Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor bliver jeg altid sammenlignet med andre?

Hvorfor bliver jeg altid sammenlignet med andre?

 Unge spørger

Hvorfor bliver jeg altid sammenlignet med andre?

„Jeg bliver stiktosset når mine lærere eller forældre sammenligner mig med andre.“ — Mia. *

„At blive sammenlignet med en anden får mig til at føle at jeg ikke er god nok, for jeg ønsker i forvejen at ligne den person lidt mere.“ — April.

I SKOLEN kritiserer dine lærere dig for at du ikke er lige så god til matematik som en af dine klassekammerater. Derhjemme skælder dine forældre dig ud fordi du ikke er lige så flink til at holde orden som din søster. En kommentar som: „Din mor var utrolig smuk da hun var på din alder!“ kan gøre ondt fordi det kan få dig til at tro at vedkommende synes du er grim. „Kan folk ikke bare tage mig som jeg er?“ tænker du måske. „Hvorfor skal jeg altid sammenlignes med en anden?“

Hvorfor gør det så ondt at blive sammenlignet med andre? Kan der overhovedet komme noget godt ud af sammenligninger? Hvordan kan du tackle det når nogen sammenligner dig med andre?

Hvorfor gør sammenligninger ondt?

En af grundene til at sammenligninger kan gøre ondt, er at der i mange tilfælde er noget om snakken. Dét folk siger højt, er måske noget man ofte siger til sig selv. Becky siger for eksempel: „Jeg plejede at se på de populære børn i skolen og tænke: ’Hvis bare jeg var som dem, ville flere kunne lide mig.’“

Hvorfor denne usikkerhed? Prøv at tænke på hvad der er ved at ske med dig rent fysisk, følelsesmæssigt og psykisk. Din krop forandrer sig. Dit forhold til dine forældre bliver mere og mere kompliceret. Og dit syn på det modsatte køn har sikkert også ændret sig radikalt. Derfor tænker du måske: ’Er det der sker med mig, normalt?’

Det kan være du føler at den eneste måde du kan finde ud af det på, er ved at sammenligne dig selv med andre unge som oplever de samme forandringer. Men her kan der være en fare. Hvis du synes at de ser ud til at tackle det bedre end dig, bliver du usikker. Og når så en voksen spørger: ’Hvorfor kan du ikke være som den eller den?’, føler du at din største skræk er blevet bekræftet — du er ikke normal!

April peger på en anden grund til at sammenligninger kan gøre ondt: „Når man bliver sammenlignet med en anden, især en man kender godt, kan man let blive jaloux eller vred på  vedkommende.“ Mia kender godt den følelse. Hun synes altid at hendes forældre og lærere sammenligner hende med hendes storesøster. „De fortæller mig om alt det hun kunne da hun var på min alder,“ siger Mia. Hvilken virkning har det? „Det får mig til at føle at jeg skal konkurrere med min søster. Nogle gange hader jeg hende ligefrem.“

Ja, sammenligninger kan virkelig føre noget dårligt med sig. Læg mærke til hvad der skete med nogle af Jesu nærmeste venner. Den sidste aften inden Jesu død opstod der „en heftig diskussion“ blandt apostlene. Hvorfor? De sammenlignede sig med hinanden indbyrdes og diskuterede „hvem af dem der syntes at være den største“. (Lukas 22:24) Der er ingen tvivl om at nogle sammenligninger kan være skadelige. Men er alle sammenligninger det?

Positive sammenligninger

Lad os se på den bibelske beretning om Daniel og hans tre hebraiske venner. Disse unge mennesker ønskede ikke at spise Babylons konges fine mad som var forbudt ifølge Guds lov. (3 Mosebog 11:4-8) For at overtale opsynsmanden til at hjælpe dem foreslog Daniel at han selv og hans tre venner i ti dage skulle have lov til at spise mad der var tilladt ifølge Guds lov. Derefter skulle opsynsmanden sammenligne de unge hebræere med de andre unge ved hoffet. Hvordan gik det?

Den bibelske beretning lyder: „Efter ti dages forløb så [hebræerne] bedre ud og var bedre i stand end alle de børn som spiste kongens fine mad.“ (Daniel 1:6-16) Læg mærke til at dette gode resultat ikke skyldtes at Daniel og hans venner fra naturens side havde nogen fortrin frem for de andre unge. Nej, det var først og fremmest fordi de valgte at følge de love som Gud havde givet sit folk.

Kan du se hvordan disse unge hebræeres erfaringer har betydning for dig? Hvis du lever efter Bibelens moralnormer, vil du skille dig ud fra andre unge. Nogle der lægger mærke til denne forskel, vil måske synes at det er mærkeligt, og ’blive ved med at spotte dig’. (1 Peter 4:3, 4) Andre, derimod, vil lægge mærke til de positive ting som din gode adfærd resulterer i, og de får måske endda lyst til at vide mere om Jehova. (1 Peter 2:12) I sådan en situation kan det være positivt at blive sammenlignet med andre.

