Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man kan tackle trafikproblemer

Hvordan man kan tackle trafikproblemer

 Hvordan man kan tackle trafikproblemer

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I SPANIEN

DU HAR en aftale hos lægen og tager hjemmefra i forvisning om at du er i god tid. Men du har ikke regnet med at skulle sidde fast i en trafikprop. Som minutterne går og bilen kun langsomt bevæger sig fremad, bliver du mere og mere bekymret. Da du endelig træder ind i lægens konsultationsværelse, er du en halv time forsinket.

En af de største frustrationer ved bylivet er trafikken, specielt den tætpakkede trafik som fylder gaderne og forurener luften. Desværre er der ikke udsigt til at denne daglige prøvelse som millioner af byboere gennemgår, bliver mindre.

Om trafikken i USA oplyser Texas Transportation Institute at „færdselstætheden er vokset i både større og mindre byer“. Rapporten tilføjer at myndighederne ikke i tilstrækkeligt omfang kan afhjælpe det stigende behov hos byens pendlere. Situationen er den samme jorden over. Flere tusind bilister i Kina sad for nylig fast i en 100 kilometer lang kø som det tog politiet flere dage at få styr på. I Mexico City kan en 20 kilometers køretur gennem centrum tage over fire timer — længere tid end det normalt ville tage en fodgænger at gå den samme distance.

Årsagen til den stillestående trafik på vejene i byområderne er ikke svær at finde. Byerne vokser fortsat med uformindsket styrke, og cirka halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. Samtidig med at byerne vokser, stiger antallet af biler. En skribent udtrykker det på denne måde: „Der er for mange mennesker med for mange biler, som alle vil køre i det samme snævre område.“

Hvorfor trafikproblemerne er så svære at løse

Menneskenes afhængighed af bilen har betydet at byerne er nødt til at klare problemet med det voksende antal køretøjer. Med en befolkning på cirka fire millioner har Los Angeles nu flere biler end mennesker! I andre byer er det måske endnu ikke kommet så vidt, men mange af dem har svært ved at klare den voksende strøm af biler. „Oprindelig var byerne ikke beregnet til biler,“ siger Carlos Guzmán, formand for Madrids kommission for byplanlægning. Det går hårdest ud over gamle byer med smalle gader, men selv i nyere byområder bliver brede veje hurtigt fyldt, især i myldretiden morgen og aften. „Storbyerne er nu stærkt trafikerede det meste af dagen, og trafiktætheden bliver værre og værre,“ bemærker Jean-Paul Rodrigue i sin rapport „Transportproblemer i byområder“.

Bilsalget går langt hurtigere end udbygningen af vejnettet, og derfor kan selv de bedste vejsystemer ikke klare belastningen. Bogen Stuck in Traffic — Coping With Peak-Hour Traffic Congestion forklarer: „I det lange løb vil bygning af nye veje eller udvidelse af de allerede eksisterende på ingen måde kunne formindske den voldsomme trafik i myldretiden.“

 Manglende parkeringsmuligheder er også årsag til den stillestående trafik. Der er hele tiden en del biler i byerne som blot kører rundt for at finde et sted at parkere. Man har skønnet at luftforureningen på grund af trafikken — især i byerne — hvert år koster 400.000 mennesker livet. Ifølge en rapport er luftforureningen i Milano så slem at hvis man opholder sig i gaderne en hel dag, vil den luft man indånder, svare til at man har røget 15 cigaretter.

Når man skal finde ud af hvad trafiktætheden koster samfundet, må man ikke glemme spildte arbejdstimer samt det stress som chaufførerne udsættes for. De følelsesmæssige omkostninger er svære at beregne, men ifølge en amerikansk undersøgelse skønner man at de økonomiske omkostninger på grund af trafikpropper i 75 af landets største byer beløber sig til omkring 70 milliarder dollars om året. Kan der gøres noget for at afhjælpe situationen?

Løsninger som kan lette problemet

Adskillige byer har allerede taget drastiske forholdsregler. Singapore, der har en af de største koncentrationer af biler i verden, kontrollerer bilsalget. Historiske byer, blandt andet flere italienske, har det meste af dagen forbudt al bilkørsel i bymidten.

