Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad siger Bibelen?

„Sandheden skal frigøre jer“ — Hvordan?

„Sandheden skal frigøre jer“ — Hvordan?

MILLIONER føler at de er frie; men er de virkelig det? Mange er for eksempel trælbundet af overtro. Andre frygter de døde, som de måske prøver at formilde med kostbare offergaver. Andre igen nærer overdreven frygt for døden fordi de ikke ved hvad der sker når et menneske dør. Kan disse mennesker blive frigjort fra alt dette som er en mental, følelsesmæssig eller endda økonomisk belastning for dem? Ja, helt afgjort. Som Jesu ord viser i ovenstående citat, er nøglen til denne frigørelse sandheden. Men hvilken sandhed? Er det sandhed i al almindelighed, eller er det en bestemt slags sandhed?

Jesus har givet os et klart svar: „Hvis I bliver i mit ord, er I virkelig mine disciple, og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.“ (Johannes 8:31, 32) Jesu „ord“, hans lære, står at læse i Bibelen.

Da Jesus sagde „sandheden skal frigøre jer“, tænkte han først og fremmest på det at blive frigjort fra synd og død. At kende sandheden fra Guds ord kan dog også frigøre os fra sådanne ting som overtro, frygt for de døde og en overdreven frygt for at dø. Hvordan?

1. Befriet for overtro. Mange er overbevist om at visse genstande eller tal bringer uheld. Andre undlader at træffe vigtige beslutninger med mindre de først har fået et tegn, læst deres horoskop eller rådført sig med et åndemedium.

Hvordan sandheden fra Bibelen frigør: På Bibelens tid blev nogle blandt Guds eget folk overtroiske, ja, de gik endog så vidt at de begyndte at tilbede ’lykkeguden og skæbneguden’. Hvordan så Jehova Gud på det? „I blev ved med at gøre hvad der var ondt i mine øjne,“ sagde han. (Esajas 65:11, 12) Sådan så Gud også på de mennesker der henvendte sig til åndemedier for at få vejledning: ’Der må ingen findes hos dig som spørger et åndemedium til råds. Enhver der øver disse ting er en vederstyggelighed for Jehova.’ — 5 Mosebog 18:10-12.

Overtroiske forestillinger og åndemedier er skadelige, for de udgør en del af „Djævelens listige anslag“. Jesus kaldte Djævelen for „løgnens fader“. (Efeserne 6:11; Johannes 8:44) Hvis du var i tvivl om hvad du skulle gøre i en vigtig sag, ville du så spørge en der lyver, til råds? Naturligvis ikke. Det vil derfor være klogt af dig at undgå alt hvad der har at gøre med „løgnens fader“.

En vigtig forudsætning for at træffe fornuftige beslutninger i livet er at man har den visdom der er grundlagt på nøjagtig kundskab om Bibelens principper og om Guds hensigt med menneskene. „Det er Jehova der giver visdom; fra hans mund kommer kundskab og dømmekraft,“ siges der i Ordsprogene 2:6.

2. Befriet for frygten for de døde. Mange tror at forfædrenes „ånder“ har indflydelse på de levende. De føler at de må formilde disse „ånder“ ved at skænke dem forskellige offergaver og på den måde undgå deres vrede. Som følge heraf kommer nogle i stor gæld fordi de skal betale for overdådige ceremonier og de offergaver de bringer.

Hvordan sandheden fra Bibelen frigør: I Bibelen kan vi finde frem til sandheden om de dødes tilstand. Jesus sagde for eksempel at de døde sover. (Johannes 11:11, 14) Hvad mente han med det? Svaret findes i Prædikeren 9:5: „De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting.“ De døde er fuldstændig uden bevidsthed, ja, deres tilstand kan sammenlignes med en dyb søvn. Faktisk er de ophørt med at eksistere, og derfor kan de hverken gøre os godt eller ondt.

Nogle mennesker hævder imidlertid at de har haft kontakt med afdøde personer. Hvordan kan det lade sig gøre? Også det giver Bibelen svar på. Den fortæller os at tidligt i menneskenes historie gjorde nogle engle oprør mod Gud. (2 Peter 2:4) I Bibelen kaldes de for dæmoner, eller onde ånder, og de prøver at vildlede mennesker. (1 Timoteus 4:1) En af de metoder de benytter, er at give sig ud for at være afdøde personer. På den måde fremmer de den løgn at de døde lever videre i en anden skikkelse eller på et andet plan.

3. Befriet for overdreven frygt for døden. Døden er virkelig en fjende, netop som Bibelen siger. (1 Korinther 15:26) Derfor er der ikke noget at sige til at vi frygter døden og ikke har lyst til at dø. Vi behøver dog ikke at nære unødig frygt for døden.

Hvordan sandheden fra Bibelen frigør: Ud over at Bibelen fortæller os sandheden om de dødes tilstand, viser den også at Gud har til hensigt at give de døde livet igen i kraft af en opstandelse. „Den time kommer,“ sagde Jesus, „i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre hans [Jesu] røst og komme ud.“ — Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15.

I hvilken skikkelse vil de „komme ud“? Det gav Jesus os et indblik i. For de gange han oprejste nogle fra de døde, vendte den pågældende tilbage til livet som menneske — som den person han eller hun var før. (Markus 5:35-42; Lukas 7:11-17; Johannes 11:43, 44) Det harmonerer med det der ligger i det græske ord for opstandelse, som ordret betyder „opståen“, eller „oprejsning“. Henvendt til sin aldrende tjener Daniel sagde Gud: „Du skal hvile [eller sove i døden], men stå op til din lod ved dagenes ende.“ (Daniel 12:13) Disse ord må have trøstet Daniel og sat ham i stand til modigt og med værdighed at gå døden i møde.

Jesu opgave bestod blandt andet i „at forkynde frigivelse for fanger“ — de der var trælbundet af falske læresætninger. (Lukas 4:18) Eftersom hans lære findes i Bibelen, fortsætter den hver dag med at frigøre mennesker. Det er vores inderlige ønske at sandheden fra Bibelen vil hjælpe dig til at opnå varig frihed.

HAR DU SPEKULERET OVER?

Hvordan frigør Bibelens sandheder os fra

● overtro? — Esajas 8:19, 20; 65:11, 12.

● frygt for de døde? — Prædikeren 9:5; Johannes 11:11, 14.

● frygt for døden? — Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15.

[Tekstcitat på side 11]

Sandheden fra Bibelen frigør mennesker fra overtro, frygt for de døde og overdreven frygt for at dø