Sammenligninger kan også være gavnlige i en anden forbindelse. For eksempel synes du måske at du tager din del af slæbet med det huslige arbejde derhjemme — i hvert fald når du sammenligner dig med dine søskende. Men dine forældre er muligvis ikke helt enige med dig. For at hjælpe dig til at se nøgternt på tingene kan det være at de henleder din opmærksomhed på en bestemt bibelsk persons indstilling og handlinger og beder dig om at sammenligne dig selv med vedkommende.

Måske minder de dig om at Jesus, selvom han blev kaldt Herre og Lærer, var villig til at vaske disciplenes fødder. (Johannes 13:12-15) Derefter tilskynder de dig måske til at efterligne Jesu ydmyge og tjenstvillige indstilling. I Bibelen tilskyndes alle kristne faktisk, ung som gammel, til at sammenligne sig med Kristus og prøve at „følge lige i hans fodspor“. (1 Peter 2:21) Den slags sammenligninger hjælper os til at være ydmyge og til at udvikle en personlighed som Jehova synes om.

Hvordan man tackler negative sammenligninger

Det skal indrømmes at det kan være irriterende og nedslående at blive sammenlignet med en af sine søskende eller en jævnaldrende på en negativ måde. Hvordan kan man håndtere det? „Et menneskes indsigt bremser  hans vrede,“ sagde den vise kong Salomon. (Ordsprogene 19:11) Hvordan kan indsigt være en hjælp? Du tror det måske ikke, men den der drager sammenligningen, for eksempel en af dine forældre eller lærere, ønsker dig sikkert det bedste. Cathy siger: „Når nogen sammenligner mig med andre, spørger jeg mig selv: ’Hvordan prøver de at hjælpe mig?’“ Cathy har erfaret at når hun er positiv, bliver hun ikke se let ked af det eller irriteret.

Hvad så hvis du føler at du hele tiden bliver sammenlignet med andre — for eksempel at dine forældre igen og igen sammenligner dig med en af dine søskende på en negativ måde? I den situation kunne du respektfuldt forklare dem hvordan det får dig til at føle. De er måske slet ikke klar over hvilken negativ virkning det har på dig.

Men husk at der er „en tid til at tale“ og „en tid til at tie“. (Prædikeren 3:7) I stedet for at fare op næste gang du bliver sammenlignet med nogen, så prøv at beherske dig. Derefter kan du tale med dine forældre, eller hvem der nu har draget den negative sammenligning. Hvis du gør det, vil det du siger, virke langt bedre. — Ordsprogene 16:23.

I mange tilfælde kan du gøre en negativ sammenligning mindre ubehagelig ved at kende dine stærke sider. Apostelen Paulus skrev til Timoteus: „Lad ingen se ned på din ungdom.“ (1 Timoteus 4:12) Timoteus var forholdsvis ung da han blev udnævnt til kristen tilsynsmand. Så nogle har måske på en negativ måde sammenlignet Timoteus med mænd som var ældre og mere erfarne end ham. Men sådanne negative sammenligninger ville have været uberettigede. Trods sin unge alder havde Timoteus opnået stor erfaring på sine rejser med Paulus. Timoteus var dygtig til at bruge Guds ord, og han bekymrede sig oprigtigt for sine åndelige brødre og søstre. — 1 Korinther 4:17; Filipperne 2:19, 20.

Så næste gang du er ude for en negativ sammenligning, kan du spørge dig selv: ’Er kritikken berettiget?’ Hvis der er noget om det der bliver sagt, så prøv at lære noget af det. Men hvis sammenligningen er en direkte generalisering — som for eksempel: „Hvorfor kan du ikke være som din broder?“ — så prøv at betragte kommentaren objektivt. Gør hvad du kan for at vende sammenligningen til noget positivt.

Jehova Gud bedømmer dig ikke efter hvordan du er i sammenligning med et andet ufuldkomment menneske. (Galaterne 6:4) Han ser ikke på dit ydre, men kender og forstår den person du er i dit hjerte. (1 Samuel 16:7) Jehova ser ikke bare hvordan du er, men også hvordan du prøver at være. (Hebræerne 4:12, 13) Jehova bærer over med dine fejl, og han søger altid efter det gode i dig. (Salme 130:3, 4) Blot at vide dét kan hjælpe en når man bliver sammenlignet med andre.

NOGET AT TÆNKE OVER

▪ Hvilken slags sammenligninger plejer at irritere dig?

▪ Hvad vil du gøre hvis dine forældre hele tiden sammenligner dig med andre?

[Fodnote]

^ par. 3 Navnene er ændret.

[Tekstcitat på side 12]

„Jeg vil helst have at den person der giver mig et råd, ikke nævner navnet på en anden person og siger: ’Du skulle tage at være som den eller den,’ men i stedet fremhæver mine gode sider og derefter på en venlig måde hjælper mig til at se mine svagheder.“ — Natalie

[Illustration på side 13]

Du kan respektfuldt forklare hvordan det virker på dig at blive sammenlignet med andre