Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hjælp de unge til at få dækket deres behov

Hjælp de unge til at få dækket deres behov

 Hjælp de unge til at få dækket deres behov

UNGE har brug for at tale med nogen om deres mål, forhåbninger og problemer. De har også brug for gode venner. Og efterhånden som de bliver mere modne, har de brug for en identitetsfølelse, en følelse af individualitet. Når forældre hjælper børnene med at få dækket disse behov, beskytter de dem mod forhold som kan skade dem, blandt andet den slags forhold der så let opstår på nettet.

Unge har brug for at tale med nogen. Teenagere kan godt virke lidt reserverede og hemmelighedsfulde med hensyn til at udtrykke deres følelser. Men du kan være sikker på at de gerne vil tale med dig — ja, med dig, deres forælder — om både alvorlige og almindelige emner. Spørgsmålet er om du er parat og villig til at lytte. — Jakob 1:19.

Lad ikke tilværelsens pres skubbe dyrebare muligheder for at tale med dine børn til side. Hvis du synes det er svært, kan det være at du må tænke alvorligt over dette fornuftige råd fra Bibelen: ’Forvis jer om de mere vigtige ting.’ (Filipperne 1:10) Hvad er mere vigtigt end dine børn?

Vær ikke hurtig til at slutte at dine børn hellere vil have råd fra deres jævnaldrende end fra deres forældre. I en spørgeundersøgelse blev 17.000 elever i alderen 12 til 18 bedt om at vurdere hvor stor indflydelse deres forældre, venner og lærere samt kendte personligheder og medierne havde på dem. Der blev anvendt en skala fra 0 til 5. Ingen indflydelse blev markeret med 0, og 5 betød meget stor indflydelse. Næsten halvdelen gav forældrene bedømmelsen 5.

Det er tydeligt at du som forælder spiller en afgørende rolle i forbindelse med hvilke normer og mål dine børn vil få. „Det kan godt være at man ikke når ind til dem med alt hvad man siger,“ fortæller en forælder. „Men hvis ikke man taler med dem, vil man aldrig nå ind til dem.“

Unge har brug for venner. „Forældre ved som regel ikke hvad børnene foretager sig på nettet, eller også er de fuldstændig ligeglade,“ siger en pige på 15. I dag kan forældre ikke tillade sig at være ligeglade med hvem deres børn er sammen med. Ved du hvem dine børn bruger tid sammen med, hvad enten det er ansigt til ansigt eller på anden vis? Bibelen siger: „Dårligt selskab ødelægger gode vaner.“ (1 Korinther 15:33) Ja, der er gode grunde til at være opmærksom på hvem dine børn er sammen med.

 At nære omsorg for sine børn indebærer mere end at beskytte dem mod dårlig indflydelse. Børn har brug for den rigtige slags venner. „Den der vandrer med de vise bliver vís, men den der omgås tåber går det dårligt,“ siger Bibelen. (Ordsprogene 13:20) Det er altså nødvendigt at hjælpe sine børn med at få venner som er godt selskab — for eksempel andre unge som er gode eksempler i forbindelse med at huske deres Skaber. — Prædikeren 12:1.

Jehova Gud er meget opmærksom på hvem han accepterer som venner, og vi må prøve at efterligne ham. (Salme 15:1-5; Efeserne 5:1) Ja, noget af det vigtigste du gennem ord og handling kan lære dine børn her i livet, er at vælge venner som er godt selskab. — 2 Thessaloniker 3:6, 7.

Unge har brug for identitetsfølelse. En vigtig del af det at blive voksen er at skabe sin egen identitet, en række personlige egenskaber som adskiller en fra andre. I Ordsprogenes Bog i Bibelen står der: „Selv en dreng kendes på sine handlinger.“ (Ordsprogene 20:11) En af de opgaver du har som forælder, er at indprente de rette principper i dit barns hjerte. — 5 Mosebog 6:6, 7.

Man kan illustrere det på følgende måde: Forældre vælger som regel hvad et lille barn skal have på hver dag i håb om at barnet vil lære at klæde sig pænt. Men kan man forestille sig en sund og rask voksen på 30 år som stadig bliver klædt på af forældrene? Selve tanken forekommer absurd! Bibelen bruger billedet med påklædning idet den tilskynder os: „Ifør jer den nye personlighed“, altså en kristuslignende personlighed. (Kolossenserne 3:10) Du kan hjælpe dine børn til at iføre sig den nye personlighed ved hjælp af kærlig tugt og formaning. (Efeserne 6:4) Efterhånden som de bliver ældre og mere selvstændige, vil de sikkert fortsat ønske at vise at de har iført sig „den nye personlighed“ fordi de kan se hvor smuk og tiltrækkende den er. — 5 Mosebog 30:19, 20.

Spørg dig selv: ’Hvad føler mine børn egentlig for de værdinormer som Guds ord indeholder? Hvordan kan jeg hjælpe dem til at „leve efter et sundt sind“?’ (Titus 2:12) Dit mål bør ikke være at dit barn kun udadtil skal være lydigt. Nogle børn ser ud til at gøre alt hvad de bliver bedt om, og stiller aldrig spørgsmål, diskuterer aldrig og gør aldrig oprør. Men et barn som retter sig ind efter hvad du gerne vil have det til at gøre i dag, vil måske rette sig ind efter hvad verden ønsker det skal gøre i morgen. Oplær derfor dine børn til at opøve deres fornuft. (Romerne 12:1) Hjælp dem til at forstå hvorfor Bibelens principper er fornuftige, og hvordan de gavner os alle! — Esajas 48:17, 18.

Ja, det kræver en indsats at hjælpe unge til at få dækket deres behov. Men belønningen er det hele værd! Hvis du har indprentet de rigtige principper i dine børn så de lever efter dem, vil du af hele dit hjerte kunne sige at dine børn virkelig er „en arv fra Jehova“. — Salme 127:3.

[Illustrationer på side 9]

Hjælp dine børn til at vælge gode venner som er kristne