det bedste sted at hente råd og vejledning. Hvorfor? Når vi læser i den, bliver vi hjulpet til at se os selv som vi virkelig er. For eksempel nævner Bibelen at Jehova Gud er „barmhjertig“, „sen til vrede“ og „rede til at tilgive“. (2 Mosebog 34:6; Salme 86:5) Men er vi også det? Bibelen kan afsløre vores forkerte tankegang og hjælpe os til at se på hvilke områder vi må forbedre os.

Derfor har vi ikke brug for stjernerne til at fortælle os om vores fremtid og til at lære os selv at kende. Det er oplysninger vi skal søge i Bibelen, som er „inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering“. — 2 Timoteus 3:16, 17.

^ par. 6 Astrologi er studiet af solen, månen, planeterne og stjernerne ud fra den betragtning og tro på at disse himmellegemer påvirker os og kan give os større selvindsigt.

^ par. 19 Der findes flere oplysninger om Guds hensigt i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? udgivet af Jehovas Vidner.