Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad vil du svare?

Hvad vil du svare?

 Hvad vil du svare?

HVOR SKETE DET?

1. Hvor holdt man første gang Herrens aftensmåltid?

Tegn en cirkel om dit svar.

Jerusalem

Betlehem

Nazaret

Jeriko

◆ Hvad symboliserer det usyrede brød?

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

◆ Hvad symboliserer den røde vin?

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

▪ Oplæg til samtale: Hvad skal Herrens aftensmåltid minde os om? Hvad gør indtryk på dig ved denne begivenhed?

HVORNÅR SKETE DET?

Angiv skribenterne til hver af de nedennævnte bibelbøger, og træk en linje fra hver bog til tidspunktet for dens fuldførelse.

1077 f.v.t. 1040 f.v.t. 580 f.v.t. 55 e.v.t. 66 e.v.t.

2. 2 Samuel

3. 2 Kongebog

4. 2 Korinther

HVEM ER JEG?

5. Mine venner bragte mig vand at drikke, men jeg udgød det som var det blod.

HVEM ER JEG?

6. Nogle siger de tilhører mig; andre siger de tilhører Paulus, Apollos eller Kristus.

FRA DETTE NUMMER

Besvar følgende spørgsmål, og indsæt det/de manglende bibelvers.

Side 8 Hvad må vi forvisse os om? (Filipperne 1:․․․)

Side 9 Hvordan kan man blive vís? (Ordsprogene 13:․․․)

Side 20 Hvem vil blive „den største i himlenes rige“? (Mattæus 18:․․․)

Side 29 Hvem vil ikke arve Riget? (Efeserne 5:․․․)

Børnenes billedquiz

Kan du finde disse billeder i bladet? Beskriv med egne ord hvad der sker på hvert billede.

(Svarene findes på side 19)

 SVARENE TIL SIDE 31

1. Jerusalem. — Mattæus 21:10, 17, 18; 26:17-19.

◆ Jesu legeme. — Mattæus 26:26.

◆ Jesu blod. — Mattæus 26:27, 28.

2. Gad, Natan, 1040 f.v.t.

3. Jeremias, 580 f.v.t.

4. Paulus, 55 e.v.t.

5. David. — 2 Samuel 23:15-17.

6. Kefas, eller Peter. — Johannes 1:42; 1 Korinther 1:12.