Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

Vi betragter verden

New York har vedtaget en lov der forbyder rygning på strande, i parker og på pladser og torve. Hver gang man overtræder loven, får man en bøde på 50 dollars (cirka 250 kroner). Det er myndighedernes håb „at folk selv vil sørge for at forbuddet bliver overholdt“. — THE WALL STREET JOURNAL, USA.

„I Indien er der sket en betragtelig stigning i tilfældene af kønsselektiv abort af pigefostre, især ved graviditeter efter en førstefødt pige.“ I familier hvor der allerede var en førstefødt pige, faldt antallet af fødte piger per 1000 drenge fra 906 i 1990 til 836 i 2005. — THE LANCET, STORBRITANNIEN.

Verdenssundhedsorganisationen har kategoriseret radiofrekvent og elektromagnetisk stråling, „eksempelvis den der udsendes af trådløse kommunikationsapparater“, som „muligvis kræftfremkaldende for mennesker“. — DET INTERNATIONALE AGENTUR FOR KRÆFTFORSKNING, FRANKRIG.

De Forenede Nationer har fejret at kvægpest er blevet udryddet. Det er „den første sygdom blandt dyr der takket være menneskers bestræbelser er blevet udryddet i naturen, . . . og det er blot den anden sygdom, efter menneskekopper, der er blevet afskaffet“. — FN’S ORGANISATION FOR ERNÆRING OG LANDBRUG, ITALIEN.

Forberedt på det værste?

„En lovbog for et apokalyptisk New York“ var overskriften på en artikel bragt i New York Times. Denne artikel omtalte udgivelsen af en officiel lovbog for at hjælpe dommere og advokater til at håndtere de knudrede juridiske spørgsmål der kan opstå i kølvandet på „endnu et terrorangreb, en større radioaktiv eller kemisk forurening eller en omfattende epidemi“. Lovbogen, som er udgivet af retssystemet i staten New York og foreningen af statsadvokater, er opbygget sådan at man hurtigt kan slå op og læse hvordan man ved hjælp af eksisterende love kan tage sig af sager vedrørende karantæne, masse-evakuering, ransagning uden kendelse, nedslagtning af inficerede dyr og suspendering af loven.

Hvad der gemmer sig i gamle puder

Rene pudebetræk kan godt „skjule noget der er rigtig uhumsk“, siger Art Tucker, ledende klinisk forsker ved St. Barts Hospital i London. The Times, som omtalte hans undersøgelser, oplyste at en tredjedel af en pudes vægt efter to års brug „består af levende og døde husstøvmider, ekskrementer fra husstøvmider, død hud og bakterier“. Puder er som varmeskabe hvor mikroorganismer og mider trives, og hvor der findes masser af allergener. Hvad kan man gøre? „Mider . . . tørrer ud og dør når de udsættes for sollys,“ skrev The Times, „og det vil sige at den gode gamle skik med at lufte sengetøjet er med til at begrænse miderne.“ Sæbe er ikke nok til at dræbe husstøvmider i en pude, men det er 60 grader varmt vand, som også fjerner størstedelen af dem.