En anden løsning er at indføre en „trafiktæthedsafgift“, hvor man må betale for at køre ind i byens centrum. I London har dette initiativ betydet at forsinkelser grundet trafikken er reduceret med 30 procent, og i andre byer er man meget opsat på at gøre det samme. I Mexico City er kørsel til bymidten kun tilladt visse dage for visse biler, baseret på bilens nummerplade.

De kommunale myndigheder har også investeret store summer på at føre de offentlige transportsystemer up to date, forbedre vejnettet og bygge ringveje. Ved hjælp af computersystemer kontrolleres trafiklys, og politiet alarmeres når der opstår trafikpropper som skyldes færdselsuheld. Specielle vejbaner for busser, og baner som skifter retning alt efter forholdene, får også trafikken til at glide lettere. Men om disse initiativer hjælper, afhænger for en stor del af borgernes samarbejde.

Hvad kan du selv gøre?

Jesus Kristus sagde at man skal gøre mod andre som man gerne vil have at de skal gøre mod én selv. (Mattæus 7:12) Dette kloge råd kunne være en hjælp til at afværge nogle af de værste trafikproblemer. Men hvis alle kun tænker på deres egen bekvemmelighed, kan selv de bedste initiativer vise sig nytteløse. Her følger nogle få forslag som kan hjælpe dig til at tackle trafikbelastningen i den by hvor du bor.

Hvis det drejer sig om kortere strækninger, kan det måske bedst betale sig at gå eller cykle. I mange tilfælde vil det være både hurtigere, lettere og sundere. Drejer det sig om længere strækninger, er det måske bedst at benytte de offentlige transportmidler. I mange byer prøver man at forbedre bus-, metro- og jernbaneforbindelserne for at få folk til at lade bilen stå. Bruger man disse transportmidler, er der højst tænkeligt også penge at spare. Selvom du bliver nødt til at køre noget af vejen, kunne du måske benytte de offentlige transportmidler for at komme ind til centrum.

Hvis det er nødvendigt for dig at bruge bilen, så tænk over om det er muligt at være flere i den. Det er en af de mest effektive metoder til at reducere myldretidstrafikken. I USA bruger 88 procent af alle pendlere biler, og cirka  to tredjedele af dem kører alene. Hvis man kunne overtale en stor del af befolkningen til at køre sammen på arbejde, „ville det gøre en betydelig forskel med hensyn til forsinkelser og trafiktæthed i myldretiden,“ fastslår bogen Stuck in Traffic. Mange steder findes der desuden særlige vejbaner beregnet for biler med to eller flere personer. Biler med kun én person må ikke benytte disse baner.

Hvis du til en vis grad selv kan bestemme hvornår du vil køre, så prøv at undgå myldretiden. Det vil gøre tingene lettere både for dig selv og andre bilister. Og hvis du parkerer rigtigt, vil din bil ikke være til gene for den øvrige trafik. Selvom man prøver at planlægge tiden, er det naturligvis ingen garanti for at man kan undgå at sidde fast i en trafikprop. Skulle det ske, kan den rigtige indstilling gøre en hel del for at lette frustrationen. — Se rammen.

Hvis du bor i en storby, er du nødt til at leve med bilkøer. Men tager du fornuftige forholdsregler og viser hensyn og tålmodighed mod andre bilister, kan du lære at tackle trafikproblemerne.

[Ramme/illustration på side 23]

Bevar roen når der er trafikkaos

Jaime, der er taxachauffør i Madrid, har måttet leve med trafikpropper i over 30 år. Han fortæller hvordan han bevarer roen i sådanne situationer:

▪ Jeg tager noget læsestof med. Så bliver jeg ikke frustreret hvis trafikken går i stå.

▪ Når trafikken snegler sig af sted, lytter jeg til nyhederne på bilradioen eller til bibelbånd. Så har jeg noget andet at tænke på.

▪ Normalt bruger jeg aldrig hornet. Det forstyrrer blot andre og tjener ikke noget formål. Ved at vise hensyn undgår jeg stress og hjælper andre til at gøre det samme.

▪ Jeg prøver at bevare roen når jeg møder aggressive bilister, og holder god afstand til dem. Intet kan erstatte tålmodighed.

▪ Jeg prøver at finde alternative ruter, men fortæller passagererne at den stærke trafik kan medføre forsinkelser i deres tidsplan. Bykørsel og punktlighed kan ikke altid forenes.