Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Du kan lære et andet sprog!

Du kan lære et andet sprog!

 Du kan lære et andet sprog!

„Jeg ville ikke bytte denne oplevelse for noget som helst,“ siger Mike. Phelps tilføjer: „Det er en af de bedste beslutninger jeg har truffet i mit liv.“ Det de to mænd henviser til, er at de har givet sig i kast med at lære et nyt sprog.

STADIG flere mennesker forsøger at lære et nyt sprog. Nogle gør det af personlige eller økonomiske grunde, mens andre igen gør det af religiøse grunde. Vågn op! har talt med adskillige som er ved at lære et nyt sprog. De blev blandt andet spurgt hvordan det er at lære et nyt sprog som voksen, og hvordan man kan forbedre indlæringen. Denne artikel er skrevet på baggrund af deres kommentarer. Du vil sikkert finde tankerne både opmuntrende og inspirerende, især hvis du selv er ved at lære et nyt sprog eller overvejer at begynde på det. Først vil vi se på nogle vigtige egenskaber som de adspurgte mente er afgørende for at kunne lære et andet sprog.

Tålmodighed, ydmyghed og tilpasningsevne

Børn kan lære flere sprog samtidig — ofte ved blot at høre dem blive talt. Voksne, derimod, har i mange tilfælde meget sværere ved det. De er for eksempel nødt til at være tålmodige, for det kan tage lang tid. Og da de ofte har en travl hverdag, kan det være nødvendigt at udsætte andre ting.

 „Ydmyghed er utrolig vigtigt,“ siger George. „Når sproget er nyt for en, må man være indstillet på at tale som et barn, og nogle gange også at blive behandlet som et barn.“ I bogen How to Learn a Foreign Language (Hvordan man lærer et fremmed sprog) siges der: „Hvis man virkelig ønsker at gøre fremskridt, må man aflægge noget af sin selvhøjtidelighed og sin bekymring om hvordan man tager sig ud i andres øjne.“ Man skal altså ikke tage sig selv alt for højtideligt. Ben siger: „Hvis man aldrig siger noget forkert, er det fordi man ikke bruger det nye sprog tilstrækkeligt.“

Hvis andre griner ad dig når du siger noget forkert, så lad dig ikke gå på af det — prøv i stedet at grine sammen med dem! Det skal såmænd nok ske at du en dag selv fortæller sjove historier om de skøre ting du har fået sagt. Du skal heller ikke være bange for at stille spørgsmål. Når man forstår hvorfor noget skal siges på en bestemt måde, husker man det bedre.

At lære et nyt sprog betyder ofte at man også må lære en ny kultur at kende. Det er derfor en fordel at kunne tilpasse sig — at være åben. „At lære et andet sprog har hjulpet mig til se at der er mere end én måde at gøre tingene på, og at der er flere synsvinkler at se dem fra,“ siger Julie, „den ene er ikke nødvendigvis bedre end den anden — den er bare anderledes.“ Jay giver følgende råd: „Forsøg at blive venner med nogle som taler sproget, og glæd dig over at være sammen med dem.“ Som kristne må vi naturligvis sikre os at vores venner er godt selskab og ikke har et upassende sprog. (1 Korinther 15:33; Efeserne 5:3, 4) Jay tilføjer: „Når de ser at man er interesseret i dem, i deres mad, deres musik og så videre, vil de have lyst til at være sammen med en.“

Jo mere tid du bruger på at studere sproget og — vigtigere endnu — på at tale det, jo hurtigere vil du lære det. „Vi lærer sprog på samme måde som en høne spiser — en lille smule ad gangen,“ siger George. „De smuler vi tilegner os, kan virke ubetydelige i sig selv, men det bliver efterhånden til meget.“ Bill har som missionær lært flere sprog. Han siger: „Jeg havde ordlister med overalt, og jeg så på dem så snart jeg havde et par minutter.“ Mange har erfaret at man får mere ud af regelmæssigt at øve sig i korte perioder end at gøre det i længere tid en gang imellem.

Der findes en række udmærkede hjælpemidler til dem der ønsker at lære et sprog: bøger, lydmedier, glosekort og andet. Men selv med alle disse hjælpemidler mener mange at den bedste måde at lære sprog på er gennem struktureret undervisning. Brug de metoder du synes virker bedst for dig. Du skal dog gøre dig klart at det er nødvendigt med en personlig og vedholdende indsats. Der er ingen vej udenom. Men der er måder hvorpå man kan gøre indlæringen lettere og sjovere. For eksempel kan man prøve at øge sin berøring med sproget og kulturen.

„Når man har lært nogle af de grundlæggende elementer i et nyt sprog og har fået et lille ordforråd, vil det optimale være at opholde sig nogen tid i et land hvor man er omgivet af sproget,“ siger George. Barb tilslutter sig dette: „Når man er i landet, kan man bedre tilegne sig sprogets særlige facetter.“ At man befinder sig midt i en kultur, hjælper en til at tænke på det nye sprog, hvilket er meget vigtigt. Det er selvfølgelig de færreste der har mulighed for at rejse til et andet land. Men det kan også være at der lokalt er mulighed for at få en større berøring med sproget og kulturen. Man kan måske læse bøger og blade, høre radio eller se fjernsyn på det sprog man er ved at lære. Hvis det er tilfældet, må man sikre sig at det man lader sig optage af, er gavnligt og ikke moralsk nedbrydende. Det vil også være en god idé at opsøge nogle i lokalsamfundet der taler sproget flydende, og tale med dem. „Når alt kommer til alt, er øvelse den væsentligste faktor for at kunne gøre fremskridt,“ siger bogen How to Learn a Foreign Language. *

Dødvande

Når man har arbejdet med et sprog i nogen tid, kan man nå til et punkt hvor man føler at  man befinder sig i et dødvande — man arbejder og arbejder, men kommer ingen vegne. Hvad kan du gøre hvis du har det sådan? For det første: Mind dig selv om hvorfor du til at begynde med besluttede at lære sproget. Mange Jehovas Vidner gør det for at kunne hjælpe andre til at lære Bibelen bedre at kende. Når man tænker på ens oprindelige mål, kan det forstærke ens beslutsomhed.

For det andet: Hav rimelige forventninger. „Du vil måske aldrig blive forvekslet med en der har lært sproget fra barnsben,“ siger bogen How to Learn a Foreign Language. „Og det er også ligegyldigt. Du ønsker bare at folk skal kunne forstå dig.“ Så i stedet for at beklage dig over at du ikke kan tale sproget så godt som du taler dit eget modersmål, skal du fokusere på at gøre dig forståelig ved at bruge det du har lært.

For det tredje: Vær opmærksom på de milepæle der viser dine fremskridt. At lære et sprog er som at se græsset gro — man lægger ikke mærke til væksten; men for hver dag der går, bliver græsset længere. På samme måde er det med sprog. Hvis man ser tilbage på dengang man begyndte, vil man helt sikkert kunne se at der er sket fremskridt. Man skal ikke bedømme sine fremskridt i forhold til andres. Vi har et godt princip i Galaterbrevet 6:4: „Lad enhver prøve sin egen gerning, og så kan han have grund til at rose sig i forhold til sig selv alene, og ikke i sammenligning med en anden.“

For det fjerde: Betragt indlæringsprocessen som en langsigtet investering. Hvor dygtigt er et barn i tre-fireårsalderen for eksempel til at formulere sig? Bruger barnet vanskelige ord eller indviklet grammatik? Selvfølgelig ikke! Men barnet kan føre en samtale på et enkelt plan. Ja, selv for børn tager det adskillige år at lære et sprog.

For det femte: Brug det nye sprog så meget som muligt. „Det var som om jeg befandt mig i et dødvande når jeg ikke regelmæssigt brugte sproget,“ fortæller Ben. Så klø bare på! Brug sproget! Ja, tal så meget som muligt med andre! Det kan selvfølgelig være frustrerende at prøve at kommunikere når man kun har et ordforråd som små børn. Mileivi siger frustreret: „Det der er sværest for mig, er ikke at kunne sige hvad jeg vil, når jeg vil.“ Men denne frustration kan faktisk være en motivation til at blive ved. „Det var frygteligt at være på det niveau hvor jeg ikke kunne følge med i historier og vittigheder,“ fortæller Mike. „Jeg tror at det fik mig til at arbejde endnu hårdere for at komme videre.“

Hvordan andre kan hjælpe

Hvad kan de der allerede taler sproget, gøre for at hjælpe? Bill, som er citeret tidligere, siger: „Tal langsomt og korrekt, dog uden at tale som til et barn.“ Julie giver følgende råd: „Vær tålmodig, og fuldfør ikke sætningerne for den der er ved at lære sproget.“ Tony fortæller: „Tosprogede plejede at tale til mig på mit eget sprog. Men det bremsede faktisk min indlæring.“ Nogle der forsøger at lære et sprog, har til tider bedt deres venner om kun at tale til dem på det pågældende sprog og også at påpege specifikke punkter de kan arbejde på. Det er også værdsat når andre roser én for ens arbejde. Som George siger: „Jeg kunne ikke have klaret det uden mine venners støtte og opmuntring.“

Er det så umagen værd at lære et andet sprog? „Helt sikkert!“ svarer Bill, der, som nævnt tidligere, taler flere sprog. „Det har givet mig et mere nuanceret syn på tilværelsen og har hjulpet mig til at se tingene fra forskellige synsvinkler. Især det at kunne studere Bibelen med mennesker som taler disse sprog, og se dem tage imod sandheden fra Guds ord og gøre åndelige fremskridt, opvejer rigeligt anstrengelserne. En der talte 12 sprog, sagde engang til mig: ’Jeg misunder dig. Jeg lærer sprog fordi jeg kan lide det; du gør det for at hjælpe andre.’“

[Fodnote]

[Tekstcitat på side 11]

Ønsket om at hjælpe andre er en stærk motivation til at lære et sprog